Invalidiliiton vammaispalvelut syyniin

Omaiset raportoivat lääkevirheistä, paleltuneista raajoista ja vammaisten unohtamisesta saunaan. Validia Asuminen syyttää nuoria lähihoitajia sitoutumisen puutteesta.

kotimaa 27.11.2019 20:20
Tuula Malin
Validia Asuminen toimii ympäri Suomea.
Validia Asuminen toimii ympäri Suomea. © Validia Asuminen

Terveydenhuollon valvontaviranomaisilla on käynnissä tarkastusoperaatio Invalidiliiton omistamissa vaikeavammaisten asumispalveluyksiköissä eri puolilla Suomea.

Tarkastusten taustalla on suuri määrä kanteluja ja epäkohtailmoituksia.

Suomen Kuvalehti sai haltuunsa osan kanteluista, joita eri viranomaisille tehtiin ennen valvontaiskun käynnistämistä.

Valviralle, aluehallintoviranomaisille, kunnille sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle on raportoitu turvallisuutta vaarantaneista hoivan ja lääkehuollon laiminlyönneistä. Lääkkeitä on annosteltu virheellisesti, jaettu väärin tai jätetty kokonaan jakamatta.

Aikuista lastani on pidetty yötä päivää tukisukissa. Jalat olivat polvitaipeen takaa kovat ja ne olivat turvonneet kauttaaltaan kamalan näköisiksi. Iho alkoi mennä rikki ja jalat haisivat”, yksi kantelu kertoo.

Asukas ajeli pyörätuolillaan ulos talvipakkaseen ilman päällysvaatteita. Nuorukainen juuttui lumeen ja palellutti raajansa”, toinen valittaja kertoo Validian toiminnasta.

”Kävelykyvytön poikani unohtui kuumaan saunaan, kun avustaja lähti auttamaan toista asukasta. Avustajaa ei kuulunut takaisin, joten poikani raahautui ominvoimin turvaan pesuhuoneen puolelle”, yksi kantelijoista kirjoittaa.

 

Invalidiliiton omistama Invalidiliiton Asumispalvelut Oy eli Validia Asuminen on Suomen suurin vaikeavammaisten asumispalvelujen tuottaja.

Yhtiöllä on yli 40 toimipistettä eri puolilla Suomea. Asukkaita on 1 200, lähihoitajia 1 030. Validian tuottamia asumispalveluja ostaa 250 kuntaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi myöntää, että Validian asumispalveluista on tehty selvästi aiempaa enemmän epäkohtailmoituksia.

”Herkkyys kentällä on lisääntynyt. Vanhuspalveluiden ongelmat ja epäkohtien julkitulo näkyvät myös vammaispuolella”, sanoo Harmaakorpi.

Ilmoituksia epäkohdista ovat tehneet asukkaat, omaiset ja Validian oma henkilökunta.

Asukasturvallisuuden kannalta suurimmat ongelmat liittyvät kanteluiden perusteella lääkehoidon puutteisiin, odotusaikojen venymiseen tai hätäiseen avustamiseen.

Lapsellani on harvinainen neurologinen sairaus. Jaan lääkkeet dosettiin itse, koska henkilökunta ei tunne sairautta”, yksi kantelu kertoo.

Validia Asumisen toimitusjohtaja vakuuttaa, että yhtiön toimipisteissä on ollut lääkeluvallinen hoitaja joka työvuorossa.

”Keinokorissamme on useita keinoja. Lääkeluvan omaavat työntekijät voivat jäädä ylitöihin ja jos omasta takaa ei löydy, ostamme toisesta firmasta luvat omaavaa keikkatyövoimaa”, Harmaakorpi sanoo.

Hänen mukaansa vaatimus hoitajien lääkeluvista on lisähaaste muutenkin vaikeassa rekrytointitilanteessa. Luvallisia sijaisia ei tahdo löytyä.

”Valvontaviranomaisten seula on tiukentunut. Kaikilla lähihoitajilla ei ole lääkelupia tai ne ovat jo vanhentuneet. Näissä tapauksissa luvat on suoritettava tai päivitettävä.”

Toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi ei halua kertoa, kuinka monella Validian yli tuhannesta lähihoitajasta on nykyvaatimukset täyttävät lääkeluvat.

”Kyseessä on liikesalaisuus. Päivitämme toimintaamme kiristyneisiin vaatimuksiin sopivaksi.”

 

Kanteluista välittyy kuva ongelmista henkilöstön ammattitaidossa ja sitoutumisessa.

Työntekijät ovat väsyneitä ja leipääntyneitä. Henkilöstö vaihtuu yhtenään. Hoitajia tulee ja menee kuin hollituvassa. Pyöröovi ei pysähdy.”

”Lähiomaiseni syö vain kinkkukiusausta, koska se pysyy lusikassa suuhun saakka. Hoitajilla ei ole aikaa auttaa ruokailussa.”

”Omaiseni joutui odottamaan yli tunnin, että hänet avustettaisiin WC-käynnille.”

 

Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi muistuttaa, että tilanne on työnantajan näkökulmasta hankala.

Henkilöstön sitoutuminen työpaikkaan on heikentynyt ja lähtöherkkyys korkea.

”Erityisesti nuoremman polven lähihoitajat shoppailevat soten sisällä itselleen mieleisiä työpaikkoja. Työnantajan pitää jatkuvasti perehdyttää uusia tekijöitä. Tämä kuormittaa kaikkia eikä voi olla näkymättä asukkaiden arjessa.”

 

toimitusjohtaja sanoo antavansa tukensa viranomaistarkastuksille. Samalla linjalla on omistajaa edustava Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen.

”On hyvä, että kaikki epäkohdat tulevat julki ja palveluiden mahdolliset puutteet saadaan kuntoon. Vammaisasiakkaiden hyvinvointi on meille omistajana kunnia-asia”, Pohjonen sanoo.

 

Liiketoimintana Invalidiliiton Asumispalvelut Oy kukoistaa. Viime tilikaudelta kertyi 4,2 miljoonan euron liikevoitto.

”Voiton määrä selittyy strategiamuutoksella. Myimme kaikki vanhusten asumispalveluyksiköt Mehiläiselle. Jos vuoden 2018 taseesta perataan myyntitulo, niin liikevoitto on suurin piirtein samaa luokkaa kuin vuonna 2017 eli 1,5 miljoonaa euroa”, kertoo Invalidiliitto-konsernin talousjohtaja Juha Kotikangas.

Invalidiliitto nostaa asumispalveluita tuottavasta yhtiöstään osinkoa noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Talousjohtajan mukaan osinkotuotto kiertyy liittohallinnon kautta vammaisten hyödyksi.

”Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys, samoin kuin Validia Kuntoutus. Vuoden 2018 osinkotuloilla palkkasimme lisää henkilökuntaa liiton neuvontapalveluihin keskustoimistoon ja alueorganisaatioihin”.

Vuosina 2008–2015 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n omistajana oli liiton rinnalla pääomasijoitusyhtiö. Tuolloin Validia Asuminen jakoi omistajilleen osinkoa 587 000 euroa vuodessa.


Suuri määrä kanteluja

Suomen Kuvalehti sai haltuunsa osan kanteluista, joita Valvira ja aluehallintovirastot ovat vastaanottaneet ennen mittavan valvontaiskun käynnistämistä.

 ”Tyttäreni lääkkeitä on annettu väärin tai jätetty kokonaan antamatta. Kyseessä on erityishuollon alainen asukas, jolla on käytössään keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.”

”Iltalääkkeitä ei annettu. Syyksi ilmoitettiin, ettei hoitajilla ollut oikeuksia lääkkeiden jakamiseen.”

”Validian tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalla lapsellani on harvinainen neurologinen sairaus. Jaan lääkkeet dosettiin itse, koska henkilökunta ei tunne sairautta ja lääkehoito-osaamisessa on puutteita.”

”Lähiomaisen lääkkeet on jätetty jakamatta. Selityksenä todettiin, ettei työvuorossa ollut lääkeluvallista hoitajaa.”

”Lääkkeitä on jätetty antamatta asukkaan itsemäärämisoikeuden varjolla. Jos asukas ei ota, ei anneta. Hoitohenkilöstö ei kertonut kieltäytymisestä lääkärille eikä lähiomaisille.”

