Isoäidit välittävät perinnettä – myös valailla

Menopaussin ohittaneet naaraat jakavat ekologista tietotaitoaan, sanoo tutkija.

luonto
Teksti
Marko Hamilo

Menopaussi on harvinainen ja evoluutioteorian näkökulmasta myös eriskummallinen ilmiö. Ihmisten lisäksi tunnetaan kaksi valaslajia, jotka voivat elää vuosikymmeniä hedelmällisen elämänvaiheensa jälkeen.

Miekkavalasnaaraat lisääntyvät tyypillisesti ikävuosien 12 ja 40 välillä, mutta ne voivat elää jopa 90-vuotiaiksi. Saman lajin urokset elävät harvoin yli 50 ikävuoden.

Miksi miekkavalasnaaraat lakkaavat lisääntymästä? Current Biology -lehdessä julkaistu Exeterin yliopiston tutkimus selittää, miksi nämä valasnaaraat elävät niin pitkään.

Vanhat yksilöt ohjaavat valasparvea, erityisesti poikiaan, parhaille lohien saalistuspaikoille. Näin he auttavat omia jälkeläisiään lisääntymään ja levittävät omia geenejään tehokkaammin kuin jos ne keskittyisivät omaan lisääntymiseensä. Johtajan tai opastajan rooli korostuu vaikeina vuosina, jolloin lohta on huonommin saatavilla.

Tutkijoiden mukaan uusi löydös antoi ensimmäistä kertaa tutkimusnäyttöä siitä, että hyöty pitkästä elämästä hedelmällisten vuosien jälkeen perustuu menopaussin ohittaneiden naaraiden ekologiseen tietotaitoon.