Kittilä: Erottamisraportista löytyi taas "vakavasti virheellistä tietoa"

Valtuuston puheenjohtaja esittää tänään valtuustolle, että kunnanjohtajan erottamisprosessi keskeytettäisiin.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan virallisesta raportista on löytynyt vakavasti virheellistä tietoa  nyt jo toistamiseen.

Suomen Kuvalehti löysi uuden virheellisen tiedon raportista viikonvaihteen aikana.

Virheellinen tieto koskee hissiyhtiön aiemman hallituksen tekemää rikosilmoitusta joulukuussa 2013. Raportissa väitetään, että yhtiön hallitus ei olisi vaatinut rangaistusta Jouni Palosaarelle. Tosiasiassa yhtiön hallitus vaati rangaistusta.

Rikoskomisario Pekka Mäkelän mukaan esitutkintaa ei olisi aloitettu ilman asianomistajan esittämää rangaistusvaatimusta.

Virhe löytyy raportin sivulta 10, ja virheellinen tulkinta on tällainen:

”Kunnanjohtaja on selvityksissään viitannut siihen, että myös Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus on 18.12.2013 päättänyt tehdä asiassa rikosilmoituksen. Yhtiön rikosilmoituksen mukaan yhtiö ei ole kuitenkaan vaatimassa rangaistusta syylliseksi epäillylle, vaan ilmoituksen mukaan rangaistusta vaativat vain Kittilän kunta ja Levin Matkailukeskus Oy. Verratessaan tehtyjä rikosilmoituksia valiokunta ei voi välttyä käsitykseltä, että yhtiö on tehnyt rikosilmoituksen vain sen vuoksi, että asia tutkittaisiin, koska Kittilän kunnan ja Levin Matkailukeskus Oy:n ilmoitusta ei ole otettu käsiteltäväksi puuttuvan asialegitimaation vuoksi.”

Rikoskomisario Mäkelä Lapin poliisilaitokselta toimi tutkinnanjohtajana viime keväänä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaa koskevassa esitutkinnassa. Hän vahvisti SK:lle tänään aamupäivällä, että raportissa on yllä mainittu vakava virhe.

Raporttia ei enää ole Kittilän kunnan omilla verkkosivuilla.

 

Myös aiemmin havaittu virheellinen tieto koski Jouni Palosaareen kohdistunutta esitutkintaan. SK uutisoi asiasta 11. syyskuuta.

Tilapäisen valiokunnan virallisen raportin molemmat virheelliset tiedot, joita raportissa siis pidetään totena, on luettu viaksi kunnanjohtaja Anna Mäkelälle.

Kunnanjohtaja Mäkelä teki poliisille tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista 5. joulukuuta 2013. Anna Mäkelä on katsonut, että Palosaaresta tehty tutkintapyyntö on ainoa todellinen syy toukokuussa käynnistettyyn kunnanjohtajan erottamisprosessiin.

Rikoskomisario Pekka Mäkelä vahvisti myös raportin aiemman virheellisen tiedon SK:lle 15. syyskuuta – samana päivänä, jolloin valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) turvautui kuntalain 40 pykälän toiseen momenttiin ja pidätti kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta niissä asiakokonaisuuksissa, joita keskusrikospoliisi parhaillaan tutkii.

Samaisessa kokouksessa Inkeri Yritys hyllytti tilapäisen valiokunnan raportin virheellisen tiedon vuoksi.

Tilapäisen valiokunnan jäsenet ovat: puheenjohtaja, varavaltuutettu Veli-Matti Junnola (kesk), kunnanvaltuutettu Susanna Kantola (kesk), varavaltuutettu Vilho Molkoselkä (vas), kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka (ps) ja valiokunnan varapuheenjohtajana on toiminut kunnanvaltuutettu Torsti Patakangas (kok).

Tilapäisen valiokunnan raportin on kirjoittanut hallintotieteen kandidaatti Saanareetta Virikko, joka on tehnyt pro gradu -tutkielmansa kunnallisoikeuden alalta.

 

Kittilän kunnanvaltuusto kokoontuu tänään kello 14 käsittelemään kunnanhallituksen pidättämistä päätöksenteosta keskusrikospoliisin esitutkintaa koskevissa asioissa sekä kunnanjohtajan erottamisprosessin jatkamista.

Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan erottamisprosessi keskeytettäisiin.

Yritys turvautui 15. syyskuuta kuntalain 40 pykälän toiseen momenttiin ja pidätti kunnanhallituksen ja myös varajäsenet päätöksenteosta asioissa, joita keskusrikospoliisin esitutkinta koskee. Päätös kuumensi päättäjien tunteet. Kunnanhallitus ei ole suostunut käsittelemään asiaa edellisissä kokouksissaan.

Jatkaessaan 24. syyskuuta kunnanhallituksen kokousta, joka jäi tauolle 22. syyskuuta, Kittilän kunnanhallitus toimi vastoin Kuntaliiton lainoppineiden ohjeita. Valtaosa kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä jääväsi itsensä siten, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

”Kun kunnanhallitus ei ole tuonut esitystä valtuustoon, eikä asiaa ole valmisteltu laillisesti, sitä ei myöskään voida laillisesti käsitellä tämän päivän kokouksessa”, Yritys kertoi maanantaiaamuna.

”Lisäksi hallituksen jäsenten ja varajäsenten kuulemiset ovat kesken. Katson, että päätöksenteosta pidättämiseen liittyvä asia voidaan käsitellä vasta seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa.”

Ylen uutiset näyttää Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen suorana lähetyksenä.