Jopa 200 suomalaista opettajaa Saudi-Arabiaan – valttina peruskoulu

Kotimaa 28.9.2012 05:00
Riadilainen koulu Riadilaisen koulun oppilaat valmistautuvat kokeeseen. Kuva Fahad Shadeed / Reuters / Lehtikuva.

Suomen peruskoulun hyvä maine alkaa näkyä taloudellisena hyötynä.

Saudi-Arabia nostaa Suomea opetusuudistuksensa mallimaaksi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että 200 suomalaisopettajalle on tiedossa töitä Saudi-Arabiasta.

”Olemme tulleet avoimin ovin. Ja se ovi on iso”, sanoo Saudi-Arabian opetusalan kehittämisestä vastaava varaopetusministeri, tohtori Naif Al Roumi. Hän osoittaa sanansa suomalaisille opetusalan vientiyrityksille.

Ministerin äänessä ei ole jälkeäkään ylvästelystä. Saudi-Arabiassa on jo kohta kolme vuotta ollut käynnissä maailman kenties laajin koulu- ja opetusalan uudistusohjelma. Kuningaskunnan opetusalan budjetti yksin viime vuonna oli 40 miljardia euroa, enemmän kuin Suomen valtion verotulot.

”Se merkitsi 742 uuden koulun ja 40 opiston rakentamista”, Al Roumi sanoo.

Yhtä suurena budjetti pysyy lähivuosinakin. Uudistusohjelman tavoitteena on muuttaa Saudi-Arabian vanhoillinen, pitkälti ulkolukuun perustuva koulujärjestelmä nopeasti sellaiseksi, että se hyödyntää nykyaikaisen tietoyhteiskunnan uusimpia opetusmalleja. Suomi on valittu ohjelman keskeiseksi mallimaaksi, Al Roumi vahvistaa.

”Uskomme tietotaitoon perustuvaan yhteiskuntaan. Ja jos katsoo Suomen kansainvälisiä menestyksenaiheita, niiden taustalla on aina koulutus. Ei ole kyse vain rahallisesta sijoituksesta, vaan myös siitä, että suomalaiset uskovat itse koulutuksen hyötyyn.”

Messujen teemamaa

Al Roumin johtama korkean tason valtuuskunta on vastikään tutustunut Suomessa koulutukseen, sen tuottamiin kasvuyrityksiin ja opetusalan vientiyrityksiin. Vierailua isännöi Finpro eli entinen Vienninedistämiskeskus. Se on käynnistänyt kolmivuotisen Future Learning Finland -ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista koulutusalan tarjontaa ja vientiä kansainvälisille markkinoille.

”Tunnen Suomen opetusalaa jo hyvin, koska olen vieraillut täällä neljästi. Minun tehtäväni on selvittää, miten se on tuloksensa saavuttanut, ja miten voimme sen oppeja hyödyntää. Niitä tarvitaan. Meillä on melkein 30 000 koulua, joissa viisi miljoonaa oppilasta, muttei käytännössä kotimaista opetusalan yritystoimintaa.”

Uudistusohjelmaa tukevat pääkaupungissa Riadissa vuosittain järjestettävät IFE-messut. Suomi on ensi vuonna niiden teemamaa, sanoo messujen ohjelmajohtaja Edward Abankwa.

”Messut ovat Persianlahden suurin koulutusalan tapahtuma, sillä Saudi-Arabian opetusalan investoinnit ovat kolminkertaistuneet vuoden 2000 jälkeen. Valitsimme Suomen teemamaaksi, koska se tukee uudistusohjelman ajatusta tuoda korkealaatuinen opetus kaikkien saataville.”

Saudi-Arabian kiinnostus on ensimmäinen kouriintuntuva osoitus siitä, miten opetusala voi hyödyntää taloudellisesti Suomen kansainvälistä mainetta. Jos hanke etenee suunnitellulla tavalla, suomalaisyrityksille on tiedossa rakennus- ja koulutusalan projekteja ja useille sadoille opettajille töitä saudikouluissa.

