Pohjia myöten

Sähkö, kaasu ja internet kulkevat Suomeen suurelta osin Itämeren pohjassa. Nord Stream -sabotaasi herätti huolen yhteyksien turvallisuudesta.

huoltovarmuus
Teksti
Samuel Nyroos
Grafiikka
Hannu Kyyriäinen

Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ovat herättäneet huolen kriittisen infrastruktuurin turvallisuudesta.

Kaasuputkien lisäksi Itämeren pohjassa kulkee tuhansia kilometrejä tietoliikenne- ja sähkökaapeleita, jotka ovat alttiita sabotaasille.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja maanpuolustuskorkea­koulun dosentti Jarno Limnéll pitää tietoliikennekaapeleita Suomen kriittisimpänä merenpohjan infrastruktuurina.