SK selvitti: Näin huippu-urheilun muutosryhmä törsäsi, kopioi ja petti lupauksensa

Viime vuonna loppuraporttinsa jättäneen Huippu-urheilun muutosryhmän (HuMu) rahankäyttö on ollut vielä holtittomampaa kuin tähän asti on tiedetty.

Jukka Pekkala esitteli HuMun työn tulokset tiedotusvälineille 5. joulukuuta 2012. Kuva Jarno Mela / Lehtikuva.

Tuoreessa Suomen Kuvalehdessä on liikuntatieteen tohtori Antti Laineen ja Nuorisotutkimusverkoston vastaavan tutkijan Mikko Salasuon laajoihin selvityksiin perustuva juttu, josta käy ilmi, että HuMu törsäsi suuria summia mitä kummallisimpiin tarkoituksiin.

HuMun vetäjänä toimi SLU:n entinen pääsihteeri Jukka Pekkala, ja ryhmässä oli hänen lisäkseen neljä muuta jäsentä: Tapio Korjus, Mika Kojonkoski, Antti Paananen ja Leena Paavolainen. Julkisuudessa on aikaisemmin kerrottu, että heille maksettiin lähes 10 000 euron kuukausipalkkaa. Laineen ja Salasuon tietojen mukaan HuMun viiden varsinaisen jäsenen keskimääräiset kuukausiansiot olivat sivukuluineen noin 11 500 euroa. Olympiakomitea paransi vielä palkkatasoa tarjoamalla muutosryhmäläisille autoedun.

Muutosryhmän ehtymättömästä kassasta liikeni muutenkin rahaa mitä kummallisimpiin tarkoituksiin. Ari Mennanderin viestintäyritystä pyydettiin esimerkiksi järjestämään ja taltioimaan HuMun tiedotustilaisuudet ja haastattelemaan sen jäsenet 39 000 eurolla. Hiihtosuunnistaja Anssi Juutilainen laskutti 46 000 euroa muutosprojektin käynnistyksen, vision kehittelyn ja HuMun jäsenten työnohjauksen konsultoinnista. Loppuraportistakaan HuMu ei selvinnyt omin voimin, vaan sen tekemisestä maksettiin ulkopuoliselle konsulttifirmalle 25 000 euroa.

HuMu ulkoisti myös ison osan ”muutostyöhön” liittyneistä urheilijahaastatteluista. Lomakkeiden suunnittelu annettiin Korjuksen tuttavapiiriin kuuluvien urheilumanageri Harri Halmeen ja valmentaja Mika Lehtimäen tehtäväksi. He muun muassa valmistelivat yhdessä Korjuksen kanssa 135 kysymystä sisältäneen kysymyspatteriston. Työ oli melkoista amatöörien puuhastelua, sillä kolmikko sekoitti jopa kyselyn ja haastattelun kaltaiset peruskäsitteet keskenään.

Lehtimäelle ja Halmeelle maksettiin yhteensä 29 520 euroa. Summa jäi muutamalla satasella alle kilpailutusrajan.

Urheilijahaastattelujen johtopäätökset luvattiin esittää muutosryhmän väliraportin liitteenä. Tällaista liitettä ei kuitenkaan löydy. Myöskään loppuraporttiin ei ole kirjattu haastatteluista mitään tarkempaa informaatiota. HuMu ei ole kertonut esimerkiksi haastateltujen valintaperusteita eikä heidän sukupuoli-, ikä- ja lajijakaumiaan.

HuMun oma panos urheilun muutostyöhön jäi muutenkin laihaksi. Useat sen toistelemat lausahdukset, kuten ”urheilija keskiössä”, esiintyivät jo edellisen, Risto Niemisen johtaman muutosryhmän mietinnössä. HuMun koko työn perustaksi noussut ”urheilijan polku” -käsite esiintyi tutkimuskirjallisuudessa jo 1990-luvulla.

Väliraportissa luvattiin rakentaa suomalaisen huippu-urheilun osaamisen, arvostuksen ja menestyksen mittarit vuoden 2012 aikana. Ne jäivät kuitenkin laatimatta.

Muutostyön toimeksiantoon ei edes kuulunut lisärahan hankkiminen huippu-urheilulle. Tästä huolimatta HuMu esitti loppuraportissa huippu-urheilun resursseihin kaikkiaan 2,5 miljoonan euron vuosittaista lisäystä vuosina 2014-2018. Laineen ja Salasuon hankkimista tiedoista käy ilmi, että ryhmä kokeili kepillä jäätä vielä paljon suuremman summan saamiseksi. Uskaliammassa hahmotelmassa se kaavaili noin 7 miljoonan euron lisäpanostusta vuodelle 2013 ja vuosille 2015-2017 kaikkiaan 19 miljoonan euron lisäystä vuoden 2012 tasoon nähden.

Poliittisen päävastuun HuMun sekoiluista kantaa edellisen hallituksen urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin (r), jonka aikana ryhmä asetettiin. Hän on jälkeenpäin ilmoittanut olevansa tyytyväinen sekä HuMun työhön että lopputulokseen.

Lisää aiheesta painetussa Suomen Kuvalehdessä 15/2013 (ilm. 12.4.) Katso lähin myyntipiste täältä.