Päivän kuva: Hän on Länsirannan ensimmäinen naiskuvernööri

Länsiranta
Teksti
Netta Vuorinen
Ramallahin kuvernööri Leila Ghanem toimistossaan. Ghanem nousi virkaansa 35-vuotiaana ja on yksi Länsirannan alueen harvoista johtoasemassa työskentelevistä naisista. Kuva Tara Tordas-Whitehill / AP / Lehtikuva

Vanhanaikaiset sukupuoliroolit ovat alkaneet murtua perinteisistä arvoistaan tunnetulla Ramallahin alueella Länsirannalla. Kolmekymmentäviisivuotias Leila Ghanem on ensimmäinen naispuolinen palestiinalainen kuvernööri. Ghanem työskenteli aikaisemmin agenttina paikallisessa tiedustelupalvelussa.

Ramallahin alueella myös muutama muu nainen on päässyt korkeaan julkiseen virkaan. Rammallahin kaupungin pormestari on nainen, samaten muutama tuomari.

Leila Ghanem on ylpeä maineestaan ammattimaisena viranomaisena.

”On ihmisiä, jotka väittävät minun näyttelevän kylmää ja kovaa, jotta voisin todistaa olevani pätevä työssäni”, sanoo Ghanem.

Kuvernöörinä Ghanemin täytyy sukkuloida monenlaisten kissanristiäisten ja vakavien konfliktien välimaastossa. Yksi suurista haasteista on klaanien välisten erimielisyyksien selvittäminen.

Länsirannalla ollaan silti kaukana sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Johtoasemissa on lähinnä miehiä. Palestiinalainen työvoima on 85-prosenttisesti miespuolista. Naisia löytyy lähinnä perinteisistä opettajan tai sairaanhoitajan ammateista.

Lähde AP