Eläinlääkäreille halutaan lupa antaa tutkitusti tehotonta hoitoa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Eläinlääkintölakia ollaan uudistamassa tämän vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluva lakiuudistus on ollut lausuntokierroksella. Muutoksissa on paljon hyvää, ja käsittääkseni esimerkiksi eläinlääkärit ovat olleet tyytyväisiä. Muutokset sujuvoittavat tuotantoeläinten terveyden seuraamista ja hoitamista.

Yksi ehdotettu muutos kuitenkin pistää miettimään. Lakiin eläinten lääkinnästä halutaan nimittäin kirjata mukaan homeopatia hoitomuotona.

Homeopatia ei ole lääketiedettä, eivätkä homeopaattiset aineet ole lääkkeitä. Niiltä ei vaadita samanlaisia tutkimuksia kuin lääkkeiltä, ja mikä olennaisinta: tutkimusten mukaan ne ovat tehottomia. Olen kirjoittanut aiemminkin homeopatian tehottomuudesta ja pätemättömistä periaatteista sekä valmisteiden käytöstä eläimillä.

Homeopatia on lisätty lakiuudistuksen kohtaan, jossa määritellään, mitä valmisteita eläinlääkäri saa käyttää eläimen hoitoon, jos saatavissa ei ole täsmälleen haluttuun tarkoitukseen myyntiluvan saanutta lääkettä. Kohta kuuluu näin:

Jos eläimelle ei ole saatavissa tarvittavaan käyttöaiheeseen sellaista myyntiluvallista lääkevalmistetta, jonka lääkemuoto, lääkevahvuus ja lääkeaineet ovat tarkoitukseen sopivat, saa eläimen hoidosta vastaava eläinlääkäri omalla vastuullaan hoitaa eläintä: