Totuuspuntari: Valtion verotuloista 90 prosenttia tasaveroilla?

Jukka Ukkola
Kotimaa 24.1.2011 11:23

Väite

Valtion verotuloista 90 prosenttia kerätään tasaverotuksella.

Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ennustaa tasaveron nousevan vaalitaistelun ”jakolinjaksi”. Eduskunnassa hän sanoi, että noin 90 prosenttia valtion verotuloista kerätään tasaverojen kautta. ”Enää vain kymmenesosa valtion verotuloista kerätään veronmaksukykyyn perustuvalla progressiivisella verotuksella.”

Selvitys

Urpilaisen ilmoittama prosenttiluku pitää ”kohtuullisesti paikkansa”, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Juhani Turkkila, joka runsas viikko sitten väitteli tohtoriksi verotuksen muutoksista Suomessa.

Tuoreimman kansantalouden tilinpidon mukaan valtion verotulot vuonna 2009 olivat noin 76 miljardia euroa. Summa jakautui karkeasti kolmeen suunnilleen yhtä suureen verotusmuotoon: tulo- ja varallisuusveroihin, tuotanto- ja tuontiveroihin sekä sosiaaliturvamaksuihin. Aidosti progressiivista on ansiotuloverotus, jonka osuus oli noin 6 miljardia euroa – siis hieman alle kymmenesosa kaikista valtion verotuloista. ”Tietysti voidaan aina herkistellä esimerkiksi sillä, ovatko sotumaksut aitoja veroja tai miten vähennyksissä ilmenevä progressio pitäisi ottaa huomioon.”

Väitöskirjatyössään Turkkila havaitsi, että suurimmassa osassa OECD-maita sovelletaan verotuksessa jonkinlaista progressiota, ”muodossa tai toisessa, laajemmin tai vähemmän laajasti”.

Vastaus

Päivitys 2.2.2011: Alkuperäinen vastaus oli Jaa – pitää paikkansa.
Aiheesta saatiin kuitenkin lisätietoa, joka muuttaa tulosta. Lue lisää täältä.

Aiheesta lisää

Mikä tämä Totuuspuntari on? Lue lisää.

Seuraa Totuuspuntaria netissä:

Suomenkuvalehti.fi

Facebook

Twitter

Keskustelu

Firmojen maksama osuus verokertymästä on n. 10%.
Yritysten saamat tuet verorahoista ylittävät firmojen maksaman verorahan.
Yritysten toiminnan edellytykset ( infra ) kustannetaan verorahoilla ja näihin kustannuksiin ei osallistu yritykset, jotka saavat tukea myös tässä muodossa.
Ihmisille toitotetaan aiheuttamisperiaatteen mukaista vastuuvelvoitetta, jonka pitää koskea myös yrityksiä.

Olisiko mahdollista saada tieto myös siitä, miten progressiivisen verotuksen osuus on kehittynyt, esimerkiksi viiden viimeisen vaalikauden aikana. verotuksen muutoshan lienee Jutan väitteen keskeinen elementti.

Menitte nyt kyllä demarien retkuun tässä kunnolla! Tämä nimittäin on ”mahdoton” asia – miten muuten ruokaa tai polttoaineita voisi verottaa kuin tasaverolla? koko aiheesta on sen takia pohja poissa ja sehän näyttää demareiden propagandalle sopivan

”Älytöntä” taisi itse mennä retkuun yhdessä Zyssen kanssa, joka kysyi peräti valtiovarainministeriltä voiko bensaa verottaa muutoinkin kuin tasaverolla. Ei tietenkään. Kyse onkin siitä, kumpi verotusmuoto on oikeudenmukaisempi. Tasaverossa pienituloisimmat maksavat esim. energiasta suhteellisesti enemmän, kun taas progressiivisessa veronmaksukykyisemmät maksavat suhteellisesti enemmän. Progressiivinen verotus on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. On muuten myös kristillisempi kuten ev.lut. kirkkommekin on todennut.

On harhaluulo, ettei ruokaa tai polttoainetta voisi verottaa progressiivisesti. Kirjoitin tästä asiasta Helsingin Sanomien mielipidepalstalle 23.12.2010. Lisäksi tarkemman kuvauksen löytää googlaamalla sanan verovähennyskortti. Idea on lyhykäisyydessään se, että kansalaisille voidaan myöntää verovähennystä, joka varmennetaan kaupan kassalla. Veron osuuden tuotteen hinnasta voisi maksaa verovähennyksellä ja rahalla maksetaan vain veroton osuus. Verovähennyksen määrää vähennetään käytetyllä summalla.

Toivon, että asia nouseekin vaaleissa vakavaan keskusteluun, mutta veroprogressio voidaan aivan hyvin ratkaista ilman poliittisia jakolinjoja.

HKaroliinalle: Ainakin osittainen vastaus kysymykseesi löytynee alla olevasta Juhani Turkkilan väitöskirjan sitaatista (linkki väitöskirjaan löytyy alkuperäisestä Totuuspuntari-jutusta):

”Laskelmillani olen osoittanut, että vuonna 2008 samoista reaalituloista määrättiin valtion tuloveroa vain noin kolmasosa siitä, mitä vuoden 1988 asteikolla olisi määrätty.
Tämä kehitys antaa aihetta muutamiin päätelmiin. Valtion tuloveroasteikot edustavat aidosti progressiivista tuloverotusta. Tuloveroasteikkoja on viime vuosina merkittävästi kevennetty, mitä on perusteltu osana työn verotuksen keventämisellä. Progressiivisella tuloverotuksella koottavien verotulojen merkitys valtion menojen rahoituksessa on vähentynyt huomattavasti. Asteikkojen alenemisen aiheuttamaa verotulojen vähenemistä on korostanut asteikkojen mukaan määräytyvistä veroista tehtävien vähennysten nopea kasvu. Valtion progressiivisen tuloverotuksen merkityksen pieneneminen on merkinnyt osaltaan talouden automaattisten vakauttajien vaikutusten vähenemistä. Tulonjaon tasoittaminen progressiivisten asteikkojen soveltamisen kautta on vähentynyt.”

Eihän meillä tasaveroa ole kuin kunnallisvero, jota maksetaan samalla prosentilla
tuloista riippumatta.
Arvonlisä-, energia- ym. verot ovat degressiivisiä, niitä maksetaan sitä korkeammalla
prosentilla mitä pienemmät ovat tulot.

Kaikkein köyhimpiä kiusaavat erityisesti rankasti tupakka- ja alkoholiverot, joten niiden pitäisi tällä perusteella olla ensimmäisenä veronalennuslistassa.

Oikeastaan olemme jo nyt regressiivisessä verotuksessa, koska progressiivisella verolla kerätty progression osuus alittaa kiinteäsummaiset verot, kuten ajoneuvoliikenteeltä perityt polttoaineverot, autoverot, ajoneuvoverot ja arvonlisäverot.

Jutussa maallikkoa hämäsi käsitteiden tulovero(t) ja ansiotulovero välinen ero. Ansiotuloverolla tarkoitettiin valtiolle perittyä progressiivista veroa, mikä on siis erotettava niin ikään ansioista perittävästä ei-progressiivisesta kunnallisverosta.

Kun katsoo tämän nykyhallituksen maksujen korotuksia sekä kaiken maailman tasaverojen korotuksia, niin ei voi muuta sanoa kuin huonolta näyttää. Eläke ei ole noussut samaa tahtia. Hyvä, että tuo urpilainen on meitä köyhiä puolustamassa.