Kittilä: Tällaisia ovat salaiset Eilavaara-asiakirjat – ”Ei mitään hätkähdyttävää”

Kunnanhallituksen jäsen sai lukea nivaskan papereita, joiden sivunumerointi on mitä sattuu.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) kävi kunnan arkistossa lukemassa kohua herättäneet ja salaisiksi määrätyt niin sanotut Eilavaara-asiakirjat.

Kuusisto kertoo, että kyseessä on kolmen asiakirjan kokonaisuus. Ylivoimaisesti laajin asiakirja on yli 60-sivuinen.

Kuusiston mukaan asiakirjoissa ei ole mitään ”hätkähdyttävää”. Ei mitään sellaista, jota ei voisi julkistaa.

”Mutta jokin ei vain näyttäisi täsmäävän näissä asiakirjoissa. Edes sisällysluettelon sivunumerointi ei käy yksiin asiakirjojen sivunumeroinnin kanssa.”

Kuusiston mukaan asiakirjat eivät myöskään vastaa kunnanhallituksen saaman laskun erittelyosaa, jossa viitataan toimeksiantojen luonteeseen ja asiakirjojen sivumääriin.

Lisäksi laskun erittelyosassa mainitaan, että asiakirjat on toimitettu toimeksiantajalle ”asiayhteydessä”. Tämä tarkoittanee, että asiakirjat on luovutettu, kun kukin erillinen toimeksianto on tehty.

Kaikkia yksittäisiä laskuerittelyn mukaisia asiakirjoja ei arkistosta kuitenkaan löydy. Sen sijaan löytyy koosteita, joissa asiakirjat ovat ”yhtä nivaskaa” ilman päiväyksiä ja ilman asiakirjan laatijan allekirjoituksia. Laajin on juoksevasti numeroitu 62-sivuiseksi.

”Käynti kunnan arkistossa herätti oikeastaan enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia”, Hille Kuusisto sanoo.

”Näissä asiakirjoissa ei voi sisältönsä puolesta olla mitään salattavaa. Miksi niitä siis piilotellaan julkisuudelta?”

 

On varsin kummallista, että Hille Kuusiston täytyy vierailla arkistossa, vaikka osalla kuntapäättäjistä – kunnanhallituksen jäsenistäkin – on omassa hallussaan oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran laatimat asiakirjat, joita on käytetty kunnan päätöksenteon varjovalmistelussa.

Kuusisto on kunnanhallituksen jäsen, mutta ei ole asiakirjoja koskaan saanut, vaikka väitetään, että kunnanhallitus on ne tilannut.

”On täysin käsittämätön tilanne, että joudun menemään arkistoon lukemaan asiakirjoja, joiden olisi pitänyt olla minulla kaiken aikaa, mikäli kyseessä ovat kunnanhallituksen asiakirjat.”

”Jokainen kunnallishallintoa vähänkin tunteva kansalainen tietää, että tällainen tilanne ei kestä minkäänlaista laillisuustarkastelua”, Kuusisto sanoo.

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg määräsi Eilavaaran asiakirjat salaisiksi sen jälkeen, kun Suomen Kuvalehti vaati asiakirjat käyttöönsä julkisuuslakiin vedoten.

Hille Kuusistolle Tornberg myönsi luvan lukea asiakirjat arkistossa viranhaltijan valvonnassa. Lupa koskee nyt kaikkia kunnanhallituksen ja -valtuuston jäseniä.

Kuusisto on vaatinut asiakirjoja itselleen siitä alkaen, kun 16. maaliskuuta kunnanhallituksen kokouksen asialistalla oli käsiteltävänä Eilavaaran lähettämä lasku oikeudellisesta neuvonnasta. Asia jäi pöydälle ja on pöydällä yhä.

 

Kuusiston mukaan kummallisinta Eilavaaran lausunnoissa on niiden painotus.

Ylivoimaisesti eniten – sivumääräisesti – asiakirjoissa käsitellään valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) toimien lainmukaisuutta tämän pidätettyä viime vuoden syyskuussa kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta asiakokonaisuuksissa, joita keskusrikospoliisi tutkii.

