Kittilä-kriisin alkupiste avautuu: Näin Levin Jouni Palosaari vuosi kilpailijan tarjouksen suosikkiyhtiölleen

Syyttäjän haastehakemus paljastaa tapaamiset, sähköpostit ja puhelut Palosaaren ja hissivalmistaja Doppelmayrin välillä.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari pimitti syyttäjän mukaan yhtiön hallituksen jäseniltä oleellista tietoa hissikilpailutuksesta ja paljasti tietoa suosimalleen toiselle kilpailevalle yhtiölle.

Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän haastehakemus tuli julki Lapin käräjäoikeuden valmisteluistunnon yhteydessä 10. huhtikuuta.

Kittilän kunnan enemmistöomistaman Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaari asetettiin joulukuussa 2017 syytteeseen luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyte koskee Levin etelärinteen hissihankintaa. Kihlakunnansyyttäjä Sari Anttonen väittää Jouni Palosaaren vuotaneen toisen hissivalmistajan – Leitnerin – luottamuksellisia tietoja kilpailevalle hissivalmistajalle Doppelmayrille ja näin suosineen toista kilpailijaa.

Syyttäjä vaatii Palosaarelle tuntuvaa sakkorangaistusta.

 

Haastehakemuksesta käy ilmi, että syksyllä 2013 käytyjen neuvottelujen jälkeen Leitner antoi 14. lokakuuta 2013 tarjouksen, jonka perushinta oli 4 640 000 euroa. Lisäksi Leitner tarjosi yhteensä 290 000 euron arvosta optioita eli lisävarusteita. Myöhemmin 24. lokakuuta 2013 yhtiö tarjosi lisävarusteet ilman lisähintaa.

Palosaari pyysi Doppelmayrilta tarjousta 17. lokakuuta 2013, jolloin oli jo saanut Leitnerin tarjouksen.

Palosaari laati syksyn 2013 aikana hissitoimittajien hisseistä ja tarjouksista niin sanotun vertailutaulukon sekä luovutti ja vihjasi Doppelmayrin edustajalle Ralph Nachbaurille kilpailevan Leitner-yhtiön hissiyhtiölle antamia, luottamukselliseksi tarkoitettuja tarjouksiin liittyviä yksityiskohtaisia teknisiä tietoja sekä hintatietoja.

Syyttäjän mukaan Palosaari toimitti Nachbaurin kanssa Leville sovitun tapaamisen yhteydessä 16.–17. lokakuuta 2013 – tai sitä ennen – Nachbaurille Leitnerin tarjousasiakirjan ja kävi sitä yksityiskohtaisesti tämän kanssa läpi.

Saatuaan Doppelmayrilta tarjouksen Palosaari kävi Nachbaurin kanssa 24. lokakuuta 2013 puhelinkeskustelun, jossa hän ohjasi yhtiön tarjouksen hintaa alaspäin vihjaamalla, että ”5 on 5 ja 4 on 4”.

Tästä käsiohjauksesta Suomen Kuvalehti kertoi jutussaan Kittilän laki (SK 24/2014) jo kesäkuussa 2014.

Palosaari toimitti 24. lokakuuta 2013 kello 14.19 Nachbaurille sähköpostin liitetiedostona itse tekemänsä vertailutaulukon.

Lisäksi Palosaari toimitti 24. lokakuuta 2013 kello 14.19 Nachbaurille sähköpostin liitetiedostona itse tekemänsä vertailutaulukon, jossa molempien hissitoimittajien tekniset tiedot ja hintatiedot olivat näkyvillä.

Eikä tässä kaikki. Palosaari toimitti  24. lokakuuta 2013 illalla kello 22.38 Nachbaurille sähköpostilla myös tiedon Leitnerin samana päivänä aiemmin tarjoamasta 290 000 arvoisesta optiopaketista, joka tulisi sisältymään lopulliseen hintaan.

Doppelmayr oli tarjonnut 24. lokakuuta 2013 kello 11.41 hissiä 5 038 700 euron hintaan. Palosaaren vuotamien tietojen johdosta Doppelmayr antoi lopulta 25. lokakuuta 2013 tuolihissistä 4 990 000 euron hintaisen tarjouksen.

Edellä kerrottujen tapahtumien lisäksi Palosaari salasi syyttäjän mukaan  hissiyhtiön hallitukselta 28. lokakuuta 2013 kokouspäivän aamuna Leitnerilta saamansa tiedon, jonka mukaan Leitner tulisi antamaan hinnasta vielä kymmenen prosentin alennuksen.

 

Syyttäjän mukaan hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:lle on aiheutunut Palosaaren menettelyn johdosta konkreettinen, jopa satojen tuhansien eurojen määräisen taloudellisen vahingon vaara. Syyttäjä katsoo, että edellä mainitut tapahtumat ovat riidattomia.

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen mukaan syyte vaikuttaa erittäin vakuuttavalta.

”Tuon syytteen valossa Kittilän päättäjien toimet tutkintapyynnön peruuttamiseksi vuosina 2013–2014 osoittautuvat entistäkin perusteettomammiksi”, Viljanen toteaa.

Kunnan ehdokkaista hissiyhtiön hallituksen jäseniksi päätetään kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 10. huhtikuuta – saman päivänä, kun Palosaarta koskeva haastehakemus tuli julki.

