Varma: Kiinteistökaupan jälkeiset tapahtumat pettymys

Eläkeyhtiö Varma kertoo yllättyneensä ja pettyneensä siitä, mitä tapahtui Kajaanin kiinteistökaupan jälkeen.

SK julkaisi perjantaina, 15. helmikuuta jutun työeläkeyhtiö Varman erikoisesta kiinteistökaupasta (lue Eläkeyhtiö Varman outo kauppa).

Oudoksi kaupan teki sen kohteen rakettimainen arvonnousu. Kiinteistöstä, josta Varma maksoi vuonna 2006 vajaat 2,3 miljoonaa euroa, oli edellisvuonna maksettu vain runsaat 0,6 miljoonaa euroa.

SK pyysi perjantaina myös Varman kommenttia asiasta, mutta yhtiön mukaan asiasta tietävä henkilö ei ollut tavattavissa ennen kuin maanantaina, 18. helmikuuta.

Kysyimme Varmalta, pitääkö asiakashankintaa hyväksyttävänä tai riittävänä sijoitustoiminnan perusteena. Yhtiöltä tiedusteltiin myös, kuinka tavallista on uhrata sijoitustuotto markkinaosuuden kasvattamisen hyväksi.

”Jos yhtiönne politiikka tässä suhteessa on muuttunut, missä määrin ja miten Varman toimintaperiaatteiden mukaan sijoituksia voi nykyisin käyttää asiakashankinnan välineenä?” kuului kolmas kysymys.

Varma kommentoi: Toimistotalo on lähes täyteen vuokrattu

Varman viestintäpäällikkö Leena Rantasalo vastasi maanantaina SK:lle sähköpostiviestillä, joka on alla kokonaisuudessaan.

Suomen Kuvalehden julkaistua perjantaina juttunsa Varman vuonna 2006 tekemästä kiinteistökaupasta odottamatta maanantaille lupaamiamme kommentteja emme näe aiheelliseksi kommentoida jutussa esittämiäsi oletuksia ja näkemyksiä jälkikäteen.”

”Varman sijoitustoiminnasta ja kiinteistöjen hankinnasta toteamme seuraavan: Varman vuonna 2006 Kajaanin keskustasta ostaman toimistotalon hankintahinta perustui pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, Kajaanin yleiseen vuokratasoon ja hyvänä pitämäämme vuokralaiseen. Kaupan jälkeiset tapahtumat olivat Varmalle sekä yllätys että pettymys. Luotamme edelleen käynnissä olevien viranomais- ja oikeusprosessien tuloksiin. Tällä hetkellä kyseinen toimistotalo on lähes täyteen vuokrattu.”

”Olemme raportoineet tämän kiinteistökaupan tiedot jo aikaisemmin Finanssivalvonnalle.”

”Varman sijoituspäätökset voivat johtaa eläkevakuutuksien siirtymiseen yhtiöömme. Sijoitusten täytyy kuitenkin aina täyttää normaalit päätöksille asetetut kriteerit.”

Korkein oikeus epäsi valitusluvan

Julkisuudessa asiaa käsitteli ensimmäisenä Suomen Kiinteistölehti (1/2013). Se ei maininnut jutussa mukana olleiden henkilöiden eikä yhtiöiden nimiä.

Suomen Kuvalehden juttu perustui Helsingin hovioikeuden 14. syyskuuta antamaan tuomioon. Se oli ratkaisu valitukseen, jonka CR-Keskuksen entinen pääomistaja ja hänen avopuolisonsa tekivät Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä syyskuulta 2010.

Kajaanilaisyhtiön konkurssipesä oli vaatinut heitä palauttamaan 1,6 miljoonan euron ”lahjan”, jonka he olivat konkurssipesän mukaan vastaanottaneet yhtiöltä osakeyhtiölain vastaisesti, ja käräjäoikeus tuomitsikin heidät palauttamaan sen.

Helsingin hovioikeus taas päätyi siihen, että kiinteistökauppoihin ei liittynyt lahjaa. Hovioikeuden mukaan omistajan ja puolison asemalla ei ollut merkitystä kauppahinnan kannalta, vaan siihen vaikutti vain Varman sijoituspäätös.

Hovioikeuden päätökseen haettiin valituslupaa. Suomen Kiinteistölehden mukaan Korkein oikeus ei sitä myöntänyt (Suomen Kiinteistölehti, 1/2013).