Millaisilla työntekijöillä pienin riski jäädä työttömäksi Suomessa? Ahvenanmaalaisilla ja ruotsinkielisillä

Ahvenanmaa
Teksti
Netta Vuorinen
Ahvenanmaalla työskentelevillä oli pienin riski jäädä työttömäksi vuonna 2010. Kuva Sari Gustafsson / Lehtikuva.

Vuonna 2010 Suomessa oli 2,3 miljoonaa ihmistä, joilla oli työpaikka. Vuotta myöhemmin heistä 3,1 prosenttia eli 71 000 oli työttömänä, kertoo Tilastokeskuksen tuore julkistus.

Useimmin työttömäksi jäätiin Itä-Lapissa, Kehys-Kainuussa ja Keski-Karjalassa. Pienin riski jäädä työttömäksi oli Ahvenanmaalla ja ruotsinkielisissä seutukunnissa. Työllisten miesten riski joutua työttömäksi oli suurempi kuin naisten.

Riskit vaihtelivat myös sen mukaan, mikä oli työntekijän äidinkieli. Esimerkiksi ruotsinkielisten työttömyysriski oli vain 1,5 prosenttia.

Sen sijaan suurimmista vieraskielisistä ryhmistä joutui suhteellisesti eniten työttömäksi somalia äidinkielenään puhuvat – 12,3 prosenttia. Kurdia tai persiaa puhuvilla riski oli kymmenen prosentin luokkaa. Vieraskielisten työllisten riski menettää työnsä oli suurempi kuin koko väestöllä eli keskimäärin 5,4 prosenttia.

Viime vuoden lopulla työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 255 000. Heistä hieman yli puolet oli ollut työttömänä myös vuotta aiemmin.