Kittilä: Kunnanjohtajalle potkut – virheelliset tiedot yhä päätöksen perusteluissa

SK:n pyynnöstä rikoskomisario luki erottamisraportin. Tekijät eivät vastaa soittopyyntöihin.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanvaltuusto aikoo erottaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän kokouksessaan 17. marraskuuta. Erottamista valmistellut tilapäinen valiokunta luovutti torstaina 6. marraskuuta lopullisen virallisen raporttinsa, johon on listattu kunnanjohtajan  erottamisperusteet, ja esityksensä, jonka mukaan kunnanjohtaja tulee erottaa.

Tilapäinen valiokunta luovutti alun perin raporttinsa 8. syyskuuta. Suomen Kuvalehti kertoi jo 11. syyskuuta, että raportista löytyy virheellistä tietoa poliisin esitutkinnasta, joka kohdentui Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaareen.

Laajemmin SK kertoi raportin virheistä 15. syyskuuta, jolloin ne myös vahvisti Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Pekka Mäkelä. Hän toimi viimekeväisen esitutkinnan tutkinnanjohtajana.

Jo kertaalleen luovutettu raportti muuttuikin ”luonnokseksi”, ja kunnanhallitus painotti 27. lokakuuta raportista antamassaan lausunnossaan, että valiokunnan olisi syytä korjata esitutkintaan liittyvät tiedot kohdalleen.

Valiokunta on liittänyt nyt lopullisen raportin liiteosaan oman kommenttinsa kunnanhallitukselle tästä asiasta. Valiokunnan mukaan sen tulkinta on oikea.

Alun perin raportissa väitettiin, että Jouni Palosaareen kohdentunut esitutkinta vietiin päätökseen ja Palosaari todettiin syyttömäksi. Tosiasiassa Palosaarta ei todettu syyttömäksi eikä syylliseksi. Oy Levi Ski Resort Ltd:n uusi hallitus veti maaliskuun lopulla asianomistajana tutkintapyynnön poliisilta pois.

 

SK luovutti torstaina 6. marraskuuta tilapäisen valiokunnan lopullisen raportin liitteineen rikoskomisario Mäkelälle luettavaksi.

Korjatussa raportissaan valiokunta käsittelee vain virallisen syytteen alaisiin rikoksiin kohdentunutta esitutkintaa, eikä puutu lainkaan asianomistajarikoksiin kohdentuneeseen esitutkintaan, joka jäi kesken hissiyhtiön uuden hallituksen vedettyä tutkintapyynnön pois.

Raportin liitteenä olevassa kommentissaan valiokunta tunnistaa myös asianomistajarikoksiin kohdentuneen tutkinnan, mutta pitää kiinni tulkinnastaan.

”Luottamusaseman väärinkäyttöä ja yrityssalaisuuden rikkomista koskevien asian- omistajarikosten tutkinnat syyttäjä on lopettanut sillä perusteella, ettei syyttäjällä ole asiassa syyteoikeutta (päätös 14/259). Asiassa on kuitenkin ennen Oy Levi Ski Resort Ltd:n uuden hallituksen tekemää peruutusta ehditty suorittaa kaikki tarpeelliset kuulustelut ja hankkia kaikki tarvittavat selvitykset”, raportin liitteessä todetaan.

”Mistä tilapäinen valiokunta on saanut tällaisen tiedon, että olisimme ehtineet suorittaa kaikki tarpeelliset kuulustelut ja tarvittavat selvitykset”, rikoskomisario Pekka Mäkelä kysyy. Hänen mukaansa näin ei ollut.

”Oy Levi Ski Resort Ltd:n aiemman hallituksen tekemän toisen rikosilmoituksen osalta ei ehditty tekemään mitään muuta kuin lukemaan tutkintapyyntö ja siihen liittyvä raportti. Se liittyi hissiyhtiöstä tehtyyn erityistarkastukseen.”

Erikoisin valiokunnan väittämistä on se, että Palosaaresta tutkintapyynnön tehnyt hissiyhtiön edellinen hallitus ei olisi vaatinut rangaistusta Palosaarelle. Hissiyhtiön hallituksen tutkintapyynnössä esitettiin rangaistusvaatimus.

