Tätä et näe verotiedoista: pimeää rahaa jäi ulkomaille miljoonia euroja

Aatos Erkko
Teksti
Pekka Anttila

Verohallinnon maanantaina julkaisemien tietojen mukaan suomalaiset maksoivat viime vuonna ansio- ja pääomatuloveroa 24,2 miljardia euroa. Vuoteen 2008 verrattuna summa pieneni 5,5 prosenttia. Verotettavat pääomatuloverot romahtivat lähinnä taloustaantuman vuoksi noin 30 prosenttia.

Verolistojen kärjessä keikkuvat tutut henkilöt. Pääomatulojen ykkönen on Aatos Erkko, noin 16,5 miljoonaa euroa. Ansiotuloja oli eniten Jorma Ollilalla, noin kuusi miljoonaa euroa.

Verotiedot nostavat jälleen esiin kysymyksen pääomatulojen verotuksesta etenkin listaamattomien yhtiöiden ja niiden varakkaiden omistajien kohdalla. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professorin Matti Tuomalan mielestä juuri pääomatulojen verotusta pitäisi muuttaa.

”Kiusaus ansiotulojen muuttamiseen pääomatuloksi on merkittävä”, Tuomala sanoo.

Salattuja tuloja

Merkittävin verokalentereista edelleen puuttuva asia on salatut tulot kansainvälisistä pääomasijoituksista. Tulot eivät jakaudu tasapuolisesti piensijoittajien kesken, vaan kohdistuvat suursijoittajiin, joilla on valmiiksi rahaa ja sijoittamisen ammattitaitoa tai rahaa ostaa kyseisiä palveluja.

Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyykin merkittävää harmaatta taloutta. Veroilta on mahdollista välttyä usealla eri tavalla. Verovelvollinen voi esimerkiksi jättää ulkomaille tekemistään sijoituksista saadut pääomatulot ilmoittamatta verotukseen.

Hän voi myös tehdä sijoituksia suomalaisiin arvopapereihin käyttämällä ulkomaista väliyhtiötä tai välittäjää. Tätä kautta saadut pääomatulot jätetään ilmoittamatta verotukseen.

Tilannetta kuvastaa muun muassa se, että Helsingin pörssissä toimivat niin sanotut etävälittäjät ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan suomalaisten arvopaperivälittäjien kustannuksella. Etävälittäjällä tarkoitetaan esimerkiksi ulkomaisen sijoitusyhtiön Suomen yksikköä.

Helsingin pörssissä vuonna 2008 toimineista 66 välittäjästä 54 oli etävälittäjiä, joiden osuus pörssin 545 miljardin euron liikevaihdosta oli 68 prosenttia.

Etäiset etävälittäjät

Suomen harmaata taloutta vuosia tutkineen Markku Hirvosen mukaan etävälittäjien määrän ja markkinaosuuden kasvu on merkinnyt sitä, että entistä suurempi osa arvopaperikauppaan liittyvistä luovutusvoitoista jää verovalvonnan ulkopuolelle.

”Etävälittäjät eivät toimita välittämistään kaupoista tietoja verohallinnolle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta”, kertoo Hirvonen, joka johti eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamaa tutkimusta Suomen kansainvälistyvästä harmaasta taloudesta.

Suomalaisten kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvän harmaan talouden aiheuttamat veromenetykset ovat sekä suhteellisesti että kokonaismäärältään merkittäviä.

”Tutkimuksen perusteella enintään joka kahdeksas luonnollisten henkilöiden kansainvälisestä sijoitustoiminnasta saama euro ilmoitetaan verottajalle, eli harmaan talouden osuus on lähes 90 prosenttia”, Hirvonen sanoo.

Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvän harmaan talouden määrä vuoden 2008 tasolla on vähintään 700 miljoonaa euroa.

Lisäksi Suomen valtio kärsii vuodessa 300-600 miljoonan euron veromenetykset tuntemattomille ulkomaisille saajille maksetuista osingoista.