Yritysten toiminnan eettisyyttä ei valvota laissa

Yritysvastuun toteutuminen on vielä nykyään pitkälti yrityksestä itsestään kiinni. Euroopan komissio poisti vapaaehtoisuuden yritysvastuun määritelmästä vuonna 2011, mutta velvoittavaa lakia ei ole.

Kuva Eden Gebra
Paneeli haastoi muun muassa työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäen, Finnwatchin yritysvastuututkija Sonja Vartialan ja Ikean kestävän työn kehityksen vastaavan Outi Karjalaisen kysymyksiin yritysvastuusta, kuluttajan vastuusta sekä koulujen luomu- ja lähiruoasta. Kuvat Eden Gebra.

Yritysvastuu puhutti nuoria Nuorten Kuluttajafoorumissa maanantaina 20. toukokuuta. Tikkurilan lukiossa järjestettyihin keskusteluihin osallistui yhteensä noin 300 nuoren lisäksi myös globaalien suuryritysten edustajia.

Eettinen kauppa ry:n mukaan yritysvastuu koostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä.

”Valtioiden ja yritysten tulisi toimia keskenään yhteistyössä. Kuluttajat ovat myös tärkeässä osassa”, toteaa hankekoordinaattori Anna Härri Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

Kuitenkaan yritysvastuussa ei aina oteta huomioon välttämättömimpiä ihmisoikeuskysymyksiä. Huhtikuussa Bangladeshissa romahtanut vaatetehdas herätti kysymyksiä monikansallisten yritysten vastuusta.

Käsitykset yritysten vastuusta vaihtelevat. Huonekalujätti Ikea esimerkiksi säätelee itse omaa toimintaansa.

”Se ei tarkoita, että Ikean omat sertifikaatit olisivat huonompia kuin reilun kaupan säädökset”, sanoo Suomen Ikean kestävän kehityksen vastaava Outi Karjalainen.

Yksi esimerkki Ikean omasta sertifikaatista on Better Cotton. Sen avulla pyritään vähentämään veden ja lannoitteiden käyttöä puuvillan tuotannossa.

”Sertifikaatti tekee puuvillan tuotannosta kannattavaa”, Karjalainen toteaa.

Finnwatchin yritysvastuututkija Sonja Vartialan mukaan on kuitenkin epäselvää, hyötyvätkö tuottajat kriteerien noudattamisesta.

Vartialan mukaan yrityksiltä tulevat vastuuvaatimukset saattavat jäädä pientuottajan kannettavaksi ilman, että heille maksetaan oikeudenmukaista korvausta tuotannosta.

”Eettisesti kestävä tuotanto vaatii sijoituksia, joiden tulisi näkyä myös tuottajille maksettavassa hinnassa”, Vartiala sanoo.

Reilussa kaupassa viljelijälle taataan elämiseen tarvittava palkka, eli kestävän tuotannon kustannukset kattava takuuhinta. Osa kaupan rahoista sijoitetaan viljelijäyhteisön hyväksi.

”Käsittääkseni Better Cottoniin ei sisälly näitä”, Vartiala kommentoi.

Kuva Eden Gebra
Nuoret äänestivät lähes yksimielisesti, että tuotteiden eettisyys ei pitäisi olla kuluttajan vastuulla.

Yritysvastuukysymykset ovat avainasemassa globaalin oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa. Hallitus on ohjelmassaan luvannut tehdä Suomesta yritysvastuun edelläkävijämaan.

”Konkreettiset teot puuttuvat vielä. Suomen tulisi painostaa YK:ta ja Euroopan unionia kohti kansainvälistä lakia, joka sitoisi yritykset toimimaan vastuulliseksi”, Anna Härri Eetistä sanoo.

Nuorten Kuluttajafoorumi -tapahtuma on osa Eetin glovaalikasvatushanketta, jota toteutetaan ulkoasianministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuella. Eetin yhteistyökumppaneita projektissa ovat olleet Finnwatch, Luonto-Liitto, Reilun kaupan edistämisyhdistys, Suomen nuorisovaltuustojen liitto sekä Tikkurilan lukio.

Teksti
Nuutti Sinisalo, Eden Gebra, Eveliina Ilola, Jimi Holmberg

Kirjoittajat kuuluvat Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitukseen, joka on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen hanke.