Totuuspuntari: Hallituskauden aikana poliisille on saatu enemmän resursseja kuin koko 2000-luvulla?

Anne Holmlund
Teksti
Jukka Ukkola

Väite:

”Onko poliiseja tarpeeksi vai ei?” kysyy sisäministeri Anne Holmlund (kok) blogissaan ja vastaa, että ei varmasti koskaan. Hänen mukaansa kuitenkin poliisilla on enemmän henkilöstöä kentällä kuin vuosikausiin ja tämän hallituskauden aikana poliisille on saatu enemmän resursseja kuin koko 2000-luvulla.

Selvitys:

Holmlund käyttää blogissaan sen verran väljiä termejä, että niitä voidaan tulkita monella tavalla – ja on tulkittukin esimerkiksi poliisien kommenteissa. Mitä kaikkea esimerkiksi tarkoitetaan poliisin ”resursseilla” ja mitä lasketaan kentällä olevaan henkilöstöön? Tilastointeja on tehty usealla erilaisella perusteella, poliisin organisaatio on muuttunut vuosien mittaan, ja esimerkiksi päällystön laskeminen mukaan vaihtelee.

Jos väitettä mitataan koko poliisitoimessa tehdyillä henkilötyövuosilla, käy ilmi, että nykyisin (2010) niitä tehdään enemmän kuin vuosituhannen alkaessa (2000) ja enemmän kuin nykyisen hallituskauden alkaessa (2007), mutta vähemmän kuin huippuvuonna 2004. Vuosittain määrät ovat vaihdelleet sekä ylös että alas muutamia prosentteja.

Poliisin henkilötyövuosien määrät:

  • v. 2000: 10 474
  • v. 2004: 10 954
  • v. 2007: 10 773
  • v. 2010: 10 891

Lähteet:
Poliisilehti 1/2009
Poliisin vuosikertomus 2008 (pdf)


Ratkaisu:

Totuuspuntari

Ministerin väitettä ei voida pitää ainakaan yksiselitteisen oikeana. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet koko 2000-luvulla 4,0 prosenttia ja nykyisellä hallituskaudella 1,1 prosenttia. Muut resurssit, kuten rahoitus, kalusto ynnä muut sellaiset voivat tietysti muuttaa tilannetta.

Aiheesta lisää

Mikä tämä Totuuspuntari on? Lue lisää.

Seuraa Totuuspuntaria netissä:

Suomenkuvalehti.fi

Facebook

Twitter