"Aikapankit eivät ole veronkiertoa"

aikapankki
Teksti
Noora Jussila

Verottaja ilmoitti kesän alussa pohtivansa aikapankkien verottamista. Aikapankeissa ihmiset vaihtavat erilaisia palveluja keskenään. Ovatko aikapankit veronkiertoa?

”Eivät ole, vaan aikapankit ovat uudenlainen tapa toimia. Keskustelua käydään veronkiertämisestä, mutta emme koe olevamme kiertämässä yhteiskunnallista vastuuta. Meillä Stadin aikapankissa on jo käytössä sisäinen aikavero. Toimimme rahatalouden ulkopuolella, ja yhteiskunnallista vastuuta voidaan kantaa muullakin kuin rahalla.”

Mihin aikaverot käytetään?

”Niitä käytetään Stadin aikapankin kehittämistyöhön. Lisäksi aikaveroja käytetään mukana olevien yhteisöjen, kuten vertaistukea tarjoavan Aika parantaa -verkoston tai ruokaosuuskuntien toiminnan tukemiseksi. Jäsenet voivat itse määritellä, mihin heidän aikaveronsa käytetään. Niitä voidaan käyttää myös sellaisten ihmisten tukemiseen aikapankissa, jotka eivät esimerkiksi sairauden vuoksi pysty tarjoamaan niin paljon.”

Verottajan mukaan vastavuoroisuuteen perustuva vaihtotyö ei ole verotonta työtä. Jos tehdystä työstä saa korvauksen muiden tekemänä työnä, niin eikö sitä silloin kuuluisi verottaa?

”Verottaja ei ole vielä tehnyt lopullista linjaustaan aikapankkien suhteen. Toivon, että voisimme tehdä linjauksia yhteistyössä verottajan kanssa.”

”Meidän näkökulmastamme on tärkeää, ettei aikapankkitoimintaa veroteta rahalla, kun siellä ei raha muutenkaan liiku. Todellista verohyötyä tai -hukkaa ei synny. Meidän mielestämme myös ammattilaisten pitäisi voida toimia aikapankissa. Ei pitäisi olla ainakaan kiellettyä tarjota oman ammattitaidon mukaista työtä siellä. Myöskään aikapankkitoiminnan kehittymistä ei pitäisi lähteä ulkopuolelta säätelemään.”

Mikä olisi mielestänne toimiva verotusmalli aikapankeille?

”Ideaali olisi, että rahaverotus pidetään aikapankkitoiminnan ulkopuolella. Tässä ollaan uuden edessä. Pidemmälle meneviä aikaveromalleja pitäisi työstää huolella. Meille on tärkeää, että saadaan riittävän selkeät pelisäännöt.”

Miten uskot aikapankeille käyvän, jos niitä ryhdytään verottamaan?

”Mitä säädellymmäksi toiminta menee, sitä huolestuttavampaa se on. Varsinkin jos puhutaan rahaverotuksesta ja ylimääräisestä byrokratiasta. Me toimimme niin erilaisilla periaatteilla.”

”Mielestäni aikapankissa tehdään paljon asioita, joita verovaroilla pitäisi ennemmin tukea, kuten yhteisöllisyyden kehittymistä.”

Kuva Markus Pentikäinen.