Sipilän hallitus saa mojovan joululahjan: Työttömyysturvan menot laskevat jopa puoli miljardia euroa

Etuuksien saajia on ollut kuukausittain noin 20 000 vähemmän.

Sipilä I
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomen työttömyysturvan menot olivat vuonna 2016 ennätyksellisen korkealla, noin 4,9 miljardissa eurossa. Korvausten määrä oli vuoden 1996 tasolla ja etuuksia sai enimmillään lähes 424 000 ihmistä.

Nyt vuonna 2017 korvauksia on maksettu lokakuun loppuun mennessä noin 3,8 miljardia euroa. Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen arvioi, että etuuksia maksetaan 4,5 miljardia euroa tai jopa vähemmän. Valtion ja työttömyyskassojen työttömyysturvamenot pienenevät siis jopa puoli miljardia euroa.

Eniten menot ovat vähentyneet ansiosidonnaisen osalta. Tänä vuonna ansiosidonnaista on maksettu noin 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Honkasen mukaan selittävä tekijä ei kuitenkaan ole pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen päätös leikata ansiosidonnaista päivärahaa 100 päivällä tämän vuoden alusta.

”Lyhentäminen ei vielä vaikuta, koska lakimuutos koskee vain niitä, joiden työttömyyspäivärahakausi alkaa tämän vuoden puolella tai myöhemmin”, Honkanen sanoo.

Sipilän hallitus tavoittelee ansiosidonnaisen 100 päivän leikkaamisella 200 miljoonan euron säästöjä. Ne näkyvät tilastoissa vasta vuoden 2018 loppupuoliskolla. Sipilän hallitus saakin joululahjan jo nyt paremman talouskasvun ansiosta.

 

Syy menojen pienentymiselle on yksinkertainen: etuuksia on maksettu kuukausittain keskimäärin 20 000 ihmiselle vähemmän kuin vuonna 2016.

Mitä näille 20 000 ihmiselle on tapahtunut? Ovatko he saaneet töitä? Vai ovatko he alkaneet yrittäjiksi, siirtyneet eläkkeelle tai opiskelemaan?

Tutkija Honkasen mukaan kaikkiin kysymyksiin on vielä vaikea vastata. Nyt voidaan kuitenkin päätellä, että työttömyysturvan saajien vähentyminen johtuu työpaikkojen lisääntymisestä ja työllisyyden kohentumisesta.

”Ei voida olla aivan varmoja siitä, mikä osuus tällä on 20 000 henkilön vähentymisessä.”

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan siirtymiä työttömyydestä työelämään, opiskelun piiriin, tuettuun työhön, valmennukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai esimerkiksi eläkkeelle, on vuosittain yli puoli miljoonaa. Erilaisia siirtymiä on siis hyvin paljon, ja järjestelmään tulee koko ajan uusia ihmisiä.

 

Pienentyneiden työllisyysmenojen ja työttömyyslukujen taustalla vaikuttaa piristynyt talouskasvu, jolle puhuri tulee maailmalta.

Esimerkiksi Suomen vienti EU-maihin on kasvanut 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia tammi–syyskuussa 2017.

Tilastokeskuksen mukaan kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työttömyys on kuitenkin edelleen 8,5 prosenttia ja työllisyysaste 69,7 prosenttia.

Sipilän hallituksen tavoite työllisyysasteeksi on 72 prosenttia.