Boeing 737 MAX -lentokielto repii USA:n ja EU:n välejä, lentoturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajautumassa ilmiriitaan

”Yhdysvallat aloitti tämän turvallisuusprosessin politisoimisen. Se on varsin ikävää ja kielteistä”, sanoo EASA:n Pekka Henttu.

Boeing
Teksti
Jyri Raivio

Boeing 737 MAX -matkustajakoneiden määrääminen maailmanlaajuiseen lentokieltoon maaliskuun alkupuolella oli loppujen lopuksi suoraviivainen ja helppokin prosessi.

Ensimmäisenä koneet maadoitti niiden suurimman markkina-alueen Kiinan ilmailuviranomainen. Se ilmoitti kahden tuhoisan, hyvin paljon toisiaan muistuttaneen onnettomuuden jälkeen noudattavansa turvallisuuden suhteen nollatoleranssia.

Muilla ei juuri ollut vaihtoehtoja. Koneuutuuden ohjausjärjestelmään liittyi niin paljon epäselvyyksiä, että nollatoleranssi edellytti koneiden pitämistä tukevasti maassa.

MAX-laivaston saaminen takaisin taivaalle vaikuttaa paljon vaikeammalta harjoitukselta, johon liittyy paljon politiikkaa ja hämmästyttävän suurta epäluuloisuutta keskeisten toimijoiden, ennen kaikkea Yhdysvaltain ja EU:n ilmailuviranomaisten välillä. Se saattaa MAX:in lisäksi vaikuttaa lentokoneteollisuuden toimintaedellytyksiin kauas tulevaisuuteen.

EU-puolen keskeinen toimija on unionin yhteisen lentoturvallisuusviranomaisen, 32 jäsenmaan EASA:n hallintoneuvoston suomalainen puheenjohtaja, Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.