Väyrynen ehdottaa puutullien ja Venäjän rekkamaksujen koplausta

Paavo Väyrynen
Teksti
Karri Kokko
paavo väyrynen

Ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen (kesk.) iski torstaina uuden vaihteen silmään puutullikiistassa ehdottamalla puutullien ja Venäjälle suuntautuvan rekkaliikenteen tiemaksujen koplaamista yhteen.

Väyrynen kertoi ulkoministeriön selvittävän, voidaanko Venäjän puutullien metsäteollisuudelle aiheuttamia kuluja korvata varoilla, jotka saataisiin perimällä maksua Suomen kautta Venäjälle suuntautuvalta rekkaliikenteeltä.

Tällainen järjestely olisi ministerin mielestä perusteltu siitäkin syystä, että kauttakulkuliikenteestä aiheutuu valtiolle ja kunnille huomattavia kustannuksia. Väyrysen mukaan järjestelmä voisi tulla voimaan syksyllä.

Väyrynen kertoi Venäjän torjuneen Suomen toukokuisen kompromissiehdotuksen, joka koski koivupuun tuontia. Venäjän talouskehitysministeri Elvira Nabiullina ilmoitti asiasta Väyryselle puhelimitse keskiviikkoiltana.

Suomi esitti kompromissina, että sellu- ja paperiteollisuuden teollisuuden käyttöön tuleva koivukuitupuu olisi vapautettu vientitulleista.

Tilanne käymässä kestämättömäksi

Väyrysen mukaan Suomen pitää etsiä puutulliongelmaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, sillä neuvottelut Venäjän WTO-jäsenyydestä etenevät perin hitaasti.

”Tilanne on niin vakava meidän metsäteollisuutemme kannalta, että kaikki vaihtoehdot täytyy selvittää”, Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Venäjä on korottamassa puun vientitulleja ensi vuoden alussa 50 euroon kuutiolta, mikä lopettaisi käytännössä puun tuonnin Venäjältä. Tämän on pelätty johtavan sellu- ja paperitehtaiden sulkemiseen etenkin Itä-Suomessa.

Väyrynen ei ole huolissaan, että kauttakulkuliikenteelle asetettavat maksut veisivät työpaikkoja Suomen satamakaupungeista. Suomen satamissa riittää vilskettä, sillä Venäjän Itämeren satamat eivät vielä pitkään aikaan pysty hoitamaan kaikkea tarvittavaa tavaraliikennettä.

”Transitoliikenne on sellaista, että sille ei ole ainakaan nopeasti löydettävissä minkäänlaista vaihtoehtoista kanavaa. Ja lisäksi transitomaksut olisivat kuljetusten arvoon nähden mitättömän pieniä”, Väyrynen laskee.

Metsäteollisuudessa oudoksutaan

Metsäteollisuus ry suhtautuu varauksella ulkoministeriön aikeeseen selvittää Venäjän puutullien korvausta transitomaksuilla. Toimitusjohtaja Anne Brunilan mukaan hanke on erittäin ongelmallinen monestakin syystä.

”On aika lailla epäselvää, onko EU-lainsäädännön puitteissa mahdollista maksaa tällaista kompensaatiota. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on jo aiemmin selvittänyt, ettei myöskään venäläisrekkojen tieliikennemaksuja voi yksipuolisesti toteuttaa”, Brunila sanoi.

Metsäteollisuuden kanta on, että puutullikysymykseen pitää yhä ensisijaisesti hakea ratkaisua EU:n ja Venäjän välisissä WTO-neuvotteluissa. Myös kaikissa Suomen ja Venäjän keskinäisissä neuvotteluissa tulisi tukea kompromissiratkaisun syntymistä, Brunila korosti.

Brunilan mielestä Venäjän kielteinen kanta Suomen esittämään koivupuun tullausjärjestelmään ei vielä tarkoita sitä, ettei tyydyttävän ratkaisun löytyminen koko kiistassa olisi mahdollista.

Oikeusoppineet pitävät koplausta ongelmallisena

Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat pitävät Väyrysen ehdottamaa koplausta ongelmallisena. Ongelmia aiheuttaa sekä maksujen periminen Venäjälle suuntautuvalta rekkaliikenteeltä että yhden teollisuudenalan voimakas tukeminen valtion toimesta.

Helsingin yliopiston kansainvälisen järjestöoikeuden professori Jan Klabbers muistuttaa, että EU-lainsäädännön mukaan tiemaksujen täytyy koskea kaikkia tasapuolisesti.

”Järjestelmään täytyisi sisällyttää myös suomalaiset rekat, jotka menevät Venäjälle. Tämä tekisi kaupankäynnin Venäjän suuntaan selvästi kalliimmaksi”, Klabbers arvioi.

Klabbersin mukaan myös yhden teollisuudenalan näin suoraviivainen tukeminen on ongelmallista kansainvälisten sopimusten kannalta. Esimerkiksi WTO:n sääntöjen mukaan teollisuutta voidaan tarvittaessa tukea läpinäkyvästi suojatullien avulla, mutta ei suoralla valtiontuella.

Myös Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio pitää Väyrysen hahmotelmaa problemaattisena. Hän kehottaa Suomen hallitusta käymään asian tarkasti läpi EU-komission kanssa.

Raition mukaan komissiosta saattaa löytyä asiassa ymmärrystä, sillä metsäteollisuus on Suomelle poikkeuksellisen tärkeä toimiala.

”Metsäteollisuudelle suunnattu tuki on tässä tapauksessa harmaalla alueella. Tämä ei ole yksiselitteisesti kyllä tai ei -tilanne”, Raitio pohtii.

Teksti Tuomas Savonen ja Raisa Karsikko (STT)
Kuva Roni Rekomaa / LK