Mitä tehdä, kun velka jää maksamatta?

Kuluttajavirasto
Teksti
Hanna Hihnala

Kuluttajavirasto listasi, millainen on vastuullinen luotonantaja.

kuitit piikissa

Mitä tehdä, kun laskupino jatkaa kasvamistaan? Kuva Pekka Sakki / Lehtikuva


Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvojille teettämä kysely kartoitti heidän asiakkaidensa velkaantumisen taustalla olevia syitä viimeisen puolen vuoden ajalta.

78 prosenttia vastanneista arvioi, että addiktiot, kuten peliriippuvuus, alkoholismi tai kulutushysteria, ovat lisääntyneen velkaantumisen taustalla.

Lähes yhtä suuri osa vastanneista arvioi, että holtiton elämäntyyli, taloudenhallinnan osaamattomuus tai motivaation puute ovat velkaantumisen syitä. Kolmannes mainitsi syyksi elämäntilanteen muutoksen.

Yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sekä netistä että kännykän kautta tilattavat pikavipit aiheuttavat erittäin paljon velkaantumista.

Myös sen, että luottoja markkinoidaan runsaasti ja niitä myös myönnetään maksukykyä tutkimatta, vaikutti noin 60 prosentin mielestä erittäin paljon velkaantumiseen.

Apua ongelmiin

Kuluttajaviraston neuvojien havaintojen mukaan noin kaksi kolmasosaa kuluttajista ottaa itse yhteyttä velkojaan saadakseen lisäaikaa laskun maksuun. Usein velkojat myös antavat sitä.

”Ongelmallista on, että kuluttaja ei aina tiedä mitä tehdä, kun velka jää maksamatta”, huomauttaa Kuluttajaviraston ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Marita Wilska.

Puhelinyhteys oman alueen talous- ja velkaneuvojaan tarjoaa apua ja neuvoja ongelmallisessa tilanteessa. Neuvontatapaamiseen pääsee kuitenkin usein vasta monen kuukauden kuluttua resurssien rajallisuuden vuoksi. Kuluttajaviraston kannan mukaan myös yritysten tulisi opastaa kuluttajaa, eritoten nuoria.

”Aina kannattaa ottaa yhteyttä, mielellään jo ennen kuin tilanne on paha. Alustavia tietoja saa myös netistä”, kannustaa Wilska.

Luotolla leveästi

Nyky-yhteiskunnassa luoton saaminen ja luotolla maksaminen on yhä helpompaa ja myös yleisempää. Luottoa saa anonyymisti netistä tai kännykällä tai menemällä pankkiin tai kauppaan.

Kuluttajavirasto perää nyt luotonantajilta vastuullista toimintaa luoton myöntämisessä.

”Toisella kädellä tyrkytetään luottoa ja jos luotonhallinnassa epäonnistuu, se on asiakkaan vika”, toteaa Kuluttajaviraston kuluttajaoikeuden alueesta vastaava johtaja Anja Peltonen.

Nykypäivän kuluttajalla ei aina ole tarvittavaa tietämystä tulkita luottoehtojen kiemuroita ja luottopäätös saatetaan tehdä epäselvien tietojen pohjalta.

”Tämä rakennelma osoittaa, että voi ostaa luotolla tajuamatta mitä luotto maksaa”, toteaa Peltonen.

Osansa on myös markkinoinnilla, sillä luottoja mainostetaan medioissa entistä enemmän. Mainosten yhteiseksi viestiksi voisi tiivistää: ”Elä enemmän!”

Mainoksissa myydään luoton avulla saavutettavia mielikuvia ja kustannusten todellinen korko jätetään usein ilmoittamatta. Jos luotonsaanti ei muuten onnistu, haetaan talouden liikkumavara usein pikavippien avulla.

Liikaa luottoa

Kauppojen lähdettyä mukaan luottokilpaan tarjolla on erilaisia bonuksia ja etuuksia, mikäli kuluttaja maksaa ostoksensa luotolla, eikä käteisellä tai pankkikortilla.

Kuluttaja voikin helposti huomata lompakkonsa olevan täynnä eri kauppojen kortteja, jotka kaikki on varustettu luotto-ominaisuudella.

”Jos kaikki ostetaan luotolla lauantaimakkarasta lähtien, voi talous karata helpommin käsistä”, huomauttaa kuluttajaoikeusyksikön päällikkö lakimies Riitta Kokko-Herala.

Kaupassakin saa olla tarkkana laskun maksun aikana. Uudet maksupäätteet kysyvät käyttäjältään hieman kielitaitoa ja perehtymistä. Perinteisen pankin ja luoton sijaan koneesta on valittava debit tai credit.

Ja luonnollisesti kone tarjoaa ensin credit eli luottovaihtoehtoa, joka on muistettava muuttaa ennen maksamista.

Vastuullinen luotonantaja antaa

• aikaa päätöksentekoon.
• tarjoaa riittävästi tietoa päätöksen tueksi ja varmistaa että ymmärrät ehdot.
• tilaisuuden päästä keskustelemaan luottotarpeesta elävän ihmisen kanssa.
• asiakkaalle samat etuudet maksoipa hän luotolla, pankkikortilla tai käteisellä.

Aiheesta lisää

Takuu-säätiö opastaa veloista selviytymistä