Lakimies Jari Korhosella pitää kiirettä Kittilässä: edustaa yhtä aikaa kunnan etua ja sitä vastaan toimineita

Korhosen kädenjälki näkyy myös nipussa kummallisia tutkintapyyntöjä.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Oikeustieteen kandidaatti Jari Korhosen nimi putkahtaa toistuvasti esiin Kittilän päätöksentekoa koskevan sotkun ja siihen liittyvien rikostutkintojen yhteydessä.

Korhonen näyttää istuvan monella tuolilla.

Välillä hän edustaa kuntakonsernia, välillä kuntakonsernin edun vastaisesta toiminnasta syytettyjä kuntapäättäjiä – tapauksissa, joissa kunta on asianomistaja.

Korhosen tunnetuimmat asiakkaat ovat Levin ”matkailukuningatar”, Hullu Poro Oy:n omistaja Päivikki Palosaari ja hänen veljensä, Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari. Heidän asiamiehenään Korhonen on toiminut jo vuosien ajan.

Jouni Palosaari on asetettu syytteeseen luottamusaseman väärinkäytöstä liittyen Levin laskettelukeskuksen hissihankinnan kilpailutukseen.

Levin hissiyhtiö on osa Kittilän kuntakonsernia, käytännössä Palosaarta siis syytetään kuntakonsernin edun vastaisesta toiminnasta. Nykyinen kunnanhallitus ei ole halunnut puuttua Palosaaren asemaan.

Myöskään Levin hissiyhtiön hallitus ei ole esittänyt Palosaarelle rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

 

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Jari Korhonen toimii Palosaarten lisäksi ainakin kolmen syytteeseen asetetun Kittilän kuntapäättäjän asiamiehenä/avustajana.

Nämä ovat Merja Korva (kesk), Reijo Kyrö (kesk) ja Tarmo Salonen (sit/ps).

Kaikkia syytetään muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä liittyen entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomiseen.

Kittilän kunta on asiassa toinen asianomistaja Mäkelän ohella. Suomeksi: Korhosen asiakkaiden Korvan, Kyrön ja Salosen epäillään toimineen asiassa kunnan edun vastaisesti.

Korva ja Salonen ovat myös Levin hissiyhtiön hallituksen jäseniä, Salonen jopa yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Jari Korhosen asiakkaita ovat siis sekä Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja että yhtiön hallituksen kaksi jäsentä.

Asetelma on erikoinen, sillä hissiyhtiön hallituksen tulisi valvoa toimitusjohtajan toimia yhtiössä.

Korva ja Salonen ovat olleet hissiyhtiössä keskeisessä roolissa päättämässä siitä, että yhtiö ei esitä Jouni Palosaarelle rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

 

Useiden Kittilän kunnan edun vastaisesta toiminnasta syytettyjen avustaminen ei ole estänyt Korhosta toimimasta myös kuntakonsernin toimeksiannosta.

Kun kuntakonserniin kuuluva Levin Vesihuolto Oy päätti maaliskuussa 2017 tehdä tutkintapyynnön kahdesta kunnan työntekijästä, sen laati lakimies Jari Korhonen.

Virka-aseman törkeästä väärinkäyttämisestä syytetty Reijo Kyrö, jonka asiamiehenä Korhonen toimii, on Levin vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen.

Korhosen lakiasiaintoimisto JTK Law Oy on mitä ilmeisimmin avustanut Kittilän kuntaa myös niin sanotussa Koutalaki- ja Levi Magic –tapauksessa. Koutalaki on Levitunturin laen kehityshanke, jota ovat edistäneet useat Kittilän entiset kunnanjohtajat, mukaan lukien lainvastaisesti irtisanottu Anna Mäkelä.

Tammikuussa 2017 uutisoitiin Kittilän kunnan tekemästä tutkintapyynnöstä, jonka kohteena olivat Anna Mäkelä sekä Kittilän kunnan hallintojohtaja Esa Mäkinen ja tekninen johtaja Lauri Kurula.

Tutkintapyynnössä pyydettiin tutkimaan kolmikon osuutta Koutalaki-alueen maakaupoissa ja alueen kehittämishankkeessa.

JTK Law ei ole laskuttanut Kittilän kunnan keskushallintoa tutkintapyynnön valmistelusta, mutta yritys on tehnyt kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjapyynnöt kesällä ja syksyllä 2016. Tutkintapyyntöön liitetty materiaali vastaa lakiasiaintoimiston tekemien asiakirjapyyntöjen sisältöä.

Lapin poliisilaitos ei käynnistänyt asiasta tutkintaa, koska poliisin mukaan asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta.

Yksikään näistä tutkintapyynnöistä ei ole johtanut rikostutkintoihin.

Jari Korhosen nimi löytyy myös usean Kittilään liittyvän oudon tutkintapyynnön  taustalta.

