Kaivosten verot ja vastuut syynissä

Ennen vaaleja kaivosverosta, sen suuruudesta ja teknisistä yksityiskohdista käydään kulisseissa kiihtyvää lobbausta.

politiikka
Teksti
Mikko Niemelä

Seuraavan hallituksen on ratkaistava, millaista kaivospolitiikkaa Suomi aikoo jatkossa toteuttaa kaivosten verotuksessa.

Sekavista kaivosverokannoista huolimatta lähes kaikki eduskuntapuolueet kannattavat kaivoksille jonkinlaista veroa, oli se sitten suora kaivosvero, louhintavero, kiinteistövero tai nettotuloksesta verotettava siivu.

Suomessa ei ole erillistä kaivosveroa. Kaivosyhtiöt maksavat maanomistajille korvauksia malminetsinnästä ja louhimansa metallin arvosta vuosittain 3–5 miljoonaa euroa.

Kaivosveron verotuotosta ei ole tarkkoja arvioita. Se voisi olla vuositasolla joitakin kymmeniä miljoonia. Vero todennäköisesti vaimentaisi kovaa kritiikkiä, joka alaan kohdistuu. Vaikka Talvivaaran ongelmista on vuosia, uutiset kaivosteollisuudesta kertovat usein kaivosten aiheuttamista ympäristöongelmista tai aggressiivisesta verosuunnittelusta.