Koti ei takaa turvaa

Lastensuojelua saatetaan tarvita poikkeusolojen jälkeen entistä enemmän, sanoo erityisasiantuntija Anna Tiili.

suoraan sanoen
Teksti
Wilhelmiina Palonen

Koulut ja päiväkodit on suurelta osin suljettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Mitä poikkeustila tarkoittaa lastensuojelun näkökulmasta, erityisasiantuntija Anna Tiili Lastensuojelun keskusliitosta?

”Meillä on paljon lapsia, joille koti ei ole turvallinen paikka. Kouluissa on tehty paljon ennaltaehkäisevää työtä. Nyt pitäisi varautua siihen, että lastensuojelun tarve saattaa kasvaa huomattavasti poikkeusolojen myötä.”

 

Minkälaisia muita ongelmia koronavirus aiheuttaa lastensuojelun työssä?

”Esimerkiksi kysymyksiä siitä, miten sijaishuollossa olevat lapset voisivat tavata syntymävanhempiaan.”

”Yksi huoli on se, että lapsia vastaanottavia sijaisperheitä on ollut vähemmän käytettävissä. Lisäksi laitoshoitoon on ollut vaikeampi saada henkilökuntaa.”

 

Koulut ovat vastuussa etäopetuksen järjestämisestä. Käytännössä lapset tarvitsevat tällä hetkellä koulutyöhön paljon vanhempiensa tukea. Mitä siitä seuraa?

”Vanhemman tilanne saattaa kuormittua, jos esimerkiksi oma työpaikka on vaakalaudalla ja sen lisäksi pitää arjen pyörityksen ohella kantaa enemmän vastuuta lapsen koulunkäynnistä.”

”Olisi hyvä, että kaikki aikuiset siellä etäyhteyksien päässä seuraisivat tarkasti, jotta huomaisivat, jos lapsen perustarpeita ei täytetä.”

 

Onko syytä tehdä lastensuojeluilmoitus, jos vaikuttaa siltä, ettei lapsen koulunkäynti onnistu ollenkaan?

”Aina, jos on selkeästi huoli lapsen hyvinvoinnista ja ikätasoisesta huolenpidosta, olisi syytä arvioida, pitäisikö olla yhteydessä esimerkiksi lastensuojeluun. Lastensuojelua on myös mahdollista konsultoida tapauskohtaisesti.”