”Validialla asuu aivovammapotilaita ja erilaisista neurologisista sairauksista kärsiviä asukkaita, heille lääkehoito on välttämätöntä. Lääkehoidon laiminlyönneissä on kyse asukkaiden heitteillejätöstä.”

”Asukkaalla MS-tauti. Ei avustettu syömisessä riittävästi. Syöminen oli hidasta ja hoitajilla kiire muualle. Lautanen jätettiin pöydälle, mies ei saanut ruokaa itse suuhunsa.”

”Tyttäreni varpaanvälit olivat vereslihalla. Haavojen hoitamiseen ei ollut aikaa.”

”Tyttäreni ihottumaa olisi pitänyt rasvata kahdesti päivässä. Rasvaus unohtui ja iho tulehtui.”

”Omainen nukkuu päivävaatteet päällä. On pelko siitä, ettei saa muuten apua aamulla, kun sitä tarvitsee.”

”Nuori nainen nousee aamuyöstä nuokkumaan pyörätuoliin, jotta olisi aamulla valmiina pyytämään ja saamaan apua. On nukkunut yöstä toiseen tuntikausia pyörätuolissa pää roikkuen, jalat koukkuasennossa.”

”Asukas on ollut yhteydessä kriisikeskukseen, kun ei ole saanut tarvitsemaansa apua.”

”Asukas joutui odottamaan vessaan pääsyä niin kauan, että lähti siirtymään yksin ilman apua. Hän kaatui.”

”Tyttäreni odotti pöntöllä avustajaa 17 minuuttia.”

”Asukkaiden saunavuoroja on peruttu useaan otteeseen. Avustajia on liian vähän.”

”Henkilökuntaa liian vähän. Hoitajat eivät pysty auttamaan kuin aivan pakollisessa, eivätkä aina siinäkään. Mihinkään ylimääräiseen ei ole aikaa.”

”Asukkaiden yksityisyyteen ja kotirauhaan vaikuttavat toimintatavat tulisi tarkistaa. Asukkaiden huoneisiin on tultu koputtamatta ja ovikelloa soittamatta.”

”Joidenkin työntekijöiden ammattitaidon puute on aiheuttanut terveydellisiä riskejä asukkaille. Heikko ammattitaito näkyy malttamattomuutena ja aggressiivisuutena hoitotilanteissa. Tästä aiheutuu turvattomuutta asukkaille.”

”Asukkaille on laadittu kattavat asumisen toteuttamisen suunnitelmat. Suunnitelmiin on kirjattu jokaisen asukkaan henkilökohtaiset avun-, tuen- ja ohjauksen tarpeet. Kirjauksilla vain vähäistä merkitystä käytännössä. Henkilökunta ei ennätä toteuttaa suunnitelmia.”

”Hoitohenkilöstön mitoitus pitäisi saattaa vastaamaan asukkaiden todellisia tarpeita, eikä tuijottaa hoitajamitoutuksen minimivaatimuksia, jotka eivät nekään aina toteudu.”

”Yhteisiä illanviettoja, retkiä ja teematapahtumia ei järjestetä, vakka niitä luvataan järjestää.”

”Omaisten läsnäolo asumispalveluyksikön arjessa on välttämätöntä. Omaisten on valvottava, etteivät rakkaat läheisemme jää heitteille ja että he pysyvät hengissä. Entä he, joilla ei ole omaisia, kuka heistä huolehtii?”

”Validian asumispalveluyksikköön tehtiin palveluja ostavan kaupungin taholta yllätystarkastus. Tarkastuksen lopputuloksena syntyi valvontamuistio, jossa oli runsaasti asiavirheitä. Valvonta ei tavoittanut totuutta asukkaiden arjesta ja viralliseen, julkiseen asiakirjaan kirjattiin virheellistä tietoa. Mikä merkitys on tarkastuksella, jossa tarkastajat uskovat tarkastettavan tarinat ja kirjaavat ne ylös sellaisinaan? Näinkä epäkohtia kuvitellaan korjattavan?”

Sisältö