Tältä näyttää euroalueen velkahäkki

Espanja
Teksti
Kustaa Hulkko

Espanja on KIPE-maiden absoluuttisesti suurin velallinen. Suhteellisesti taas Kreikka on ylivoimaisesti pahin tapaus.

Euroalue riskit

Oheisessa kuviossa on esitetty yhteenveto euroalueen velkariskeistä. Kriisissä olevien KIPE-valtioiden yhteenlaskettu velka on yhteensä lähes 1 300 miljardia euroa. KIPE-maiden pankkien velka näiden maiden ulkopuolisille pankeille ja EKP-järjestelmälle taas on yhteensä lähes 600 miljardia euroa. Vertailun vuoksi: valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) ensimmäisen budjettiesityksen loppusumma nousee 52 miljardiin euroon.

On tapana todeta, että Kreikka, Irlanti, Portugali ja Espanja eli KIPE-maat eivät ole veljeksiä. Ja se pitääkin paikkansa.

Niillä on silti myös yhteisiä piirteitä. Brysselissä toimivan Bruegel-instituutin raportissa muistutetaan siitä, että ne elivät velkarahalla yli varojensa. Myös palkat nousivat liikaa, joten hintataso kohosi enemmän kuin muualla euroalueella. ”Tällainen kehitys ja politiikka, joka teki sen mahdolliseksi, olivat perustavanlaatuisessa ristiriidassa eurojäsenyyden kanssa”, raportissa sanotaan.

Mutta samanlaisia nämä maat eivät siis ole. Espanjan julkinen velka on absoluuttisesti ylivoimaisesti suurin, peräti 677 miljardia euroa. Kreikka, Irlanti ja Portugali tulevat selvästi perässä. Niiden vastaavat luvut ovat 325, 153 ja 142 miljardia euroa.

Suhteessa maan kantokykyyn asetelma on ihan toinen. Kreikka kantaa suhteellisesti suurinta taakkaa. Kreikka hoiti heikosti julkista talouttaan, ja maa on selvästi ajautumassa velkajärjestelyyn. Sen sijaan Irlannin, Portugalin ja Espanjan tilanteet ovat selvästi siedettävämpiä.

Hyvä mittari maan kyvylle kantaa ja hoitaa julkista velkaa – eli valtion, kuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen velkaa – on julkisen velan suhde kansantalouden kokonaistuotantoon eli bruttokansantuotteeseen. IMF:n ennusteen mukaan Kreikan julkinen velka on vuonna 2011 152 prosenttia bkt:sta, Irlannissa 114, Portugalissa 91 ja Espanjassa 64. Euroalueen keskiarvo on 87, Yhdysvaltain 100 ja Japanin 229.

Suomen julkinen velka nousee valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 49,7 prosenttiin vuonna 2011.

Lue myös: Peruskysymyksiä taloudesta: Mistä velkakriisissä on kyse?