Kittilä: Kunnanjohtaja ei saa enää kirjoittaa kuntalaisille ja valtuuston puheenjohtaja joutuu kuultavaksi

”Me katsomme täällä tulevaisuuteen”, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän päätöksenteossa riittää joka viikolle uusia yllätyksiä. Nyt kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) joutuu kuultavaksi  eikä kunnanjohtaja saa enää kirjoittaa tervehdystään kuntalaistiedotteeseen.

Yrityksen kuulemisesta päätti maanantaina 6. lokakuuta kunnanhallitus – päätöksenteosta itse osittain pidätetyt päättäjät.

Tästä kuulemispäätöksestä kunnanjohtaja Anna Mäkelä jätti kunnanhallituksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä – jälleen kerran.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti ottaa kunnanjohtajalta pois oikeuden kirjoittaa tervehdyksensä kerran kuussa kuntalaisille jaettavaan kuntalaistiedotteeseen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) sanoo, että kunta saa itse valita tiedottamisensa keinot.

Kunnanjohtajan erottamisprosessin jatkoa Kurula ei suostu kommentoimaan.

”Olen jäävännyt itseni tämän asian käsittelystä.”

Anna Mäkelän jättämät eriävät mielipiteet ovat nousseet yhdeksi epäluottamusta herättäneeksi asiaksi, kun kunnanjohtajan asemaa on Kittilässä ruodittu.

Kurula uskoo Kittilän kuntapäättäjien suoriutuvan vaikeista päätöksistään.

”Me katsomme täällä tulevaisuuteen.”

 

Kittilän uuden kiistan siemenet ovat menneisyydessä.

Kunnanhallituksen on ollut vaikeaa niellä Inkeri Yrityksen syyskuussa suorittamaa pidättämispäätöstä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula myöntää, että valtuuston puheenjohtajan päätös pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta hissiyhtiöön liittyvissä asiakokonaisuuksissa on otettu vastaan hämmentyneinä – eikä pidättämispäätöksen perusteluja ja päätöksen lainmukaisuutta niellä sellaisinaan.

”Ymmärtääkseni kuntalain 40 pykälän ensimmäinen momentti edellyttää kunnanhallituksen jäsenten kuulemista ennen tällaista päätöstä. Kuulemista ei ole ennen pidättämispäätöstä suoritettu.”

Kuntaliiton lainoppineiden ja Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään lausunnoissa Inkeri Yrityksen  suorittaman osittaisen pidättämispäätöksen on katsottu sujuneen lainmukaisesti.

”Joku taho voi nähdä sen näin. Joku toinen taho toisin”, Kurula sanoo.

”Kysymys on viime kädessä siitä, mitä lausujilta kysytään ja miten asiat ilmoitetaan. En ota tähänkään laajemmin kantaa. Kunnanvaltuusto käsittelee pidättämispäätöstä 20. lokakuuta, ja se ratkaisee asian parhaaksi katsomallaan tavalla.”

Kunnanjohtajan jättämä eriävä mielipide kertoo kunnan päätöksenteon ajautuneen tilanteeseen, jossa asiantunteva virkamiesvalmistelu on jo sivuutettu.

Päättäjät valmistelevat itse esityksiään kokoustauoilla kirjoitellen niitä paperilapuille ja tekevät päätöksiä tavalla, joka riskeeraa päätösten lainmukaisuuden.

Inkeri Yrityksen kuuleminen tuotiin kunnanhallituksen maanantaiseen kokoukseen ohi esityslistan. Suomen Kuvalehden haastattelemat lainoppineet pitävät menettelyä täysin käsittämättömänä ja lainvastaisena.

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä on samaa mieltä.

”Kittilän kunnanhallituksella on nykyään ilmeisiä ongelmia tehdä lainmukaisia päätöksiä. Tämä Inkeri Yrityksen kuulemisen käynnistäminen ei ollut edes ainoa kyseenalainen päätös maanantain kokouksessa.”

 

Anna Mäkelän mukaan Kittilän kunnan päätöksenteko on ajettu kevään ja kesän aikana täysin sekaisin.

Mäkelä uskoo, että sama toimintakulttuuri jatkuu – myös häneen itseensä kohdentuvissa päätöksissä.

