Koronavirus: Hövelimmin sairaslomaa, kriisiryhmiä ja litratolkulla käsidesiä – Näin suuryritykset yrittävät ehkäistä tartuntoja

Lomalta palaavia työntekijöitä käsketään etätöihin.

Viime aikoina monen työntekijän sähköpostiin on kilahtanut kehotus: pese kädet ja jää kotiin, jos olo on flunssainen.

Suurissa yrityksissä on tehty toimintasuunnitelmia koronavirusepidemian varalle. Ei ole yhdentekevää, miten yritykset reagoivat mahdollisiin epidemioihin, sillä isoissa työtiloissa tavallinen nuhakuumekin leviää herkästi.

Tartunta-aallot työpaikoilla tulisivat yrityksille – ja Suomelle – kalliiksi. Käsidesin ostaminen on siihen nähden pieni kuluerä, ja käsihuuhteita on haalittu monissa suomalaisissa suuryrityksissä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkaissut yrityksille muistilistan, jota voi hyödyntää koronavirukseen varautumisessa ja sairastapausten ehkäisyssä.

”Muistuta henkilöstöäsi hyvästä käsihygieniasta, mieti etätöiden käyttö, pohdi, miten tilanteen kehittyminen voisi vaikuttaa yrityksesi raaka-aineiden, varaosien saantiin ja logistiikkaan…”, EK listaa.

 

Suomen Kuvalehti kysyi seitsemältä suurelta yritykseltä, miten työpaikoilla on huomioitu koronaviruksen leviäminen.

Pääkonttoreissa seurataan aktiivisesti ulkoministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia koronaviruksen suhteen.

Monilla suuryrityksillä on jo entuudestaan toimintasuunnitelmia epidemioiden ja jopa pandemioiden eli maailmanlaajuisesti levinneiden epidemioiden varalle.

Niitä laadittiin vuosina 2009 ja 2010, kun sika- ja lintuinfluenssat jylläsivät maailmalla. Hygieniaan on rohkaistu kaikkialla. Eroja yhtiöiden käytännöissä on esimerkiksi matkustamisen suhteen.

 

Vanhoja suunnitelmiaan on hyödyntänyt Neste Oyj. Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson kertoo, että ohjeita on päivitetty sitä mukaa, kun tietoa koronaviruksesta on saatu lisää.

Nesteellä on toimintaa koronavirusriskialueilla Aasiassa, Shanghaissa ja Singaporessa, joten seurannalle on ollut tarvetta jo ennen kuin sairaus alkoi laajemmin levitä Euroopassa.

”Tiettyihin maihin matkustaminen on kokonaan kielletty, ja yleisesti arvioimme bisneskriittisimmät matkat kaikkialta Nesteen toimipisteistä tarkasti.”

Tapaamisia järjestetään videon välityksellä tai puhelimitse.

Neste välttää työntekijöiden osallistumista konferensseihin ja isoihin seminaareihin, ja kotiin on mahdollista jäädä sairastamaan tavallista pidemmäksi aikaa.

”Esimiehillämme on oikeus myöntää viiden päivän poissaololupa yleisen kolmen päivän sijaan. Kansainvälisesti tässä on eroja, mutta meidän ohjeistus kattaa koko konsernin.”

 

Nesteen toimipaikoissa infopisteisiin ja kokoustiloihin on jaettu lappusia, joissa muistutetaan käsienpesusta. Käsidesiä on viety neuvotteluhuoneisiin. Mahdollisen koronavirusepidemian ja influenssakauden aikana ei kätellä.

Jos henkilökunnan edustajat ovat matkustaneet joko työn vuoksi tai vapaa-ajalla maihin, joissa on tihentymä koronavirustapauksia, ihmisiä on kehotettu jäämään kotiin etätöihin seuraamaan omaa vointia.

Yleinen neuvo koko Nesteen henkilöstölle on, että tartuntojen ilmetessä on noudatettava paikallisten terveysviranomaisten ohjeita.

Lisäksi yhtiöön on ”tilanteen eskaloitumisen myötä” perustettu erityinen kriisinhallintajohtoryhmä, jonka puheenjohtajana Jakosuo-Jansson toimii.

”Ryhmä vastaa liiketoimintamme jatkuvuussuunnitelmista koronan aiheuttamassa tilanteessa. Kriisiryhmän alaisuudessa toimii useita eri asiantuntijaryhmiä, joissa mukana esimerkiksi yritysturvallisuus, työterveyshuolto, liiketoiminnat, HR ja viestintä.”

 

Kättely on pannassa myös Nordeassa, kertoo Satu Ryynänen yhtiön viestinnästä.

