Lex Kittilä etenee eduskuntaan – Valtiolle keinot puuttua kunnan päätöksentekoon

Pitkään valmisteilla ollut lakiesitys, niin sanottu Lex Kittilä, etenee vihdoin eduskunnan käsittelyyn. Voimaan se tulisi kesäkuussa 2017.
Kotimaa 18.11.2016 13:05
Kittilän kunnan vaakuna.
Kittilän kunnan vaakuna. © Petri Kaipiainen

Eduskunta saa käsiteltäväkseen lakiesityksen kuntalain muuttamiseksi. Tämä lakiesitys tunnetaan paremmin Lex Kittilänä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus päätti lakiesityksestä perjantaina 18. marraskuuta valtioneuvoston istunnossa.

Jos eduskunta säätää lain, se koskee kaikkia kuntia.

Lakiesitys on tullut tarpeelliseksi Kittilän kunnan päätöksenteon poikkeuksellisen kriisiytymisen vuoksi.

Laki mahdollistaisi valtiolle puuttumiskeinoja tilanteessa, jossa kunnan hallinto ja päätöksenteko ovat ajautuneet syvään kriisin keskellä kuntaa koskevaa rikostutkintaa, eivätkä epäiltyinä olevat luottamushenkilöt vetäydy päätöksenteosta.

Valtiovarainministeriölle annetaan lakiesityksessä mahdollisuus pidättää vakavista tai useista virkarikoksista epäiltyinä rikostutkinnassa, syyteharkinnassa tai syytteessä olevat luottamushenkilöt tilapäisesti päätöksenteosta, ellei kunnanvaltuusto käytä toimivaltaansa asiassa.

Ennen kuin tällainen toimenpide olisi mahdollinen, valtiovarainministeriön on asetettava kuntaan selvityshenkilö tai selvitysryhmä, joka selvitettyään kunnan hallinnon ja päätöksenteon tilanteen toisi toimenpide-ehdotuksensa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Jos valtuusto ei toimenpiteisiin ryhtyisi, ministeriö voisi siis tilapäisesti hyllyttää epäiltyinä olevat päättäjät.

 

Laki tulisi voimaan 1. kesäkuuta 2017 eli uuden valtuustokauden alussa.

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen on julkisuudessa perännyt valtiolle puuttumiskeinoja Kittilän tilanteeseen jo syyskuusta 2014 lähtien.

Viljanen sanoo olevansa hyvillään, että Sipilän hallitus tarttui toimeen.

”On vain valitettavaa, että lain voimaantulo lykkääntyy aiemmin aiotusta, mutta se on suurelta osin seurausta siitä, että valmistelu aloitettiin liian myöhään.”

Yhtenä – ja ymmärrettävänäkin – selityksenä voimaantuloajankohdalle Viljanen pitää kevään 2017 kuntavaaleja.

”Lienee luontevaa, että laki tulee voimaan uuden vaalikauden alusta ja näin Kittilässä annetaan ensin äänestäjille mahdollisuus arvioida rikoksista epäiltyjen kelpoisuutta edustaa heitä jatkossa”, Viljanen toteaa.

Pekka Viljanen katsoo, että Lex Kittilän soveltamisen nopeuttamiseksi lakiin pitäisi sisällyttää säännös, jonka mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa, eli välittömästi huhtikuun 2017 kuntavaalien jälkeen, jos lain soveltaminen osoittautuu välttämättömäksi.

”Toivottavin seuraus laista olisi, että se vaikuttaisi ennaltaehkäisevästi eli karsisi räikeimmät harkintavallan väärinkäyttötapaukset jo ennakolta. Pelko luottamustehtävän menettämisestä ja siihen liittyvä häpeä vaikuttaisi toivottavasti näin”, Viljanen sanoo.

 

Pekka Viljanen piti Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa jäähyväisluentonsa 10. marraskuuta. Eläkkeelle professori jäi 1. lokakuuta.

Hänen luentonsa aihe oli ”Kittilä – kunnallisen itsehallinnon haaksirikko?. Viljanen uskoo, että Kittilän tapahtumien seurauksena kuntien lainmukaiseen päätöksentekoon kiinnitetään jatkossa tiukemmin huomiota.

”Lex Kittilä on erinomainen viesti siitä, että kunnallinen itsehallinto ei tarkoita oikeutta päättää lakien vastaisesti. Enemmistön päätös ei aina ole yhtä kuin lainmukainen päätös”, Viljanen tiivistää.