”Eiköhän erottamisprosessini jatku siitä riippumatta, että tilapäisen valiokunnan laatimassa virallisessa raportissa ei ole yhtään laillista erottamisperustetta, mutta sen sijaan virheellistä tietoa muun muassa poliisin esitutkinnasta.”

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula sanoo, että kunnanjohtajan erottamisasia on nyt tilapäisen valiokunnan käsissä.

”Valiokunta jatkaa työtään itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollisen erottamisen aikataulutus on sitten kunnanvaltuuston käsissä. Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä valtaa, ja sillä on tarvittava viisaus tämän asian ratkaisemiseksi.”

Kurula ei myöskään ota kantaa tilapäisen valiokunnan virallisesta raportista löytyneisiin virheisiin.

”Raportista vastaa tilapäinen valiokunta ja raportin työstäminen on sen sisäinen asia. Kun olen itseni jäävännyt erottamisasiassa, en ole kunnanhallituksessakaan käsittelemässä tätä asiaa, kun raportti tuodaan sinne lausunnon antamista varten.”

 

Toinenkin kunnanhallituksen maanantaisen kokouksen päätös särähtää. Se koskee kunnanjohtajan oikeutta tiedottaa kunnan asioista.

”Kysymys on noin 800 merkin ja 1015 rivin pituisesta tekstistä, jossa olen nostanut esille asioita, joista on ollut tärkeää kertoa kuntalaisille”, Anna Mäkelä kertoo.

”Syyskuun tiedotteessa käsittelin tervehdyksessäni kahta ajankohtaista asiaa, jotka ovat nousseet laajalti julkisuuteen: kunnanjohtajan erottamista ja poliisin käynnistämää esitutkintaa, joka kohdentuu kunnanhallituksen jäsenten toimiin hissiyhtiöön liittyvässä asiakokonaisuudessa.”

Mäkelän mukaan kunnanhallituksen jäsenistä enemmistö katsoi, että tällaisia asioita ei olisi saanut kertoa kuntalaisille.

”Kirjoituksestani ei osoitettu virheitä, mutta päättäjien mielestä kirjoitukseni oli väärä.”

Kuntalaistiedote on jaettu kunnan alueella jokaiseen talouteen neljän viime vuoden ajan.

Timo Kurulan mukaan kunta tiedotti aiemmin paikallislehdessä. ”Nyt kuntalaistiedotteella. Aika muuttuu ja sen mukana strategiatkin muuttuvat.”

Kurula sanoo, että kuntalaistiedotteen tulevaisuus on auki. Mitään lopullisia ratkaisua ei ole tehty.

”Pohdimme kunnanhallituksessa asiaa, kun käsittelemme viestintästrategiaa.”

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän mielestä maanantaisen päätöksen jälkeen on syytäkin avata viestintästrategia ja saattaa se ajan tasalle.

”Jos Kittilä siirtyy avoimesta viestinnästä kohti sensuuria ja jos kunnanjohtaja ei saa vastuullisena viranhaltijana johtaa viestintää, se on paikallaan sanoa ääneen ja tehdä siitä virallinen päätös.”

Mäkelä sanoo katsoneensa tarpeelliseksi, että myös kunta tiedottaa näistä asioista kuntalaisilleen avoimesti.

”Kun kokouksessa kyseenalaistettiin ratkaisuni, sanoin, että kunnan viestintästrategian mukaan kunnan viestintää johtaa kunnanjohtaja. Tähän kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että viestintästrategia otetaan kunnanhallituksen tarkasteltavaksi seuraavassa kokouksessa. Se on maanantaina 27. lokakuuta.”

Mäkelän mielestä kunnanhallituksen päätös rajoittaa kunnanjohtajan oikeutta viestintään on muun muassa kuntalain 29 pykälän vastainen. Lisäksi se on vastoin hallinnon kaksijakoista periaatetta: valmistelu ja päätöksenteko pidetään erillään  ja operatiivinen toiminta kuuluu virkamiehille.

”Kuntalain mukaan kunnalla on velvollisuus tiedottaa merkittävistä valmistelussa olevista asioista. Kunnanjohtajan erottaminen ja kunnanhallitukseen kohdentuva esitutkinta ovat merkittäviä ja vakavia asioita. Katson, että kuntalaki ja kunnan viestintästrategia jopa velvoittavat minua tiedottamaan näistä asioista.”