Rahapeliyhtiöt mokasivat – valtio taistelee 1000 miljoonan euron pelimonopolistaan

RAY, Veikkaus ja Fintoto halutaan yhdistää. Niiden toiminta on liikkunut lain rajoilla.

arpajaislaki
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Raha-automaattiyhdistys RAY, Veikkaus ja Fintoto halutaan yhdistää yhdeksi kansalliseksi peliyhtiöksi. Yhdistämisellä on kiire, sillä peliyhtiöiden toiminta liikkuu lain rajoilla.

Suomen Kuvalehti kertoi keväällä 2014 peliyhtiöiden, etenkin RAY:n, kyseenalaisista markkinointi- ja mainontakeinoista. SK pyysi peliyhtiöitä Suomessa valvovalta Poliisihallitukselta lausuntoja RAY:n mainoskampanjoista vuosien ajalta.

Lausunnoista selvisi, että RAY on useaan otteeseen rikkonut arpajaislainsäädäntöä ja yhtiötä oli kaikessa hiljaisuudessa uhattu uhkasakolla. (SK 20/2014)

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg johti yhdistämistä ehdottanutta virkamiestyöryhmää. Hän myöntää, että SK:n esille nostamat ongelmat vaikuttivat työryhmän perustamiseen.

”Tämän takia me olemme tässä. Koko viime kevään istuimme ja pohdimme tätä [mainosasiaa]. Keskustelua käytiin todella lujaa.”

Peliyhtiöiden yhdistämisellä niiden keskinäinen kilpailu loppuisi ja mainonnan aggressiivisuus ehkä laantuisi.

 

Arpajaislain mukaan peliyhtiöt eivät saa mainostaa niin kutsuttuja punaisia pelejä, joissa on paljon valoja, ääniä ja muita ärsykkeitä. Visuaaliset tehosteet koukuttavat joitakuita jatkamaan pelaamista. Niistä saa antaa vain pelikohtaista ”informatiivista” tietoa.

Poliisihallituksen lausunnoista kävi ilmi, että muun muassa RAY:n Kulta-Jaska-pelin markkinointi rikkoi arpajaislain henkeä.

Suomen monopolijärjestelmä on Euroopan unionin mukaan oikeutettu vain, jos sen tarkoitus on ehkäistä pelaamisesta johtuvia haittoja.

Suomessa valtio omistaa peliyhtiöt, ja nyt se pelkää, että lainrikkomukset murentavat monopolin oikeutuksen ja kansainväliset peliyhtiöt pääsevät Suomen pelimarkkinoille.

Niiden vuotuinen tuotto on yli 1 000 miljoonaa euroa. Rahat jaetaan pääosin yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä liikunnan ja kulttuurin tukemiseen.

Nergin mukaan EU-komissio ei ole vielä puuttunut Suomen monopoliasemaan tai markkinointirikkomuksiin ja siksi peliyhtiöiden yhdistäminen pitäisi tehdä nopeasti. Suunnitelma on, että uusi peliyhtiö olisi todellisuutta vuonna 2017. Tämä vaatii kirjaukset seuraavaan hallitusohjelmaan.

 

Arpajaislaissa on määritelty, että RAY vastaa raha-automaattipeleistä, Veikkaus vedonlyönnistä ja Fintoto raviurheilusta.

Pelaajien rahoista kilpaillaan kuitenkin yhä kiivaammin. Peliyhtiöt ovat astuneet toistensa alueille tekemällä pelejä, jotka muistuttavat liikaa toisiaan.

Esimerkiksi RAY:n ja Veikkauksen Keno-pelit ovat hyvin samankaltaisia.

”Yksi peliyhtiö poistaisi tämän ongelman”, Nerg sanoo.

Ehdotus saa laajaa poliittista tukea, sillä kaikkia puolueita edustava parlamentaarinen työryhmä oli samaa mieltä kuin virkamiestyöryhmä.

Jos yksi yhtiö toteutuu, se saa asiantuntijahallituksen, joka pystyisi käsittelemään ammattimaisesti myös pelihaittoja.

Nyt eri peliyhtiöiden hallituksissa istuu useita poliitikkoja ja järjestöjen edustajia, jotka ovat käyttäneet merkittävää valtaa voittojen jakamisessa.

Myös rahapelin valvontaa halutaan uudistaa.

Työryhmä ehdottaa, että valvontavastuu otetaan pois Poliisihallitukselta ja siirretään sisäministeriöön. Ehdotus on ongelmallinen, sillä ministeriö tekee peleihin liittyviä strategisia linjauksia eikä se voi valvoa itseään.