Rinteen hallituksen hanke vaelluskalojen auttamiseksi kangertelee – nyt oikeusministeri Henriksson myöntää uuden sääntelyn ongelmat

Vesilain valmistelu aloitetaan työryhmässä syksyllä 2020. Monimutkaiseen valmistelutyöhön varataan aikaa vuosi.

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelma linjasi, että se jatkaa kalatiestrategiaa ja vesilakiin tehdään historiallinen muutos. Tarkoitus on parantaa vaelluskalojen ja vesiluonnon elinolosuhteita.

”Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin ja käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi”, hallitusohjelmaan kirjattiin.

Nykylainsäädännön mukaan nollavelvoitteisilla vesivoimalaitoksilla ei ole kalatalousvelvoitteita, eli niihin ei ole tarvinnut rakentaa kalateitä. Yleensä nämä laitokset ovat teholtaan pieniä, alle viiden megawatin laitoksia.

Lukumäärällisesti nollavelvoitteisia voimalaitoksia on Suomessa suhteellisen paljon. Noin 200 vesivoimalaitoksesta joka neljäs on nollavelvoitteinen.

Ympäristöjärjestöt ja vapaiden virtavesien puolestapuhujat olivat tyytyväisiä hallituksen linjauksiin, sillä vaelluskalakantojen elinolosuhteet voisivat päätösten myötä parantua nykytilanteeseen verrattuna.