Uusi talouskomissaari Olli Rehn: ”Orkesteri saatava toimimaan”

Talous 6.12.2009 16:00

Olli Rehn

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Suomi sai mitä halusi, eli ”mahdollisimman raskaan komissaarin salkun”. Kuinka raskas talous- ja rahakomissaarin salkku on, komissaari Olli Rehn?

”En halua enkä pysty sitä itse arvioimaan. Kaikissa salkuissa pystyy vaikuttamaan asioiden etenemiseen: nyt pyrin käyttämään tämän salkun vaikutusvaltaa Euroopan työllisyyden ja talouden kohentamiseen.”

José Manuel Barroson mukaan hänen II komissionsa tärkein tehtävä on auttaa Eurooppa ulos talouskriisistä. Mikä on tavoitteen ensimmäinen etappi?

”Se miten jäsenvaltiot kykenevät lähiaikoina yhdistämään innovaatioihin ja työllistävään kasvuun sekä julkisen talouden tasapainottamisen palauttamiseen tähtäävät toimet toisiinsa. Ratkaisevaa on, miten jäsenvaltiot onnistuvat ajoittamaan niin sanotut exit- eli poistumisstrategiat, kun talous on taas saatu kasvuun. Tämä yhtälö on kaikilla EU-jäsenmailla ja koko unionilla edessä lähivuosina.”

Talouskomissaarin yksi urakka on seurata jäsenmaiden budjettivajeita ja ojentaa niitä velkavuorista. Kuinka tehokkaasti komissio kykenee tässä tilanteessa valvomaan kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista?

”Se on tällä hetkellä hyvin suuri haaste. Tiedämme, että useimpien jäsenvaltioiden julkisen talouden vajeet ovat hyvin suuria. Toisaalta vakaus- ja kasvusopimus sisältää vuoden 2005 uudistuksen jälkeen liikkumavaraa poikkeuksellisia olosuhteita varten. Sen ansiosta on kyetty toimimaan tämän sopimuksen raameissa.”

Mikä olisi nyt optimaalinen ajoitus jäsenmaiden exit-strategioille?

”Siihen asiaan minulla on tilaisuus ottaa paremmin kantaa, kun olen virassa vuoden alkupuolella.”

Mitkä ovat tämän kriisin talouspoliittiset pääopetukset?

”Varmasti se, että rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa on vahvistettava. Komissiohan on tehnyt viimeisen vuoden aikana liudan tähän tähtääviä esityksiä, jotka ovat nyt neuvoston ja parlamentin käsittelyssä.”

Mitä muuta talouskomissaarin salkku pitää sisällään?

”Työhön liittyy paljon myös kansainvälistä yhteistyötä. Tulen edustamaan komissiota muun muassa G20-kokouksissa, joissa valmistellaan maailmanlaajuisia talouspoliittisia päätöksiä. Lisäksi vastaan euroalueen laajentumiseen liittyvistä kysymyksistä.”

ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkman totesi Yle Uutisille, että Euroopan raha- ja talouspoliittinen valta on pitkälti Euroopan keskuspankissa, ei talouskomissaarin huoneessa. Miten kommentoitte tätä?

”Kyse on näkökulmasta ja määritelmästä. Totta kai Euroopan keskuspankilla on talouspolitiikassa johtava rooli. Toisaalta Euroopan talous- ja rahapolitiikkaa tehdään tiiviissä yhteistyössä EKP:n, jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kesken. Sitä yritän korostaa. Vaikutusvaltaa ei voida mitata nollasummapelinä, vaan kyse on siitä, miten saamme koko orkesterin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Miten Suomi hyötyy siitä, että Olli Rehn sai yhden halutuimmista komissaarin salkuista?

”Suomen kannalta on luonnollisesti edullista, jos ja kun Euroopan talous saadaan uudelleen kasvuun ja työllisyys kohentumaan. Tämä heijastuu myönteisesti myös Suomeen.”

SK:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisista 16 prosenttia tietää, kenet on valittu EU-presidentiksi, 14 prosenttia tietää ulkoministerin nimen ja 17 prosenttia, että Barroso jatkaa komission puheenjohtajana. Mitä ajattelette näistä luvuista?

”Ne kertovat ennen kaikkea siitä, että Euroopan unionin johtajia ei valita suorilla vaaleilla; se tekisi heistä tunnettuja. EU on jäsenvaltioiden yhteenliittymä, jossa kansanvaltaisesti valitut jäsenvaltioiden johtajat tekevät tärkeimmät päätökset. Siksi nyt valitut henkilöt eivät välttämättä ole joka kodissa tunnettuja nimiä.”

Kuva Martti Kainulainen / LK