Reputtajat liikenteessä

Ajokorttiuudistuksen jälkeen yhä harvemmat ovat päässeet ensimmäisellä kerralla läpi teoria- tai ajokokeesta.

suoraan sanoen 04.01.2019 06:00
Simo Arkko

Ajokorttilain uudistus astui voimaan heinäkuun alussa. Lain keskeisiä muutoksia olivat esimerkiksi pakollisen opetuksen väheneminen ja tutkinnon muuttuminen yksivaiheiseksi. Liikenne- ja viestintäviraston osastopäällikkö Kimmo Pylväs, millä tavoin ajokorttilain muutokset ovat näkyneet vajaan puolen vuoden aikana?

”Näyttää siltä, että mitään dramaattista muutosta ajokorttia suorittavien osaamistasossa ei ole tapahtunut. Jos tarkastellaan ajokokeiden hyväksymisprosenttia B-luokassa ennen uudistusta, oli hyväksymisprosentti koko maassa ensimmäisellä yrityskerralla 65,7. Uudistuksen jälkeen se on ollut 62,7.”

”Myös teoriakokeiden kohdalla hyväksymisprosentit laskivat eri ajokorttiluokissa. Suurin muutos oli tässäkin mopon teoriakokeen kohdalla. Opetusuudistuksen muutos vaikuttaa varmaankin eniten 15-vuotiaiden kohdalla, koska kyseessä on ensimmäinen ajo-oikeus.”

Lain tavoitteena oli laskea ajokortin hintaa ajo-opetuksen minimimäärää vähentämällä. Montako ajotuntia oppilaat ovat keskimäärin tarvinneet selviytyäkseen ajokokeesta?

”Meillä ei ole tästä olemassa tällä hetkellä tilastotietoa. Ajokokeiden vastaanottajien kokemusten mukaan näyttäisi siltä, että autokouluoppilaiden ajotuntien määrät olisivat laskeneet aiempaan verrattuna.”

”Hintaan myös vaikuttaa esimerkiksi se, että moni oppilas on saanut osan opetuksesta simulaattorilla. Autokoulut ovat uudistuksen myötä myös tarjonneet erilaisia opetuspaketteja, joita voi valita oman osaamisen mukaan. Silloin hinta voi muodostua edullisemmaksi.”

Ajokorttilain uudistus helpotti autokoulun suorittamista opetusluvalla. Onko niiden määrä kasvanut?

”Opetuslupien määrät kasvoivat voimakkaasti heti uudistuksen jälkeen. 1.7.–20.12. opetuslupia myönnettiin 20 409 kappaletta, kun vuonna 2017 vastaavana aikana määrä oli 7 707.”

Lain myötä autokoulun on voinut aloittaa entistä aikaisemmin – jo 16-vuotiaana. Paljonko nuoria on ollut?

”Meillä ei ole vielä tietoa siitä, kuinka moni 16-vuotias on aloittanut ajo-opetuksen. Tilastojen mukaan 1.7.–18.12. B-luokassa oli 780 alle 18-vuotiaana suoritettua ajokoetta. Se johtuu siitä, että ikäpoikkeuslupia on haettu ja myönnetty enemmän. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa oleva nuori voi uuden lain mukaan saada B-ajo-oikeuden 17-vuotiaana.”

Onko havaittu autokoulun suosion kasvua, kun kortti on mahdollista suorittaa aiempaa halvemmalla?

”Uudistuksen myötä myös opetuslupalaiset osallistuvat ammattimaiseen opetukseen esimerkiksi riskientunnistamiskoulutuksen puitteissa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että oppilasmäärät autokouluissa ovat saattaneet lisääntyä. Oppilasmäärien muutoksista ei meillä ole tarkempaa tietoa.”

Sisältö