Lasten aerobinen kunto laskussa maailmanlaajuisesti

lapsuus
Teksti
Marko Hamilo

Lapset ovat fyysisesti paljon huonommassa kunnossa kuin heidän vanhempansa aikanaan samassa iässä, selvisi Yhdysvaltain sydänyhdistys AHA:n kokouksessa julkaistussa tutkimuksessa.

Etelä-Australian yliopiston terveystieteilijä Grant Tomkinsonin tutkijaryhmä analysoi 50 tutkimusta 25 miljoonan 9–17-vuotiaan lapsen kardiovaskulaarisesta kunnosta. Tutkimukset ovat vuosilta 1964–2010, ja ne kattavat 28 maata.

Kardiovaskulaarista kuntoa eli hapenottokykyä mitattiin juoksutesteillä. Matkan pituus oli tyypillisesti 800 metristä kolmeen kilometriin. Joissakin tutkimuksissa lasten tuli juosta mahdollisimman pitkä matka määräajassa, joka vaihteli tutkimuksissa viidestä minuutista viiteentoista minuuttiin.

Kardiovaskulaarisella kunnolla on suurempi yhteys terveyteen kuin esimerkiksi lihaskunnolla, notkeudella tai tasapainolla. Huono hapenottokyky lapsuudessa ennustaa huonoa terveyttä aikuisuudessa.

Lasten ja nuorten hapenottokyky laski kaikkialla maailmassa vuodesta 1975 alkaen. Yhdysvalloissa lasten hapenottokyky heikkeni kuusi prosenttia vuosikymmenessä vuodesta 1970 vuoteen 2000.

Kaikissa tutkituissa maissa keskimäärin lasku oli lähes samaa luokkaa, viisi prosenttia vuosikymmenessä. Mailin eli noin 1600 metrin juoksussa nykylapset ovat noin puolitoista minuuttia hitaampia kuin heidän verrokkinsa 30 vuotta sitten.

Tomkinsonin mukaan lasten kunnon heikentyminen selittyy sosiaalisilla, käyttäytymiseen liittyvillä, fyysisillä, psykososiaalisilla ja fysiologisilla tekijöillä. Niistä merkittävin näyttäisi olevan ylipaino. Noin 30–60 prosenttia kestävyyjuoksukunnon heikentymisestä selittyy rasvakerroksen kasvulla, Tomkinson väittää.