Matkustaminen Italiaan, Iraniin, Kiinaan, Singaporeen, Etelä-Koreaan ja Hokkaidon alueelle Japaniin on kaikilta Nordean työntekijöiltä kielletty, sillä niissä on kohonnut riski tartunnan saamiselle.

”Olemme myös ottaneet käyttöön 14 päivän etätyökäytännön henkilöille, jotka palaavat näiltä alueilta.”

Nordea kehottaa työntekijöitään järjestämään tapaamisia verkon välityksellä myös omalla paikkakunnalla.

 

Stora Enso toimii yli 30 maassa. Tammikuun lopussa matkat kiellettiin kokonaan, mutta nyt linjausta on kevennetty.

”Ohjetta lievennettiin helmikuun lopussa niin, että työmatkoja ei tehdä korkean tartuntariskin maihin, mutta totaalista lentokieltoa ei toistaiseksi ole”, kertoo viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Flunssaoireista on kehotettu ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, ja on neuvottu pysyttelemään kotona, jos henkilö tuntee itsensä sairaaksi. Lisäksi on suositeltu käyttämään sähköisiä työkaluja tapaamisten järjestämiseen.

”Henkilöstö ymmärtää tämän oikein hyvin, kysymyshän on heidän ja heidän perheidensä turvallisuudesta.”

 

UPM:n yhteiskunta- ja mediasuhteiden johtajan Markku Herralan mukaan yhtiössä poikkeavaa normaalista on lähinnä matkustamiseen liittyvät rajoitukset. Muuten toiminta pyörii normaalisti.

”UPM ei toistaiseksi edellytä henkilöstöltään kansainvälistä matkustamista työasioissa. Olemme myös rajoittaneet työmatkustamista tietyille alueille viranomaisohjeiden ja oman riskiarviomme perusteella.”

UPM ei puutu henkilöstönsä vapaa-ajan matkoihin ulkomaille, mutta neuvoo työntekijöitä huomioimaan koronavirustilanteen lomareissuja suunnitellessaan. Riskialueilla lomailevien on jäätävä kotiin tai etätöihin vähintään seitsemäksi päiväksi ennen työpaikalle paluuta.

UPM:llä on lisäksi käytössä kansainvälinen matkustusturvallisuuteen keskittyvä mobiilisovellus, ja henkilöstöä kannustetaan käyttämään sitä myös vapaa-ajan matkoillaan.

Sähköisiä kokoustyökaluja suositellaan käyttämään myös UPM:llä.

 

S-ryhmän SOK:n riskienhallintapäällikkö Mikko Koskinen kertoo yhtiön noudattavan vastaavanlaisia käytäntöjä kuin muissakin yrityksissä noudatetaan. Työmatkoja on vähennetty.

Siivoamisen suhteen on oltu erityisen tarkkana. Siitä on tosin etua myös normaalin kausi-influenssan torjunnassa, Koskinen toteaa.

Myös SOK:lla on olemassa jo takavuosien epidemioita varten tehdyt suunnitelmat. Henkilökuntaa on ohjeistettu siitä, miten toimia lomalta palatessa ja sairastuessa.

”Ohjeistus vastaa viranomaisten antamaa ohjeistusta hoitoon hakeutumisesta. Oireiden ilmetessä ei tulla työpaikalle, vaan hakeudutaan hoitoon puhelinyhteydenoton kautta.”

 

Myös lentoyhtiö Finnair jakaa työntekijöilleen käsidesiä. Viestinnästä kerrotaan, että sitä on saatavilla toimistotiloissa, ja matkustamohenkilökunta voi ottaa purkkeja mukaan lennolle miehistökeskuksesta.

Matkustamohenkilökunnan sairastumisia on yritetty ehkäistä eri tavoin.

Viimeisimmillä Kiinan-lennoilla ennen niiden tilapäistä keskeytystä matkustamopalvelussa asiakkaiden kanssa oltiin tavallista vähemmän kontaktissa.

Lentokoneiden siivoukseen on kiinnitetty normaalia tiukemmin huomiota Hongkongin-lennoilla. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää hengityssuojaimia.

 

Monilla valtionyhtiöillä on yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden hoitamisen on sujuttava myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Esimerkiksi Postin on varmistettava verilähetysten ja laboratorionäytteiden kulku kaikissa tilanteissa.

Yhtiö kertoo varautumisestaan verkkosivuillaan.

Postissa toimii seurantaryhmä, joka hankkii ajantasaista tietoa viranomaisilta. Yhtiöllä on myös poikkeuksellisten tilanteiden varalle moniammatillinen poikkeusryhmä.