FCG Finnish Consulting Group valmistelee jo noin 3 000 oppilaan yksityisen kansainvälisen koulun rakentamista pääkaupunkiin Riadiin. Sitä seuraavat yhtä suuret koulut Jeddaan ja Dammaniin. Koulu kattaa päiväkodin, esikoulun, 1.-9.luokat ja lukion ja sen opetuskieli on englanti. Se sisältää erilliset poika- ja tyttökoulut. Tytöille on varattu 55 prosenttia oppilaspaikoista.

”Saudeissa on ollut kansainvälisiä kouluja vain siellä asuville ulkomaalaisille. Nyt ne on avattu myös saudilapsille, ja keskiluokka on valmis koulutuksesta maksamaan”, sanoo FCG:n projektijohtaja Jari Poikonen.

Välineitä ja ymmärrystä

Suomalainen malli ei rajoitu rakenteisiin, Poikonen korostaa. Se sisältää yhtä lailla välituntikäytännön, ruokailun ja terveydenhuollon kuin sisustuksen, opetusvälineet, oppimateriaalin ja opetussuunnitelman sekä johtamisjärjestelmän. Tätä sisältöä tuottavat FCG:n yhteistyökumppanit Helsingin yliopisto, koulurakennuksen suunnitellut arkkitehtitoimisto K2S sekä alihankkija Growflow, joka on laatinut koululle yhdessä FCG:n kanssa saudien janoamaa uusimpaan tieto- ja viestitekniikan perustuvaa oppimisympäristöä.

”Koulutusvienti on pitkä prosessi, jossa on opittava paketoimaan ja tuotteistamaan osaamista. Emme vie vain välineitä, vaan myös ymmärrystä, mitä niillä voi tehdä, tavalla joka kunnioittaa paikallista kulttuuria”, tiivistää Growflown projektijohtaja Anu Passi-Rauste.

Suomesta tulevat ainakin kouluhankkeen johtaja, 6-8 rehtoria ja vararehtoria, pääopettajat ja osa muuta henkilöstöä, laskee Poikonen.

Käytännössä se merkitsee noin 200 suomalaisopettajan värväämistä kolmeen kouluun.

”Paikallisen aineksen eli arabian kielen, historian ja uskonnon opetukseen emme osallistu. Se kattaa noin 15 prosenttia opetussisällöstä”, Poikonen sanoo.

Mikä Saudi-Arabia?

