Eroon inhimillisistä virheistä – Robottiautot parantavat liikenteen turvallisuutta, vakuuttaa Trafi

Automaattiautojen koekäyttö tieliikenteessä alkaa Suomessa heinä-elokuun vaihteessa.

automaatio
Teksti
Tuomas Pulsa

Robottiautojen käyttöönotto tulee parantamaan liikenneturvallisuutta, uskoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

”Kuljettajien virheet ovat yksi suurimmista onnettomuuksien syistä. Automaatio auttaa pääsemään niistä eroon”, Sillanpää sanoo.

Hän vertaa tieliikennettä lento- ja raideliikenteeseen, joissa onnettomuuksia sattuu erittäin vähän. Automaation avulla sama voitaisiin saavuttaa myös maanteillä.

Automaattiajossa tarvittava tekniikka on Sillanpään mukaan pitkälti olemassa, mutta kokeiluja yleisillä teillä on tehty vasta suhteellisen vähän. Myöskään tarvittavaa lainsäädäntöä ei vielä ole.

Tilanne voi muuttua nopeasti, kun käytännön testit pääsevät vauhtiin myös Suomessa. Trafi ilmoitti 14. heinäkuuta myöntäneensä Metropolia ammattikorkeakoululle sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle ensimmäiset luvat automaattiautojen testaamiseen tieliikenteessä.