Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.