Maaliskuussa Suomen Kuvalehti paljasti, että hissiyhtiön hallitus ehdittiin nimetä jo kertaalleen ilman, että kaikki kunnanhallituksen jäsenet olivat edes tietoisia yhtiöön esitetyistä ehdokkaista. Kunnanhallitus siis sivuutettiin omistajaohjauksessa täysin.

 

Valtakunnansyyttäjänvirasto avasi uudelleen Palosaareen kohdistuvan tutkinnan elokuussa 2014.

Pekka Viljanen tähdentää, että vaikka luottamusaseman väärinkäyttö on asianomistajarikos, syyttäjä saa nostaa syytteen muun muassa siinä tapauksessa, että erittäin tärkeä yleinen etu niin vaatii.

”Lapin käräjäoikeus katsoi jo 2. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöksessä Jouni Palosaaren vastustuksesta huolimatta, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamisen – ja että syyttäjällä on näin ollen syyteoikeus”, Viljanen sanoo.

Käräjäoikeuden mukaan Palosaarta vastaan nostettuun syytteeseen liittyvistä tapahtumista ja Palosaaresta tehdyistä rikosilmoituksista on käynnistynyt poikkeuksellisen laaja tapahtumien sarja, joka on ainutlaatuinen kuntasektorilla. Käräjäoikeuden mukaan syyttäjällä on  painavat perusteet syytteen nostamiseksi.

”Laissa tarkoitettua yleistä etua ei tule tarkastella niin suppeasti, että sen olemassa oloa arvioitaisiin pelkästään Palosaarta itseään koskevan asian sisäisesti”, Lapin käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan maaliskuussa.

Kittilän päätöksenteko kriisiytyi, kun päättäjät ryhtyivät joulukuussa 2013 vetämään kunnanjohtaja Anna Mäkelän sekä hissiyhtiön silloisen hallituksen tekemiä tutkintapyyntöjä pois poliisin käsistä pelastaakseen Jouni Palosaaren tutkinnalta.

Maaliskuussa 2014 hissiyhtiön silloinen hallitus erotettiin. Marraskuussa 2014 irtisanottiin lainvastaisesti kunnanjohtaja Mäkelä.

 

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske avasi elokuussa 2014 Jouni Palosaareen kohdistuvan tutkinnan uudelleen ja tutkinta siirtyi KRP:n Oulun yksikköön, Mäkelän irtisanomista valmistellut tilapäinen valiokunta katsoi marraskuussa 2014 irtisanomisen painavimmaksi syyksi Mäkelän tekemän tutkintapyynnön Palosaaresta.

Sillä, että Valtakunnansyyttäjänvirasto oli avannut tutkinnan uudelleen, ei ollut tilapäisen valiokunnan mukaan ”mitään merkitystä”.

”Valiokunnan kannanotto oli aivan käsittämätön, minkä nyt julki tullut haastehakemuskin vahvistaa”, Pekka Viljanen sanoo.

Maaliskuussa 2018 Lapin käräjäoikeuden valmisteluistunnossa tulivat julki KRP:n esitutkintapöytäkirjat, jotka koskevat kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomiseen ja työsyrjintään liittyvää tutkintaa sekä kuntapäättäjien toimia Jouni Palosaaresta tehtyjen tutkintapyyntöjen vetämiseksi pois.

Mäkelän irtisanominen on KRP:n ja syyttäjien mukaan kosto Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön vuoksi.

Esitutkintapöytäkirjosta käy ilmi, että Jouni Palosaaren sisar, Levin ”matkailukuningatar” ja Hullu Poro Oy:n omistaja Päivikki Palosaari oli merkittävä taustavaikuttaja veljensä ”pelastusoperaatiossa”.

Suomen Kuvalehti kertoi Palosaarten vaikutusvallasta Kittilän kunnan päätöksenteossa jutussaan Suomen kalleimmat potkut viime vuoden elokuussa (SK 32/2017).

 

Kittilässä on asetettu syytteeseen 27 edellisen valtuustokauden luottamushenkilöä.

Syytetyistä kahdeksan on asetettu syytteeseen myös virka-aseman väärinkäyttämisestä koskien omistajaohjausta, jonka mukaan  Jouni Palosaaresta tehdyt tutkintapyynnöt tulee vetää pois.

Jouni Palosaari on syytteestä huolimatta saanut jatkaa tehtävässään. Hissiyhtiön nykyinen hallitus on antanut hänelle täyden tukensa. Yhtiön hallituksen jäsenistä kolme on asetettu syytteeseen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomisasiassa.

Palosaari vastaa syytteeseen Lapin käräjäoikeuden oikeudenkäynnissä vielä tämän kevään aikana. Syytteeseen asetettujen kuntapäättäjien ja tilapäisen valiokunnan sihteerin oikeudenkäynnin pääkäsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa 11. syyskuuta.

Jouni Palosaari ja kaikki muut syytteeseen asetetut ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

 

Katso Kittilän päätöksenteon tapahtumien aikajana täältä.

Juttu on julkaistu 10.4.2018 kello 14.03 ja sitä on täydennetty kello 15.33: Lisätty tieto, että syyttäjä vaatii Palosaarelle tuntuvaa sakkorangaistusta.