Mistä paikka kaikille tohtoreille - "Arvokasta työtä yliopistojen ulkopuolellakin"

koulutus
Teksti
Hannele Jäämeri

Suomen Akatemia jakaa tutkimusrahoja perustutkimukseen. Niistä kilpailee kasvava joukko tutkijoita.

Tohtorikoulutus
Kuva Martti Kainulainen / Lehtikuva.

Suomen kasvanut tohtorituotanto antaa aihetta pohtia, mikä on tohtorin tulevaisuus. Yliopistoja palkitaan tohtorimäärän mukaan ja nykyisin meillä saadaankin 1 600 uutta tohtoria vuosittain. Entä sen jälkeen? Apurahahanat menevät tiukalle, tutkijanvirkoja on vähän ja professorin paikkaa voi havitella vain kymmenisen prosenttia.

Suomen Akatemia rahoittaa perustutkimusta 300 miljoonalla eurolla vuosittain. Siellä näkyy selvästi hakijoiden määrän kasvu, kertoo Pirjo Hiidenmaa, joka on akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikön johtaja. Pelkästään tällä tieteen sektorilla valmistuu vuosittain 350-400 uutta tohtoria. Kymmenessä vuodessa kertymä on 3500-4000 tohtoria.

Hiidenmaa ei kuitenkaan näe tilannetta synkkänä. Humanisteilla on mahdollisuus sijoittua monelle alalle. Suurempia vaikeuksia saattaa olla esimerkiksi biotieteissä väitelleillä työttömillä tohtoreilla.

”Humanistina pidän arvokkaana kaikenlaista tiedon lisäämistä, Hiidenmaa sanoo.

Vaikka tohtorikoulutus on nimenomaan tutkijakoulutus, hän näkee, että sen kaltaisella osaamisella on muutakin käyttöä yhteiskunnassa muuallakin kuin suoraan tutkimuksessa.

”Esimerkiksi hallinto- ja virkamiestehtävissä ja tiedeviestinnässä on hyötyä siitä, että osaa lukea ja arvottaa väitöskirjatasoista tietoa”, Hiidenmaa sanoo.

”Ammattikorkeakouluissa tarvitaan opettajia ja voisi olla hyvä, että muuallakin koululaitoksessa olisi jokunen tohtoritasoinen opettaja, joka voisi osaltaan kehittää alaa.”

Suomessa tutkijan työ on useimmiten pätkätyötä. Akatemian rahoituskin on aina määräaikaista.

”Osa tohtoreista on suorastaan silpputyöläisiä, mutta jotkut pystyvät kehittämään siitä itselleen aika jännittäviä toimenkuvia.”

Osa tohtoreista kärkkyy pitkäänkin yliopistovirkoja ja pääsyä tutkimustyöhön. Mutta Hiidenmaa korostaa, että arvokasta työtä on muuallakin. ”Ehkä asenteet voisivat tässä olla vähän ennakkoluulottomampia.”

Työnantajien ei kannata aina ajatella, että tohtori on ylikoulutettu. Eikä tohtorin itse, että on luuseri, jos tekee muuta kuin vapaata tutkimusta.