 

Jouni Palosaareen kohdentuneen esitutkinnan johtopäätökset on nostettu raportissa merkittävään asemaan siksi, että kunnanjohtaja Anna Mäkelän katsotaan levittäneen Palosaaren esitutkinnasta virheellistä tietoa, joka on loukannut hissiyhtiön nykyistä hallitusta ja kuntapäättäjiä laajemminkin.

Mäkelän tekemä tutkintapyyntö Jouni Palosaaresta on yksi keskeinen peruste Mäkelän erottamiselle ja hänen tulkintansa esitutkinnan päättymisestä on luettu hänelle haitaksi, vaikka tulkinta on ollut poliisin ja syyttäjän asiakirjojen mukainen.

Kunnanhallituksen pitäisi maanantaina 10. marraskuuta  toimia ”postikonttorina”  ja lähettää tilapäisen valiokunnan raportti ja esitys kunnanjohtajan erottamisesta kunnanvaltuustoon, joka kokoontuu käsittelemään asiaa viikkoa myöhemmin.

Voiko kunnanhallitus saattaa valtuuston käsittelyyn raportin, jonka liitteissä on virheellistä tietoa? Vaikka valiokunta on vastuussa erottamisen valmistelusta, kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja laillisuusvalvonnasta.

SK:n kuulemat kuntalainoppineet arvioivat kuntapäättäjien ottavan ison riskin, jos ja kun virallinen raportti liitteineen ei perustu todennettavaan faktatietoon ja kunnanjohtajan erottamisperusteina käytetään tällaista raporttia.

Oman ongelmansa erottamisprosessiin tuo se, että kunnanjohtaja Anna Mäkelää ei ole kuultu tästä lopullisesta raportista, johon on liitetty asiakirjoja, joita edellisessä raportissa ei ollut edes mukana. Mäkelää kuultiin siis raportista, joka osoittautui SK:n uutisen jälkeen ”luonnokseksi”.

 

SK yritti perjantaina 7. marraskuuta tavoittaa tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan Veli-Matti Junnolan (kesk) haastatteluun. Hän ei vastannut useisiin soittoyrityksiin ja -pyyntöihin.

Raportin on kirjoittanut kunnallisoikeudesta pro gradu -tutkielmansa tehnyt hallintotieteen kandidaatti Saanareetta Virikko, joka on toiminut tilapäisen valiokunnan sihteerinä. Raportissa todetaan, että ”ulkopuolisen sihteerin valinnan tarkoituksena oli korostaa selvitystyön puolueettomuutta ja ainoastaan dokumentoitujen ja relevanttien tietojen huomioon ottamista tilapäisen valiokunnan työssä”.

Virikko sanoi perjantaina SK:lle, ettei voi kommentoida asiaa. Kommentit antaa vain ja ainoastaan valiokunnan puheenjohtaja.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas) kieltäytyi perjantaina antamasta kommentteja SK:lle.

SK olisi kysynyt, aikooko Maunula kunnanhallituksessa tämän kysymyksen kohdalla puheenjohtajana toimiessaan päästää asian valtuuston käsittelyyn, vaikka poliisi on vahvistanut, että lopullisen raportin liitteissä on virheitä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) on jäävännyt itsensä kunnanjohtajan erottamisasiassa.

 

Ketkä vastaavat lopullisen raportin tiedoista?

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Veli-Matti Junnola on keskustan varavaltuutettu ja Finavian pääluottamusmies, jonka pitäisi tuntea työlainsäädäntö. Valiokunnan varapuheenjohtaja on kokoomuksen valtuutettu, varatuomari Torsti Patakangas.

Junnolan lisäksi keskustaa edustaa kunnanvaltuutettu Susanna Kantola. Hän työskentelee Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä myymälätoiminnoista vastaavana. Kantola on toimitusjohtaja Jouni Palosaaren alainen.

Vasemmistoliittoa valiokunnassa edustaa varavaltuutettu Vilho Molkoselkä. Perussuomalaisia edustaa kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka.

Valiokunnan varajäseninä toimivat kunnanvaltuutettu Mikko Saarela (kesk), kunnanvaltuutettu Vuokko Mäntymaa (kesk), kunnanvaltuutettu Raili Fagerholm (vas), varavaltuutettu Terho Heikkinen (ps) ja kunnanvaltuutettu Janne Paksu (kok).