Hän on laatinut Jouni Palosaaren toimeksiannosta tutkintapyynnöt ainakin ammattiliitto Pro:n entisestä puheenjohtajasta, nykyisestä SDP:n puheenjohtajasta Antti Rinteestä, irtisanotusta kunnanjohtajasta Anna Mäkelästä sekä Suomen Kuvalehden johdosta ja toimittajasta.

Yksikään näistä tutkintapyynnöistä ei ole johtanut rikostutkintoihin.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Jari Korhosen kädenjälki näkyy myös Kittilän kuntapäättäjien vuonna 2015 oikeuskanslerille ja valtakunnansyyttäjälle tekemissä kanteluissa.

Kantelut koskivat valtuustokauden 2013–2017 Kittilän valtuuston puheenjohtajana toimineen Inkeri Yrityksen toimintaa syksyllä 2014. Yritys pidätti tilapäisesti päätöksenteosta kaikki poliisitutkinnan kohteena olevat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet niissä asioissa, joita poliisitutkinta koski.

Yritys toimi tuolloin vasemmistoliiton valtuutettuna. Kanteluissa Yritystä moitittiin siitä, että hän oli antanut tietoa tulevasta pidättämispäätöksestään Suomen Kuvalehteen kirjoittavalle toimittajalle.

Kantelut eivät ole johtaneet toimenpiteisiin.

Korhonen kiisti 28. helmikuuta lähettämässään sähköpostissa osuutensa valtakunnansyyttäjänvirastoon tehtyyn kanteluun. Oikeuskanslerille tehtyä kantelua hän ei kommentoi.

 

Yritystä vastaan esitetyt syytökset ovat sisällöltään samankaltaisia kuin Jari Korhosen viime vuosina SK:n toimittajalle ja rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljaselle lähettämät sähköpostiviestit.

Niissä Korhonen on perännyt tietoa siitä, miten Suomen Kuvalehti onnistui julkaisemaan uutisen kuntapäättäjien päätöksenteosta pidättämisestä jo 15. syyskuuta 2014 klo 13.07, vaikka asiaa käsittelevä kokous alkoi vasta klo 13.

Uutisointi oli mahdollista, koska Suomen Kuvalehdelle kirjoittava toimittaja oli löytänyt jo 10. syyskuuta virheellisiä tietoja kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisperusteita koskevasta raportista.

Tämän tiedon pohjalta toimittaja haastatteli valtuuston puheenjohtaja Yritystä ja kysyi, mitä tämä aikoo tehdä tilanteessa, jossa päätöksenteon pohjana on virheitä sisältävä raportti.

Yritys selvitti asiaa ja kertoi Suomen Kuvalehdelle ennen kokousta tulleensa siihen tulokseen, että ainoa vaihtoehto on henkilöiden pidättäminen päätöksenteosta silloisen kuntalain 40 § nojalla.

Yritys on kertonut tapahtumaketjusta myös Yle Lapin radiohaastattelussa joulukuussa 2017.

Helmikuun 28. lähettämässään sähköpostissa Korhonen perustelee yhteydenottojaan sillä, että ne on tehty Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtajan Jouni Palosaaren asiamiehenä – ei liittyen valtakunnansyyttäjävirastoon tehtyihin kanteluihin.

 

Suomen Kuvalehti kysyi Jari Korhoselta, miten hän arvioi omaa rooliaan toimiessaan samanaikaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden asiamiehenä ja toisaalta yksittäisten henkilöiden asiamiehenä tai avustajana tapauksissa, joissa asianomistajana on kunta tai kuntakonserniin kuuluva yhtiö.

Korhonen vastasi asiaan sähköpostitse jutun julkaisun jälkeen 28. helmikuuta.

Hän toteaa, ettei hänellä tai hänen toimistollaan ole ollut yhtään toimeksiantoa Kittilän kunnan kanssa. Mahdollisia toimeksiantoja jutussa käsiteltyjen kuntakonserniin kuuluvien yritysten osalta Korhonen ei kommentoi.

Jouni Palosaarelta, Merja Korvalta, Tarmo Saloselta ja Reijo Kyröltä SK kysyi, onko asetelma, jossa Korhonen edustaa sekä kuntakonsernia että sen vastaisesta toiminnasta epäiltyjä, heidän mielestään asianmukainen.

Kukaan heistä ei vastannut kommenttipyyntöihin.

 

Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät nostivat lokakuussa 2017 syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kaikkiaan 27 Kittilän viime valtuustokauden luottamushenkilöä vastaan.

Syytetyistä 20 toimii edelleen kunnan päätöksenteossa. Kaikki ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Lapin käräjäoikeus järjestää oikeudenkäynnin valmistelevan istunnon vielä kevään 2018 aikana.

Silloin nähdään myös se, kenen kaikkien avustajana tai asiamiehenä Jari Korhonen käräjäoikeuden salissa istuu.

 

Katso aikajana Kittilän tapahtumista syksystä 2013 alkaen täältä.

 

Juttu julkaistu 26.02.2018 klo 18.30. Juttua täydennetty 28.2.2018. 11:50. Lisätty Jari Korhosen kommentit.