Vantaan uudistus: ”Päivähoidolle vaihtoehtoja”

kotihoidontuki
Teksti
Leena Sharma

Vantaa haluaa, että kotona olevat vanhemmat hoitavat lapsensa itse. Tarjolla on keppiä ja porkkanaa.

Jarmo Lounassalo

Mikä on uudistuksen ydin Jarmo Lounassalo, Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö?

”Tarjoamme perheille kevyempiä vaihtoehtoja päivähoidon sijaan. Suomalainen päivähoitojärjestelmä on muotoutunut palvelemaan työssäkäyviä ja opiskelijoita, nyt yritämme tasapainottaa järjestelmää. Päiväkotien johtajat kertovat, että keskusteluilmapiiri on muuttunut: aiemminkin on kampanjoitu kerhojen ja vastaavien palveluiden puolesta, mutta nyt vanhemmat ovat selvästi kiinnostuneita niistä. Brittitutkimuksissa on käynyt ilmi, että muutaman tunnin oleskelu ryhmässä muutamia kertoja viikossa tuottaa lapsille kaikki tarvittavat edut.”

Mitä nämä kevyemmät vaihtoehdot ovat?

”Varhaiskasvatuksellisia kerhoja. Jokaiselle päivähoidon alueelle tulee myös tilapäisen päivähoidon paikka, jonne lapsen voi tarvittaessa viedä.”

Entä taloudelliset kannustimet?

”Kotihoidontuen Vantaa-lisä nousee 143 eurosta 215 euroon. Mutta se ehdollistetaan. Nyt on oltu tilanteessa, että vaikka perhe on saanut kotihoidontuen kunnallista lisää nuorimmasta lapsesta, vanhemmat sisarukset ovat silti olleet kokopäivähoidossa. Tulevaisuudessa ehtona Vantaa-lisän saamiselle on, että kukaan perheen lapsista ei ole päivähoidossa.”

”Esimerkki: perheessä on vuoden ikäinen kotihoidon tukea saava lapsi ja kolmevuotias kokopäivähoidossa oleva lapsi. Jos perhe jatkaa entisellään, heiltä putoaa Vantaa-lisä pois eli nykytilanteeseen verrattuna he menettävät 143 euroa. Jos he ottavat lapsen päivähoidosta pois, heidän tulonsa lisääntyvät 311 euroa, kun myös päivähoitomaksu jää pois.”

Entä millaisia säästöjä kaupunki tavoittelee?

”Koko muutoksella tavoitellaan vähitellen 1,2 miljoonan säästöä (varhaiskasvatuksen 130 miljoonan euron budjetista). Ensi vuonna säästötavoite on 600 000 euroa.”

Miten paljon uusia kerhopaikkoja tulee?

”Niitä perustetaan riittävä määrä kaikille alueille. Ei sellaista vaihtoehtoa voi olla, että jos olemme luvanneet järjestää kerhot, emme niitä järjestäisikään.”

Lupaatte, että hoidon keskeyttäneet lapset pääsevät palaamaan samaan päiväkotiin. Miten takaatte tämän?

”Paluu täytyy ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen, ja palaaminen tapahtuu elokuun aikana. Tuolloin yksi ikäluokka lähtee kouluun, ja meillä on tilaa.”

Miten päiväkodeissa ja kuntapäättäjien tasolla suhtaudutaan subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen?

”Ei siitä ole yhtä ja yksittäistä mielipidettä. Puolesta ja vastaan.”

Miten itse suhtaudutte siihen?

”Meillä on kevyemmät vaihtoehdot kehittämättä, niihin pitäisi satsata. Nykyjärjestelmä vinouttaa käyttöä, mutta poliittiset päätöksentekijät eivät ole kyenneet luomaan vaihtoehtoja. Kokopäivähoito on tullut kovin helpoksi ja itsestään selväksi ratkaisuksi. Henkilökohtaisesti haluaisin ensimmäiseksi pidentää äitiyslomia ja hoitovapaita siten, että lapsi tulisi päivähoitoon aikaisintaan 14 kuukauden ikäisenä.”

Rahaa ja takuita

  • Kotihoidontuen kunnallista lisää, niin sanottua Vantaa-lisää, saa ensi vuonna vain, jos kaikki lapset hoidetaan kotona.
  • Uudistukseen kuuluu myös kerhotoiminnan lisääminen, tilapäisen päivähoidon organisoiminen ja takuu siitä, että hoidon keskeyttäneet lapset pääsevät palaamaan vanhaan päiväkotiinsa.
Kuva Hannu Lindroos