 • Saudi-Arabia on Saudin kuningashuoneen yksinvaltaisesti hallitsema valtio. Se on ainoa arabimaa, jossa ei ole koskaan järjestetty kansallisia vaaleja eikä ollut parlamenttia. Poliittiset puolueet eivät ole sallittuja. Kirjoitettua perustuslakia ei ole. Käytännössä sitä korvaavat Koraanin opetukset ja islamilaisen sharian säädökset, jotka kuninkaan täytyy vallankäytössään ottaa huomioon.
 • Nykyinen kuningas Abdullah, 88, polveutuu kaikkien edeltäjiensä tavoin Saudi-Arabian ensimmäisestä kuninkaasta Abdulaziz bin Saudista. Hän perusti saudivaltion vuonna 1932. Kuningashuone ja sen jäsenet ovat merkittävin vallankäyttäjä yhteiskunnan kaikilla alueilla. Saudien kuningassuvun prinssejä on kaikkiaan noin 7000. Heistä suurin vaikutusvalta on Abdulazizin noin 200 suoralla jälkeläisellä.
 • Myös islamilaisten uskonoppineiden neuvostolla ulemalla on suuri vaikutusvalta hallituksen päätöksiin, samoin oikeuslaitokseen ja opetukseen.
 • Riippumatonta oikeuslaitosta ei ole, laintulkinta perustuu vanhakantaisimpiin ja jyrkimpiin islamilaiseen säädöksiin. Katutasolla valtaa käyttää uskonnollinen poliisi joka valvoo, että kansalaiset noudattavat niitä tarkasti arkielämässään. Uleman valvomaa opetussisältöä leimaa vanhoillisen islamin perinteiden juuruttaminen ajatusmaailmaan ja tapoihin.
 • Naisten asema on heikko. He eivät saa tehdä ratkaisuja ilman miespuolisen valvojan suostumusta, tai edes liikkua ulkona yksin.
 • Yksinvallan ja islamin voimakkaan aseman perusteina on Saudi-Arabian itselleen määrittelemä asema islamin pyhimpien paikkojen ja siten myös uskonnon perinteiden ja arvojen korkeimpana vartijana. Kuningaskunta sijaitsee islamin syntysijoilla. Profeetta Muhammedin kotikaupungit Mekka ja Medina ovat tänäänkin muilta kuin muslimeilta kiellettyjä paikkoja. Saudi-Arabian 27 miljoonasta asukkaasta 97 prosenttia on muslimeja.
 • Saudi-Arabia on voinut ylläpitää äärivanhoillista yhteiskuntajärjestelmäänsä, koska se pitää hallussaan lähes neljännestä maailman tunnetuista öljyvaroista. Sen ja nykymaailman kohtaaminen luo kuitenkin saudiyhteiskuntaan voimakkaita ristipaineita.
 • Huolimatta öljyrikkauksista ja kuningashuoneen aidoista yrityksistä jakaa vaurautta kaikille kansanluokille, Saudi-Arabiassa on syrjäytetyiksi ja kaltoin kohdelluiksi itsensä tuntevia kansalaisia. Tyytymättömyys on kanavoitunut mm ääri-islamilaisten oppien kasvavana kannatukseksi.
 • Kuningashuone tietää hyvin tarpeen uudistua ja avautua. Näennäisestä yksinvallastaan huolimatta sen mahdollisuudet nopeisiin poliittisiin uudistuksiin ovat silti rajalliset. Pienetkin askeleet, kuten yritykset myöntää naisille oikeus ajaa autoa, johtavat myrskyisään vastustukseen uskonoppineiden ja vanhoillisten vahvoista, vuoropuhelulle kuuroista leireistä.
 • Viime vuonna kuningas Abdullah ilmoitti, että naiset saavat ensi kertaa äänestää ja asettua ehdokaiksi paikallisvaaleissa, joskin he tarvitsevat siihen yhä miespuolisen valvojansa luvan. Abdullah on myös vähentänyt uleman valtaa tyttöjen opetukseen siirtämällä sen valvonnan opetusministeriölle.
 • Sekä kuningas että kruununprinssi Salman bin Abdulaziz tukevat voimakkaasti opetuksen uudistusohjelmaa, jonka tarkoitus on tuottaa luovia ja idearikkaita nuoria. Saudi-Arabian vanhoilliseen yhteiskuntaan suhteutettuna nykyinen uudistus on äärimmäisen kauaskantoinen ja poliittisesti uskalias hanke, koska se kasvattaa sukupuolten tasa-arvoa ja vähentää uskonnon asemaa opetussisällössä.
 • Nykyinen opetusuudistus saattaakin osoittautua välineeksi, jolla kansanvaltaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kasvatetaan enemmän kuin millään näennäisdemokraattisilla, puolitiehen jäävillä poliittisilla uudistuksilla. Siitä muodostuu todennäköisesti Saudi-Arabian suurin yhteiskunnallinen muutosvoima, joka voi laukaista 20 vuoden aikajänteellä liikkeelle muita näkyviä uudistuksia.
 • Kuningashuoneella on käytössään tehokas työkalu. Saudi-Arabian talous kuuluu tätä nykyä maailman nopeimmin kasvaviin. Kansantuotteen henkeä kohti arvioidaan nousevan nykyisestä noin 23 000 dollarista 33 500 dollariin vuonna 2020. Siihen mennessä maahan on määrä rakentaa kuusi uutta talouskeskusta, joiden palvelut sisältävät huippunykyaikaisen kouluopetuksen kaikille.

Lue myös