Mihin katosi tsunami-muistio?

Aasia
Teksti
Jari Lindholm
tsunamimuistio

Valtioneuvoston kanslian teettämä ennen julkaisematon muisti kertoo, miten 20 virkamiestä järjesti 3000 suomalaista kotiin Thaimaan tuhoutuneilta turistirannoilta.

Teksti Jari Lindholm

Aasian tsunamikatastrofin jälkeen valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Volanen teetti valmiuspäällikkökokouksen sihteerillä Tapani Hyötyläisellä 42-sivuisen muistion, jossa selostettiin tapaninpäivän jälkeisellä viikolla pidettyjen kokousten kulku lähes minuutin tarkkuudella.

Valmiuspäällikkökokous oli ollut massiivisen evakuointoperaation johtava virkamieselin, jota oli mediassa suomittu hitaudesta ja passiivisuudesta.

Volanen tiesi, että todellisuus oli toinen. Suomi oli käynnistänyt kansalaistensa evakuoimisen muita pohjoismaita ripeämmin. Muistiossa olivat todisteet ainutlaatuisen operaation toteuttamisesta.

Asiakirja kuitenkin hävisi byrokraattiseen tyhjiöön. Sitä ei koskaan varsinaisesti julistettu salaiseksi, mutta sitä ei ole myöskään nähty julkisuudessa, ennen kuin Suomen Kuvalehti sai siitä kopion.

Alun perin Volanen teetti muistion presidentti Martti Ahtisaaren johtamaa tutkintalautakuntaa varten. Hän oli sopinut oikeuskansleri Paavo Nikulan kanssa, ettei dokumentin julkisuudelle ollut esteitä. Nikula kuitenkin ehdotti, että Volanen tarkistaisi asian lautakunnalta.

Asia mutkistui. Volasen mukaan Hyötyläinen ei halunnut muistiota julkisuuteen ja vastusti jopa kopioiden jakamista valmiuspäälliköille.

Eversti Hyötyläinen on nykyisin apulaissotilasedustajana Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Suomen Kuvalehti kysyi sähköpostitse hänen käsitystään tapahtumien kulusta.

Hyötyläinen väitti vastauksessaan, ettei asiakirja ole lainkaan muistio vaan että kyseessä ovat hänen henkilökohtaiset ”ja siten subjektiiviset” muistiinpanonsa. Hän kertoi Volasen antaneen hänelle tehtäväksi kirjoittaa muistiinpanot puhtaaksi Ahtisaaren lautakuntaa varten. Lautakunta oli hänen mukaansa julistanut aineiston tutkintamateriaalina salaiseksi.

Asiakirja itse kertoo muuta. Se on otsikoitu muistioksi, ja Hyötyläinen itse käyttää termiä johdanto-osuudessa.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Tuomo Karppinen kiistää, että aineisto olisi julistettu salaiseksi Ahtisaaren lautakunnassa.

”Muistio oli meillä lainassa. Hyötyläinen vannotti, että se pitää palauttaa hänelle, ja me palautimme sen. Näissä tapauksissa tekijä itse miettii, onko paperi julkinen vai ei.”

Volasen kannalta ongelmana oli, ettei hän pystynyt lainkaan vastaamaan median kritiikkiin keväällä 2005. ”Muistion salaiseksi meno aiheutti sen, että olin tutkinnan kohteena täysin puolustuskyvytön.”

Pääministeri Matti Vanhanen sanoo, ettei julkistaminen olisi ollut ongelmatonta.

”Siihen oli kirjattu yksittäisten paikalla olleiden käsityksiä ilman, että siinä vaiheessa oli sovittu, että keskustelu onkin julkinen.”

Varmaan hallituksen kannalta olisi ollut poliittisesti hyvä, että kaikki se mikä oli tapahtunut, olisi julkistettu, myös erilaiset taustakeskustelut.”

Vuonna 2006 eduskunnan hallintovaliokunta halusi kuulla, miten Ahtisaaren raportin suositukset olivat toteutuneet. Volanen sisällytti muistion liitteenä omaan esitykseensä. Hänen käsityksensä mukaan dokumentti on siitä lähtien ollut julkinen.

Lue juttu ”Operaatio kotiinpaluu” SK:sta 3/2008.