Miksi pelastushelikopteri Aslakin apu ei kelpaa Lapissa? "Tilanne on järjetön"

Lappi
Teksti
Riitta Niskanen

Lapin pelastushelikopteri Aslakin apu ei näytä kelpaavan kaikille viranomaisille. Tässä ei pelata rahalla eikä materiaalilla, vaan ihmishengillä, sanoo Aslakin operatiivinen johtaja Jyri Lilja.

Viime kesäkuussa Aslakin toimintaa ylläpitävä Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry perusti Sodankylään oman lääkäriaseman.

Päätavoitteena oli tuottaa pelastushelikopterille lääkäri ja saada pelastusyksikkö terveydenhuollon ja hälytysjärjestelmän kiireellisiin lääkinnällisiin tehtäviin Lapissa. Lähin vastaava helikopteri operoi Oulusta.

”Kaikki on kunnossa. Luvat, kalusto, varustus, asiantuntemus, osaaminen, valmius”, luettelee operatiivinen johtaja Jyri Lilja.

Muuta ei enää tarvita kuin viranomaisten halu täydentää voimassa olevia sopimuksia ja hätäkeskukselle annettuja ohjeita. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Tiedossa on useita tapauksia, joissa äkillisesti sairastuneen avun saanti on huomattavasti viivästynyt. Sodankylän lentoasemalle on esimerkiksi tuotu potilas, joka on joutunut odottamaan avun saapumista Rovaniemeltä puoli tuntia – vaikka ihan vierssä olisi ollut Aslakin pelastushelikopteri heti valmiina lähtöön.

”Tilanne on järjetön. Aslak ei tästä kärsi, vaan hädässä olevat potilaat”, Lilja sanoo.

Jyri Lilja korostaa, että kolmannen sektorin toimijana Aslakin tarkoituksena ei ole korvata viranomaisten palveluja, vaan täydentää niitä samaan tapaan kuin VPK:t ja meripelastusseurat.

Tarkoituksena ei ole myöskään järjestää kilpailevaa lääkärihelikopteria Finnhems Oy:lle, joka on yliopistosairaaloiden omistama yhtiö. Sillä on valtion rahoitus kuudelle helikopterille, joista Pohjois-Suomessa operoi kaksi. Oulusta hälytystehtävään lähtee mukaan lääkäri, Rovaniemeltä sairaanhoitaja.

Kilpailutus vai vain sopiminen käytöstä?

Lain mukaan sairaanhoitopiirien ensihoitokeskuksilla on vastuu alueensa ensihoidon järjestämisestä. Laki myös sallii palvelun tuottamisen pelastuslaitoksen kanssa.

Koska Aslak on virallisesti Lapin pelastuslaitoksen yksikkö, olisi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikön eli OYS-ERVAn mahdollista sopia pelastushelikopteri Aslakin käytöstä terveystoimen hätätilanteissa.

”Aslakia ei voida käyttää täydentämään voimassa olevia palveluja. Sen toimintaan ei ole rahoitusta. Lisäksi Aslak on yksityinen palvelutuottaja, jolle sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus ei voi tehdä suorasopimusta ilman kilpailutusta”, perustelee ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen.

”Mitä kilpailutat, kun emme pyydä mitään rahoja ja lain mukaan sairaanhoitopiiri voi sopia Aslakin käytöstä pelastuslaitoksen kanssa. Kysymys on mitä ilmeisimmin vain haluttomuudesta”, Lilja vastaa.

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka budjetti on tänä vuonna noin 2,1 miljoonaa euroa.

Yhdistys hankkii kaikki tarvitsemansa varat tukituotemyynnillä, lahjoitusvaroilla, jäsenmaksuilla ja operatiivisilla tuotoilla. Oman lääkäriasemansa tuoton Aslak tulouttaa suoraan pelastushelikopterin toiminnan kehittämiseen.

Operatiiviset tuotot tulevat etsintä-, pelastus- tai sammutustehtävistä, joiden hoitamisesta sisäasiainministeriö maksaa tietyn taksan mukaisen korvauksen.

Valmiuskustannukset menevät Aslakin omaan piikkiin. Aslak on kohdentanut toimintansa kello 10-18 väliseen aikaan, jolloin kokemusten mukaan tapahtuu 2/3 hälytyksistä.

Maayksikön apua ei ole pyydetty kertaakaan

Helikopterin sijaan voi hälytystehtävään lähteä Aslakin maayksikkö, joka on varustettu pelastustoimen tehtäviin ja lääkäriautoksi. Sen käyttö ensihoidon kiireellisiin tehtäviin keskeiseltä paikalta Lapissa olisi paitsi kustannustehokasta myös tarkoituksenmukaista.

Käytännössä apua ei ole pyydetty kertaakaan.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Eva Salomaa perustelee tätä ensihoitopalvelun vastuulääkärin ohjeella. Sen mukaan Aslakin maayksikköä käytetään vasta sitten, kun omat resurssit ovat kiinni muissa tilanteissa.

”Ensihoitopalveluun kuuluu kenttäjohtaja, joka seuraa tilannetta reaaliajassa. Hän näkee kaikkien yksiköiden sijainnin ja priorisoi niiden käyttöä hätäkeskukseen”, Salomaa selvittää. Hän vakuuttaa Aslakin näkyvän kenttäjohtajan kartalla yhtenä yksikkönä.

Ennen uudistettua terveydenhuoltolakia kunnat päättivät asioistaan ja Lapissa totuttiin oman pelastushelikopterin nopeaan apuun. Nykytilanne ei tyydytä talousvaikeuksien kanssa kärvisteleviä ja turvallisuudesta huolestuneita kuntia.

Esimerkiksi Sodankylän kunnanhallitus vaatii Lapin sairaanhoitopiirille lähettämässään kannanotossaan, että Aslak pitää saada heti valmiuteen ja sen täytyy antaa tehdä auttamistyötään Lapissa.