Sipilän hallitus sai sapiskaa oikeuskanslerilta – sivuutti saamelaiset Tenojoki-sopimuksen kuulemisessa

Eduskunta ennätti jo säätää lain ja tasavallan presidentti sen hyväksyä.

kalastussopimus
Teksti
Mikko Niemelä

Tenojoen uusi kalastussopimus Suomen ja Norjan välillä nuijittiin eduskunnassa 21. maaliskuuta äänin 111–53. Sopimus rajoittaa Tenojoella lohen kalastusta.

Saamelaiskäräjien mukaan kalastussopimus heikentää saamelaisten asemaa ja oikeuksia ja se on perustuslain vastainen. Saamelaiskäräjät valitti lainvalmistelusta oikeuskanslerille 16. marraskuuta 2016.

Nyt apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale on tehnyt päätöksen asiasta. Hiekkataipaleen mukaan maa- ja metsätalousministeriö on laiminlyönyt saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen noudattamisen.

Asian käsittely ei ole ollut myöskään hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaista.

”Oikea-aikaiset neuvottelut itse sopimuksesta ja sen sisällöstä olisi tullut pitää ennen Suomen ja Norjan välisten neuvottelujen päättymistä, jotta saamelaiskäräjille lailla taattu vaikuttamismahdollisuus olisi ollut aito”, Hiekkataipale kirjoittaa päätöksessään.

Lain mukaan viranomaisten pitää neuvotella saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana.

 

Jo aiemmin eduskunnan kalastussopimuksen valiokuntakuulemiset olivat riitaisia.

Kansanedustajat ovat myös tienneet, ettei Tenojoen sopimusluonnos ottanut oikealla tavalla huomioon saamelaisten oikeuksia. Eduskunta olisikin voinut palauttaa asian valmisteluun, näin se ei kuitenkaan päättänyt.

Osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä oli kuitenkin sitä mieltä, että Tenon sopimus pitäisi säätää perustuslain mukaan.

Tätä ennen maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä Rkp:n, Sdp:n ja vasemmistoliiton edustajat olivat jättäneet vastalauseen, jolla ei ollut asian etenemisen kannalta vaikutusta.

Lakia valmistelleen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Tapio Hakasten mukaan jatkossa on kuitenkin selvää, että maa- ja metsätalousministeriössä pyritään olemaan huolellisempia saamelaiskäräjien ja muiden ryhmien kuulemisessa.

Tätä myös apulaisoikeuskansleri Hiekkataipale vaati päätöksessään. Saamelaisia asia ei kutenkaan paljon lohduta, sillä lakia ei näillä näkymin muuteta, sillä eduskunta ehti siitä jo päättää ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö sen hyväksyä.