Jos uraani halkeaa

Säteilyturvakeskus myönsi kaivosyhtiö Terrafamelle luvan uraanin talteenottolaitokselle. Laitoksen tulo riippuu enää Antti Rinteen (sd) hallituksen päätöksestä.

Talous 20.06.2019 06:00
Mikko Niemelä
KIMMO RAUATMAA / LK Kuusilammen avolouhos Terrafamen kaivoksella Sotkamossa.
KIMMO RAUATMAA / LK Kuusilammen avolouhos Terrafamen kaivoksella Sotkamossa. © KIMMO RAUATMAA / LK

Uraanin talteenotosta Terrafamen kaivoksella ei aiheudu merkittäviä riskejä. Säteily on vähäistä, eikä siitä koidu ympäristölle saati ihmisille merkittävää uhkaa. Näin toteaa Säteilyturvakeskus lausunnossaan.

Lausunto on merkittävä askel asiassa, joka on ollut vireillä pitkään. Käytännössä uraanin talteenoton aloittaminen Sotkamossa on kiinni enää poliittisesta päätöksestä. Pääministeri Antti Rinne (sd) ja vastuuministerit päättävät asiasta todennäköisesti kesän 2019 aikana. Jos päätös on myönteinen, Terrafame rakentaa uraanilaitoksen, joka on lähes ainoa laatuaan Euroopassa.

Pientä poliittista vääntöä on todennäköisesti luvassa, sillä ympäristöministerinä toimii vihreiden Krista Mikkonen ja elinkeinoministerinä keskustan Katri Kulmuni. Poliittiset näkemykset ympäristön ja elinkeinojen suhteesta ovat erilaiset.

 

Talvivaara sai hallitukselta uraaniluvan jo 2010-luvun alussa, mutta eri vaiheiden jälkeen korkein hallinto-oikeus palautti luvan uudelleenkäsittelyyn vuonna 2013.

Tuolloisessa Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa lupaa vastustivat ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) ja muutamat vasemmistoministerit. Talvivaaran uraanilupa hyväksyttiin, mutta Terrafamen kaivoksen tilanne on kuitenkin hyvin toisenlainen kuin surullisen kuuluisan Talvivaaran.

Terrafamen laitokselle on jo myönnetty kemikaali- ja ympäristölupa, ja yhtiö on ennakoinut uraanilaitoksen olevan valmis vuoden 2019 lopulla. Lisäksi Talvivaara ehti sijoittaa talteenottolaitokseen 75 miljoonaa euroa. Terrafamen loppuinvestointi on näillä näkymin noin 10 miljoonan euron luokkaa.

Käytännössä uraani liikkuu jo nyt bioliuotusprosessin läpi – sitä ei vain oteta talteen. Talvivaaran aikana uraani eroteltiin Harjavallassa venäläisen Norilsk Nickelin toimesta.

 

Jos uraanilaitos saa poliitikkojen siunauksen ja tehdas valmistuu, nostaa se hiukan Terrafamen kannattavuutta. Terrafame on arvioinut, ettei uraani ole yhtiölle ykkösasia – nikkeli on edelleen kaivoksen päätuote. Nykyhinnoilla Sotkamon uraanin arvo olisi vuositasolla noin kymmenen miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi, että sen käsittelemässä malmissa on noin 300 tonnia uraania. Erotuslaitoksessa uraania saataisiin talteen noin 135 tonnia, eli vajaa puolet määrästä, joka kulkee prosessin läpi. Talteenotetusta uraanista yhtiö jalostaisi niin kutsuttua yellow cake -puolituotetta. Kyse on uraanioksidista, ja siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

Säteilyturvakeskuksen mukaan laitoksen lopputuote luokitellaan ydinmateriaaliksi, ja se kuuluu kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan piiriin. Valvonnalla varmistetaan, ettei tuotetta päädy ydinaseisiin.

 

Ydinpolttoaineelle voi olla tulevaisuudessa lisäkysyntää, sillä maailmalla poliitikot suhtautuvat ydinvoimaan huomattavasti suopeammin kuin vielä muutama vuosi sitten. Ydinvoiman katsotaan leikkaavan hiilidioksidipäästöjä, mikä on tehnyt siitä lähes salonkikelpoista myös vihreiden keskuudessa.

Toisaalta uusia ydinvoimaloita ei ole rakenteilla suuria määriä. Se voi osaltaan hillitä uraanin kysyntää. Sotkamon talteenottolaitoksen kannattavuus riippuukin uraanin markkinahinnasta ja tuotantoon uppoavista kustannuksista.

 

Valtion suuromistuksessa olevan Terrafamen ylösajo on sujunut suhteellisen hyvin, eikä vesien kanssa ole ollut ongelmia. Kaivosyhtiön kannattavuus on kuitenkin vielä vaatimaton. Vuonna 2018 kavokselle kertyi liikevaihtoa 325 miljoonaa euroa, mutta liikevoittoa vain kolme miljoonaa.

Kaivoksen olemassaolon kannalta on kuitenkin tärkeää, että se on edes hivenen voitollinen: valtion ei ole tarvinnut pääomittaa kaivosta enää enempää.

Kaivoksen ylösajoon käytettiin Juha Sipilän (kesk) hallituksen päätöksellä noin 450 miljoonaa euroa. Alasajo olisi maksanut vähintään saman verran.

Sisältö