Tältä näyttää Fukushima kahdeksan kuukautta tsunamin jälkeen

Fukushima
Teksti
Juho Salminen
Fukushima Dai-ichi -ydinvoimalan nelosreaktorin vaurioitunut rakennus 12. marraskuuta 2011. Kuvat David Guttenfelder / AFP / Lehtikuva.

Fukushima Dai-ichi -ydinvoimala tuhoutui pahoin Japanin maaliskuun maanjäristyksessä ja tsunamissa. Tällä hetkellä ydinvoimayhtiö Tepco keskittyy siihen, että laitos saadaan suljettua vuoden loppuun mennessä.

Vaikka säteilyarvot ovat syksyn aikana laskeneet ydinvoimalan lähialueilla, kestää vielä pitkään, ennen kuin asukkaat voivat palata kotiseuduilleen. Johtaja Tarja K. Ikäheimonen Suomen säteilyturvakeskuksesta vieraili Fukushiman alueella lokakuussa ja kuvaa urakkaa näin:

”Ihmiset eivät voi palata asumaan alueelle ennen kuin asumisympäristö on saatu puhdistettua suurimmasta osasta sinne tullutta laskeumaa. Toisin sanoen rakennusten ulkoseinät ja katot on pestävä, maan pintakerros asuinympäristöstä on kuorittava ja kasvillisuus hävitettävä. Ympäröiviltä rinteiltä tulevat valumavedet on johdettava kauas asuinympäristöstä, sillä ne voivat tuoda cesiumia mukanaan. Pellot on puhdistettava viljelyskelpoisiksi. Lisäksi tsunamin aiheuttama tuho on siivottava ja asukkaille saatava mahdollisesti uudet asunnot ja asumiseen liittyvät yhdyskuntajärjestelyt. Alueelle palaavien asukkaiden toimeentulon järjestäminen on oma tehtävänsä. — Puhdistuksen seurauksena kertyy suunnaton määrä radioaktiivisen cesiumin saastuttamaa jätettä, joka on sijoitettava turvallisesti. Tapaa jolla jätteet siirretään tai paikkaa minne ne viedään, ei vielä tiedetä.”

Jotta kaikkeen tähän voidaan ryhtyä, japanilaisten on saatava voimalan reaktorit sellaiseen tilaan, että alueella on turvallista toimia.

Japanilaiset haluavat vakuuttaa maailman siitä, että he tekevät kaikkensa, jotta Fukushiman katastrofin jäljet siivotaan mahdollisimman hyvin. Tästä syytä 12. marraskuuta järjestettiin tiedotusvälineille mahdollisuus käydä tutustumassa Fukushiman ydinvoimalaan ja siellä tehtäviin töihin. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan maaliskuun tsunamin jälkeen.

Fukushiman kuudesta reaktorista neljä vaurioitui vakavasti.
Työntekijöiden säteily mitataan ennen kuin he pääsevät sisään Fukushiman pelastustyön johtokeskukseen.
Matkalla ydinvoimalalle näkyy uudehko merenrantaan kasattu rantavalli.