”Kuitenkin laskun erittelyssä toimeksiannot ovat alkaneet jo kesällä 2013. Joulukuussa 2013 Pertti Eilavaara on arvioinut kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n oikeudellisten ongelmien hallintaa. Missä nämä asiakirjat ovat? Eikö minulle ole vieläkään näytetty alkuperäisiä Eilavaara-asiakirjoja?”

Hille Kuusisto sanoo olevansa huolissaan Yrityksen oikeusturvasta.

”Peli häntä vastaan on erittäin kovaa.”

Kuvaavaa on, että valtuuston ensimmäisellä varapuheenjohtajalla Markku Mäkitalolla (kesk) on ollut hallussaan Eilavaara-asiakirjat. Hän luovutti ne 16. huhtikuuta vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille.

Todennäköisesti myös kunnanhallituksen puheenjohtajalla Timo Kurulalla (kesk) on asiakirjat. Keskusrikospoliisi suoritti kotietsinnän Kurulan kodissa Eilavaara-asiakirjojen vuoksi. Kurula on vahvistanut Lapin Kansan haastattelussa poliisin vierailleen hänen kodissaan.

Sen sijaan Yritykselle ja Kuusistolle asiakirjoja ei ole luovutettu. Ei asian noustua julkisuuteen, eikä kummankaan pyynnöistä huolimatta.

Kuusisto kertoo katsovansa asian ”loppuun asti” – vaikka sitten oikeusteitse. Hän korostaa, että asiakirjat ovat tulleet julkisiksi viimeistään silloin, kun Markku Mäkitalo on luovuttanut ne kunnalle.

”Nämä asiakirjat on saatava julkisesti arvioitaviksi. Voivatko ne olla kunnanhallituksen tausta-aineistoa, jos osa kunnanhallituksen jäsenistä ei ole niitä koskaan aiemmin edes nähnyt?”

Kuusisto muistuttaa, ettei kunnanhallituksen pöytäkirjoissa ole ainuttakaan päätöstä tai merkintää siitä, että Eilavaaralta pyydettäisiin oikeudellista apua.

 

Hille Kuusiston äänestä kuuluu raskas pettymys vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin viimeaikaisia toimia kohtaan.

”Odotin, että Tornberg olisi ryhtynyt johtamaan kuntaa siinä hengessä, että hän olisi halunnut selvittää kunnan sotkut avoimesti kuntalaisten – veronmaksajien – etujen mukaisesti.”

Erikoiseksi vt. kunnanjohtaja Tornbergin salauspäätöksen tekee se, että Hille Kuusisto kertoo kysyneensä häneltä 22. huhtikuuta kyseisiä asiakirjoja itselleen.

”Kyösti Tornberg vastasi tuolloin minulle, että hän ei ole vielä ratkaissut sitä, ovatko asiakirjat julkisia ja saanko asiakirjat itselleni vai en.”

Tornberg on tehnyt Suomen Kuvalehdelle annetun salauspäätöksen 21. huhtikuuta. Päätös asiakirjojen salaiseksi määräämisestä oli siis jo tehty ennen kuin Kuusisto asiaa kysyi sähköpostitse.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoi SK:lle Tornbergin rikkovan salauspäätöksellään julkisuuslakia. Mäenpään haastattelun julkaisun jälkeen Tornbergin selitys Kuusistolle muuttui.

”Pian sen jälkeen vaadin asiakirjoja vt. kunnanjohtajalta itselleni uudelleen. Hän sanoi, että asiakirjojen määrääminen salaisiksi on kunnan etu. Tilanteessa oli muitakin kuulijoita läsnä.”

 

Eilavaara-asiakirjat eivät suinkaan ole ainoat viime viikkoina kunnassa salatut asiakirjat. Kittilän kunnanvaltuusto antoi puheenjohtajalleen Inkeri Yritykselle moitteet toimivallan ylityksestä kokouksessaan 20. huhtikuuta.

Kuntalain asiantuntijan Kari Prättälän mukaan kuntalaki ei tunne moitteita eikä muunlaisiakaan sanktioita kuntapäättäjiä kohtaan.

Yritys vaatii nyt kunnanhallitusta toteamaan valtuuston päätöksen lainvastaiseksi ja jättämään sen panematta täytäntöön.

