Vanhasen asettama kasvutyöryhmä värväsi huippukonsultin ilman kilpailutusta

Antti Tanskanen
Teksti
Jyrki Karvinen
Kasvutyöryhmä
Pääministeri Matti Vanhanen vastaanotti kasvutyöryhmän väliraportin Helsingissä 17. helmikuuta 2010. Kuva Joni Hauska / Lehtikuva

Tarina alkaa siitä, kun ministeri Antti Tanskasen kasvutyöryhmä, jonka pääministeri Matti Vanhanen asetti keväällä 2009, halusi tilata kansainvälisen konsulttiselvityksen perinteisen kotimaisen aivotyön tueksi.

Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen, ulkomainen konsultti olisi kiinteästi mukana hallituksen poliittisella agendalla keskeisen työryhmän työssä.

Konsultiksi valikoitui amerikkalainen yhtiö McKinsey, joka on yksi maailman suurimmista kaupallisista konsulteista.

Yllättävää tapauksessa oli se, että järjestely tapahtui ilman mitään kilpailutusta.

Se on mahdollista vain yhdellä tavalla: tarjouksen hinta asetetaan korkeintaan 15 000 euroksi, mikä on julkisella sektorilla käytetty kilpailutuksen EU-säännösraja. Kaikki yli tuon summan menevät tarjoukset kilpailutetaan EU:n kilpailusäännösten mukaisesti.

Mutta McKinsey vältti kilpailutuksen, kun se lupasi laatia kolme viidestä Tanskasen työryhmän tarvitsemasta taustamuistiosta tasan 15 000 eurolla.

Tanskasen viime keskiviikkona pääministerille luovuttaman väliraportin liitteinä olevissa muistioissa arvioidaan jenkkikonsultin silmin Suomen julkista terveydenhuoltoa, julkisia hankintoja ja yksityisen sektorin tuottavuuden kasvutekijöitä eli Suomen politiikan isoja kipupisteitä.

Kotimaisten konsulttien piirissä menettely, jossa jokin hallinnonala tilaa konsulttityön alle EU-säännösrajahinnan byrokraattisen EU-kilpailutuksen välttämiseksi, on tunnettu.

Tanskasen kasvutyöryhmän taustamuistioiden tilauksen kohdalla menettelystä sai poikkeuksellisesti nauttia tällä kertaa maailman suurimpiin kuuluva amerikkalainen konsulttifirma.

Jälkeenpäin voi todeta kyseessä olleen ns. win-win-tilanne, jossa molemmat osapuolet voittivat: valtioneuvoston taloussihteeristö teki edullisen sopimuksen huippumaineisen kansainvälisen konsulttitalon kanssa ja konsultti sai merkitä ansiolistaansa tärkeän tilauksen pääministerin asettamalta työryhmältä.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Etla ja Marketvisio laativat Tanskasen työryhmälle kaksi muuta taustamuistiota, joita ei myöskään tarvinnut kilpailuttaa.

Ekonomi Pekka Sinko valtioneuvoston talousneuvostosta painottaa Suomen Kuvalehdelle sitä, että McKinseyn tehtävä oli laatia taustamuistiot eikä sen rooli liity millään tavalla seuraavan hallitusohjelman laadintaan.

Tanskasen kasvutyöryhmä jatkaa työtään elokuun loppuun saakka. Työn on ennakoitu linjaavan myös seuraavan hallituksen ohjelmaa.