Kittilän 27 päättäjälle syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä – tässä he ovat

Kittilä teki virkarikossyytteiden Suomen ennätyksen.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän 27 entistä tai nykyistä kunnanvaltuutettua ja varavaltuutettua vastaan on nostettu syytteet virka- ja työrikoksista koskien kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaista irtisanomista.

Syytteet on nostettu niitä kunnanhallituksen, tilapäisen valiokunnan ja kunnanvaltuuston jäseniä sekä varajäseniä vastaan, jotka osallistuivat marraskuussa 2014 Mäkelän lainvastaiseen irtisanomiseen ja sitä edeltäneeseen valmisteluun sekä irtisanomispäätöksen täytäntöönpanoon. Osaa heistä syytetään myös työrikoksista Mäkelää kohtaan.

Rikosnimikkeinä syytteissä ovat virka-aseman väärinkäyttäminen, törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, työturvallisuusrikos ja työsyrjintä.

Lisäksi kahdeksaa päättäjää vastaan on nostettu syytteet myös virka-aseman väärinkäyttämisestä heidän toiminnastaan kunnan ennemmistöomistaman Levin hissiyhtiön asioissa.

Osa syytteeseen asetetuista on saanut syytteet useasta rikoksesta. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan kaikkiaan 27 kuntapäättäjää syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Suomen Kuvalehti julkistaa kunnanjohtajan irtisanomisasiassa keskeisesti mukana olleiden syytteeseen asetettujen nimet. Syytteissä on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kyse julkista luottamustehtävää hoitaneiden henkilöiden näissä tehtävissään tekemistä teoista ja rikosnimikkeet ovat vakavia.

Suuri osa syytteeseen asetetuista on edelleen Kittilän kunnan luottamustehtävissä.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä on tuomittava ehdollista tai ehdotonta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta ja edessä on viraltapano.

 

Viime vaalikauden lainvastaisissa päätöksissä, joista syytteet on nyt nostettu, on ollut mukana kunnanhallituksen tuolloinen johtokolmikko Timo Kurula (kesk), Aki Maunula (vas) ja Tarmo Salonen (ps).

Valtuuston puheenjohtajistosta kaikki varapuheenjohtajat eli Markku Mäkitalo (kesk), Akseli Erkkilä (ipu) ja Janne Paksu (kok) osallistuivat kunnanjohtajan lainvastaiseen irtisanomiseen.

Kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä irtisanomisasiasta olivat valtuustossa päättämässä – tai osallistuivat asian valmisteluun – ainakin Merja Korva (kesk), Reijo Kyrö (kesk), Eino Holck (kesk), Paula Nevalainen (vas), Milja Nikka (ps), Tapani Rantajääskö (kesk), Susanna Kantola (kesk), Torsti Patakangas (kok), Risto Similä (kesk), Vuokko Mäntymaa (kesk), Veikko Siitonen (ps) ja Mauri Taskila (vas).

Mäkelän irtisanomista valmistellutta tilapäistä valiokuntaa johti varavaltuutettu Veli-Matti Junnola (kesk), varapuheenjohtajana toimi Torsti Patakangas ja jäseninä Susanna Kantola, Milja Nikka sekä varavaltuutettu Vilho Molkoselkä (vas).

Kunnanvaltuuston kokouksessa Mäkelän irtisanomista esitti keskustan Mika Kuusela, joka on myös syytettyjen joukossa.

Syytteeseen on asetettu myös Raili Fagerholm (vas), Leena Kinnunen (vas), Anssi Mäkinen (ps), Jukka Niva (ps), Mikko Saarela (kesk) ja Jukka Salmi (kesk). He olivat joko valmistelemassa Anna Mäkelän irtisanomista, päättämässä siitä tai toimeenpanemassa sitä.

Syytteisiin asetettuja valtuutettuina ja kunnanhallituksessa.

Myös tilapäisen valiokunnan sihteerinä toiminutta henkilöä vastaan on nostettu syyte avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Sihteeri on nykyisin Tampereen yliopiston tutkijana toimiva HTM Saanareetta Virikko, joka kesällä ja syksyllä 2014 laati valiokunnalle kaksikin raporttia Anna Mäkelän irtisanomisperusteista.

Molemmissa raporteissa, myös niin sanotussa lopullisessa raportissa, oli vakavasti virheellistä tietoa liittyen irtisanomisperusteisiin. Vaikka poliisi vahvisti julkisuudessa, että raporteissa on virheellistä tietoa, tilapäinen valiokunta ei niitä korjannut.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Vain neljän epäillyn kuntapäättäjän kohdalla syyttäjät tekivät syyttämättäjättämispäätöksen.

Syytteeseen asetetuista 11 toimii tällä valtuustokaudella valtuutettuina ja viisi nykyisessä kunnanhallituksessa, jossa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä.

Timo Kurula toimii vt. kunnanjohtajana. Hänet valittiin virkaan kahdesti, sekä huhti- että toukokuussa 2017. Valinta toukokuussa tapahtui sen jälkeen kun KRP oli tiedottanut useiden tutkintakokonaisuuksien siirtymisestä syyteharkintaan.

 

Tapaus Kittilässä on todennäköisesti kyseessä virkarikossyytteiden Suomen ennätys.

Kittilän päätöksenteon kriisiä kuvaa se, että viime valtuustokauden valtuutetuista vain neljää ei epäilty virkarikoksista: tuolloin vasemmistoliittoa edustanut valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys sekä valtuutetut Helena Huikuri-Kujala (vas), Lasse Lompolo (vas) ja Hille Kuusisto (kok), joka oli myös kunnanhallituksen jäsen.

Kittilän kuntapäättäjien virkavastuuta puidaan aikanaan käräjäoikeudessa, ja todennäköistä on, että raskas virkarikoskokonaisuus arvioidaan vielä ylemmissäkin oikeusasteissa.

Vyyhti alkoi purkautua SK:n Kittilän laki -jutusta.

Nyt nostetut syytteet ovat vasta alkua: perjantaina 13. lokakuuta 2017 julkistamassaan tiedotteessa Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät Sari Anttonen ja Katri Junnikkala-Heikkinen toteavat syyteharkinnassa olevan vielä muita asiakokonaisuuksia.

Syyteharkinnassa on kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissikilpailutukseen liittyvä tutkinta, jossa yhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari on epäiltynä luottamusaseman väärinkäytöstä ja yrityssalaisuuden rikkomisesta.

Lisäksi syyteharkinnassa on niin sanottu Eilavaara-tutkinta, joka koskee yksittäisten johtavien kuntapäättäjien oikeudellisen avun hankkimista ja yritystä maksattaa lasku oikeusavusta kunnalla.

Poliisi ryhtyi tutkimaan Kittilän kunnan päätöksentekoa, kun Suomen Kuvalehden lukija teki poliisille tutkintapyynnön Kittilän laki -jutun (SK 24/2014) perusteella kesäkuussa 2014.

 

Juttu julkaistu 13.10.2017 klo 10.56, juttua päivitetty nimien ja syytteiden osalta klo 11.21.