Asiattomaksi valtuuston lainvastaisen menettelyn tekee myös se, että Yrityksen todetaan ylittäneen toimivaltansa keskustan valtuustoryhmän saaman selvityksen mukaisesti. Selvitystä ei vain ole saatavilla mistään: sitä ei ole myöskään valtuuston pöytäkirjan liitteenä.

Hille Kuusisto ihmettelee, miten muut kuin keskustan ryhmän valtuutetut ovat voineet hyväksyä päätösesityksen näkemättä selvitystä.

Yritys ja Kuusisto ovat vaatineet keskustan valtuustoryhmän saamaa selvitystä itselleen.

Kuusisto yritti viikko sitten kunnanhallituksessa saada pöytäkirjaan liitteeksi omat asiakirjavaatimuksensa. Hän vaati myös Eilavaaran asiakirjoja Yritykselle ja itselleen. Lisäksi hän vaati kunnanhallitusta kumoamaan vt. kunnanjohtajan julkisuuslain vastaisen salauspäätöksen. Ja edelleen Kuusisto vaati, että vt. kunnanjohtaja toisi kunnanhallitukseen käsiteltäväksi kunnanvaltuuston lainvastaisen päätöksen Yrityksen saamista moitteista.

Pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä puheenjohtaja Timo Kurula päätti, ettei Kuusiston ja Yrityksen esittämiä vaatimuksia kirjata pöytäkirjaan.

Vt. kunnanjohtaja perusteli julkisuudessa päätöstä kunnan hallintosäännöllä, jonka mukaan pöytäkirja on päätöspöytäkirja. Eriävät mielipiteet liitetään pöytäkirjaan, ei muita esityksiä tai asiakirjapyyntöjä.

Viime vuoden ajan Kittilässä on kuitenkin tuotu pöytäkirjan liitteeksi kunnanhallituksen jäsenten selvityspyyntöjä ja jopa päätöksiä on tehty ohi virkamiesesittelyn kunnanhallituksen puheenjohtajiston johdolla.

Kuusiston neljä kirjallista vaatimusta jätettiin käsittelemättä ja liittämättä pöytäkirjaan. Ne ovat nyt kunnan kirjaamossa diarioituina odottamassa mahdollista käsittelyä.

”Saa nähdä, koskeeko pöytäkirjan kirjaamiskäytännön muutos vain minua vai onko se pysyvä ja saanko asiani esille, vai hautautuvatko asiakirjapyyntöni ja muut vaatimukseni kunnan kirjaamoon.”

 

Hille Kuusisto on jo yli vuoden verran ollut Kittilän kunnanhallituksen ”yksinäinen”. Hän on jättänyt kymmeniä eriäviä mielipiteitä kunnanhallituksen päätöksiin, joiden lainmukaisuutta hän on epäillyt.

Kunnanhallituksen pöytäkirjoista on toistuen luettavissa äänestystulos 8–1.

”Täällä on vallinnut enemmistön laki. Enemmistön turvin on voitu tehdä millaisia päätöksiä hyvänsä”, Kuusista sanoo.

”Ei tässä ole kyse enää kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisestakaan. Ei ole ollut enää pitkään aikaan. Hyvä virkamiesesittely on sivuutettu viimeisen puolentoista vuoden aikana ja pelkään, että se tulee erittäin kalliiksi kuntalaisille.”

Kunnan sotkuja tutkii parhaillaan keskusrikospoliisi. Kuntapäättäjien kuulustelut ovat jo käynnissä. Hille Kuusisto myöntää käyneensä kuultavana todistajan asemassa.

Hän toivoo, että kunta palaisi pikimmiten noudattamaan hyvää ja avointa hallintotapaa.

Kuusisto myöntää kokeneensa eriävien mielipiteidensä vuoksi väheksyntää, painostamista ja jopa eristämistä. Hän kertoo, että ei ole saanut kutsua kaikkiin päättäjien keskinäisiin kokoontumisiin.

”Mutta en varmaankaan nukkuisi öisin, jos olisin ollut tekemässä sellaisia päätöksiä, joita kunnanhallituksessa ja -valtuustossa on viimeisen vuoden aikana tehty.”

 

Toimittaja Eeva-Liisa Hynynen on ehdolla tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon saajaksi Kittilä-uutisoinnista. Lisätietoja palkinnosta ja muut ehdokkaat löytyvät täältä.