Luottamuksellinen muistio: Neljän miljardin yritystuista ehdotetaan leikattavaksi vain 60 miljoonaa

Pekkarisen ryhmä verottaisi kivihiiltä, turvetta ja matkailuautoja.

energiavero
Teksti
Heikki Vento

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Parlamentaarinen yritystukia pohtiva työryhmä on ehdottamassa 60,4 neljän miljoonan euron vuotuisia leikkauksia valtion maksamiin yritystukiin.

Leikkaus on pieni, jos sitä vertaa yritystukien kokonaissummaan, joka vuonna 2016 oli 4,1 miljardia euroa. Tuosta summasta 2,9 miljardia euroa oli verokevennyksiä.

Eduskunnan varapuhemiehen Mauri Pekkarisen (kesk) johtaman ryhmän on tarkoitus päättää esityksestään 4. huhtikuuta pidettävässä kokouksessa. Sen jälkeen esitykset luovutetaan elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk).

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan kokouksen esityslistalla on Pekkarisen ehdotus koko ryhmän kannanotoksi.

Kokouskutsussa Pekkarinen kertoo, että hän on pyrkinyt ottamaan huomioon ryhmän jäsenten kannanottoja ja yrittänyt muokata sellaisen esityksen, jonka eduskuntapuolueiden edustajat voisivat hyväksyä.

Pekkarisen pohjaesityksen loppusumma on 60,4 miljoonaa euroa. Valtiontalouden kannalta suurimat veromuutokset koskevat turvetta ja kivihiiltä. Turpeen energiaveroa ehdotetaan korotettavaksi 1,9 eurosta 3,4 euroon megawattitunnilta. Korotus toisi valtion kassaan 13 miljoonaa euroa vuodessa.

Turpeen verokorotukseen liittyy metsähaketuen pienennys. Pekkarinen ehdottaa siihen noin 4,5 miljoonan euron leikkausta.

Kivihiilen käytön lopettamiseksi ryhmässä on pohjustettu esitystä hiilidioksidiveron alennuksen poistamista sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Muutos nostaisi kivihiilen veroa 3 euroa megawattitunnilta. Vastaavasti maakaasun verotus laskisi 1,4 euroa megawattitunnilta.

Hiilidioksidiveron alennuksen ryhmä arvioi lisäävän valtion verotuloja 19 miljoonaa euroa vuodessa.

Pekkarisen mielestä matkailuautoilla on piilevä verotuki, joka pitäisi poistaa.

Matkailuautojen käyttövoimavero on sama kuin pakettiautoilla. Pohjaesityksen mukaan matkailuautoja pitäisi verottaa samalla tavalla kuin henkilöautoja, joista peritään korkeampaa käyttövoimaveroa.

Muutoksen vaikutuksia ryhmä ei ole pystynyt arvioimaan tarkasti. Verokertymä on yhden ja 17 miljoonan euron välissä. Taulukkoon tuotoksi on kirjattu 8 miljoonaa euroa.

Lähes puolet Pekkarisen pohjaehdotuksen loppusummasta on laivanrakennuksen innovaatiotukea. Sen osuus on loppulaskelmassa 30 miljoonaa euroa, vaikka määrärahoja ei edes ole valtiontalouden kehyksissä.

Ryhmä tullee ehdottamaan, että laivanrakennuksen tuki muutettaisiin teollisuuden yleiseksi innovaatiotueksi. Se rahoitettaisiin leikkaamalla teollisuuden päästökauppakompensaatiota, jolla on vähennetty sähkön hinnannousun vaikutuksia teollisuudelle.