Poliisi selvitti Kittilä-väitteet – Suomen Kuvalehdelle puhtaat paperit

Keskusrikospoliisi perkasi Kittilän hissisotkun epäiltyjen tekemät tutkintapyynnöt tiedotusvälineistä, luottamushenkilöistä ja kunnanjohtajasta.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Keskusrikospoliisi on tutkinut Kittilän entisen kunnanvaltuutetun Reijo Kyrön (kesk) tutkintapyynnön Suomen Kuvalehden toimista ja todennut sen aiheettomaksi.

Tapaus liittyy juttuun, jonka Suomen Kuvalehti julkaisi syyskuussa 2014. Siinä kerrottiin kunnanvaltuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) päätöksestä pidättää poliisin esitutkinnan kohteena ollut kunnanhallitus päätöksenteosta.

Kyrö totesi tutkintapyynnössään, että Yrityksen päätös oli lehden tiedossa jo tiedotustilaisuuden alkaessa ja epäili, että asiassa olisi rikottu virkasalaisuutta ja väärinkäytetty virka-asemaa. Tuolloin kunnanvaltuutettuna toiminut Kyrö pyysi myös poliisia tutkimaan, oliko lehti pyrkinyt “tahallisesti vahingoittamaan asianosaisia”. 

Tutkinnanjohtaja Maria Vuorivirta-Heikkinen toteaa kesäkuussa 2017 antamassaan päätöksessä, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. 

“Ette pyynnössänne tuo esille yksityiskohtaisesti, mitä ‘vihjailevia ja syyttömyysolettamuksen vastaisia väittämiä’ teistä kunnanvaltuutettuna katsotte Suomen Kuvalehdessä kirjoitetun”, päätöksessä todetaan. 

Kyrö väitti tutkintapyynnössään myös, että Kittilän entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä olisi ollut esteellinen tekemään tutkintapyynnön hissiyhtiön entisestä toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tämänkin osalta poliisi katsoi, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. 

 

Keskusrikospoliisi on jo aiemmin torpannut Palosaaren tekemän tutkintapyynnön samaan kokonaisuuteen liittyen. Palosaarta itseään poliisi epäilee rikoksista, jotka koskevat vuonna 2013 tehtyä hissihankintaa.

Palosaaren omassa tutkintapyynnössä oli mukana useita eri väitteitä muun muassa luottamushenkilöiden ja tiedotusvälineiden toiminnasta. 

Palosaari oli esimerkiksi pyytänyt poliisia tutkimaan, oliko tapahtunut rikos, kun hänen asiamiehensä allekirjoittama asiakirja oli päätynyt Suomen Kuvalehdelle

Samassa tutkintapyynnössä oli pyydetty selvittämään, olivatko Oy Levi Ski Resort Ltd:n yksittäiset hallituksen jäsenet syyllistyneet hissihankinnan yhteydessä  luottamusaseman väärinkäyttöön. Tämä olisi liittynyt tiedon luovuttamiseen hissivalmistaja Leitnerille. 

Samoin Palosaari epäili, että Levin Matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta olisivat toimineet lainvastaisesti, kun ne tekivät hänestä kaksi rikosilmoitusta vuonna 2013.  Palosaari epäili myös, että hissiyhtiön hallituksen kokouksessa olisi tehty törkeä petos. Kokouksessa Palosaari vapautettiin hissiyhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja nimitettiin projektipäällikön tehtäviin. 

Tutkintapyynnössä epäiltiin myös, että Yle Lapin joulukuussa 2013 julkaisemassa artikkelissa olisi syyllistytty törkeään kunnianloukkaukseen. Jutussa Levin matkailukeskus Oy:n silloinen hallituksen puheenjohtaja, SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi Palosaareen liittyviä väärinkäytösepäilyjä. 

Keskusrikospoliisi katsoi, että missään mainituista asioista ei ole syytä epäillä rikosta. 

 

Toukokuussa 2017 keskusrikospoliisi tiedotti siirtävänsä Kittilään liittyvän, neljästä osasta muodostuvan tutkintakokonaisuuden syyteharkintaan.

Jouni Palosaarta epäillään yrityssalaisuuden rikkomisesta ja luottamusaseman väärinkäyttämisestä hissihankintaan liittyen. Lisäksi poliisi epäilee muista rikoksista lähes kolmeakymmentä kuntapäättäjää ja yhtä muuta henkilöä. 

Oulun syyttäjänvirasto pohtii nyt, nostetaanko epäiltyjä vastaan rikossyytteet oikeudessa. 

Poliisin urakka ja Kittilä-sotku ovat kaikkea muuta kuin ohi. Keskusrikospoliisilla on edelleen tutkittavana kuntapäättäjien virka-aseman väärinkäyttämiseen ja työrikoksiin liittyviä asioita. Myös Lapin poliisilaitoksella on useita Kittilään liittyviä tutkintapyyntöjä.