Professori Husin laittomista hankinnoista ja tarkastusraportista: ”Varsin vakavia huomioita, joita ei voida noin vain sivuuttaa”

Jos Husin hallitukselle ja johtohenkilöille ei pystytä myöntämään vastuuvapautta vuoden 2019 tilinpäätöksen osalta, voi edessä olla syytteet virkarikoksista.

hankintalaki
Teksti
Mikko Niemelä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiin vuoden 2019 ylimäärinen tilintarkastusraportti on valmistunut.

Ylimääräinen tilintarkastus tehtiin, koska Husin valtuusto ei epäselvien hankintojen takia pystynyt myöntämään vastuuvapautta Husin hallitukselle, entiselle talousjohtajalle, logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle. Henkilöitä uhkaavat virkarikossyytteet.

Hus on tehnyt jo vuosia julkisia hankintoja, joita ei ole kilpailutettu lain vaatimalla tavalla. Suomen Kuvalehti on uutisoinut laittomuuksista useita kertoja.

Ylimääräisen tilintarkastuksen toteuttanut konsulttiyhtiö BDO kirjoittaa raportissaan, että hankintatoimea, toimittaja- sekä sopimushallintaa tukevia järjestelmäratkaisuja ei ole toteutettu siten, että niiden avulla saataisiin ratkaistua hankintatoimen sisäisen valvonnan ongelmat kokonaisuutena.

Tarkastuksessa luetellaan hankintaongelmia, jotka ovat Husin johdon, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä markkinaoikeuden tiedossa. Epäselviä hankintoja on tehty kymmenillä miljoonilla euroilla, eikä tilannetta ole saatu korjattua vuosien saatossa sisäisistä tarkastuksista huolimatta. Markkinaoikeus on määrännyt Husille sakkoja 160 000 euroa muutamasta laittomasta kilpailutuksesta.