Hintojen nousu koettelee kuluttajien uskoa

bensiini
Teksti
Karri Kokko
bensapumppu

Ruoan ja bensan hintojen nousu ja korkojen kohoaminen ovat saaneet kotitaloudet synkiksi. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen hiipuu tasaisesti. Kesäkuussa luottamus oli alimmillaan vuoden 1990 lopun jälkeen, kertoo Tilastokeskuksen tuore kuluttajabarometri.

Myös näkymät oman talouden tilasta ovat aiempaa varovaisempia.

”Ihmiset ovat huomanneet ruoan ja bensan hinnan nousun sekä korkojen nousun. Ne vaikuttavat suoraan kotitalouksiin itseensä, kun ostovoima heikkenee”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo.

Barometrin mukaan kuluttajat uskovat, että inflaatio kiihtyy. Kuluttajat pitävät omia työllisyys- ja säästämisnäkymiään edelleen hyvinä.

Lainanotto ei kannata

Kuluttajien näkemykset talouden kehityksestä osuvat usein lähelle oikeaa. Kangassalon mukaan kesäkuun kuluttajanäkemykset vihjaavat talouskasvun hidastuvan.

”Oman talouden näkymien ja kestokulutustavaroiden ostamisen välillä on selvä yhteys. On odotettavissa, että kestokulutustavaroiden ostamisen kasvu hidastuu lähiaikoina”, Kangassalo sanoo.

Viime vuosina kuluttajat ovat joutuneet ostamaan paljon kestokulutustavaroita, kuten digibokseja ja televisiolaitteita.

”Varmaan muunkin kestokulutuksen puolella on odotettavissa vaisumpaa kehitystä. Vastaajat ilmoittivat käyttävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana vähemmän rahaa kestokulutukseen kuin viimeisen 12 kuukauden aikana. Tässä on tapahtunut muutos parin viime kuukauden aikana”, Kangassalo sanoo.

Kulutusaikeita riittää esimerkiksi matkailuun ja harrastusvälineisiin.

”Erilaisia suunnitelmia on edelleen, joten ei tämä nyt niin synkkää ole. Varmaankin odotettavissa on maltillisempaa menoa”, Kangassalo sanoo.

Kuluttajat pitävät lainanottoa nyt epäedullisena. Viimeksi lainanoton kannattavuus arvioitiin näin huonoksi vuonna 1993.

”Silti lainanottoaikeita on lähes yhtä paljon kuin aiemminkin. Myös asunnonostoaikeita on mukavasti. Autonosto on ehkä hieman menettänyt suosiotaan”, Kangassalo sanoo.

Myös teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen luottamus talousnäkymiin oli kesäkuussa aiempaa heikompaa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Teollisuuden tilaukset ovat vähentyneet ja tuotanto-odotukset ovat aiempaa varovaisemmat. Rakentamisessa ja palvelualoilla tilanne on silti keskiarvoa parempi.

Kauppa ei kauhistu

Kaupan ala ei ole vielä huolestunut kuluttajien taloususkon hiipumisesta.

”Kyllä tässä silti tiettyä varovaisuutta on. Toukokuussa kaupan kasvuluvut olivat hyviä, eikä luottamuksen hiipuminen ole näkynyt. Katsotaan nyt, miten kesä menee”, sanoo Suomen Kaupan Liiton asiamies Matti Räisänen.

Räisäsen mukaan aihetta huoleen ei ole, koska kotitalouksien arviot omasta rahatilanteesta eivät ole juurikaan heikentyneet.

”Säästämismahdollisuudet sekä kotitalouksien rahatilanne ovat barometrin mukaan plussalla”, Räisänen muistuttaa.

Räisänen arvelee, että julkinen keskustelu on saanut kuluttajat arvioimaan Suomen talouden näkymät aiempaa vaisummiksi.

”Ihmisten päässä on tapahtunut varovaisuusilmiö. Jos varovaisuusilmiö menee hurjaksi, sillä on vaikutusta kauppaan. Kehottaisin ihmisiä olemaan realisteja. Jos koko kuluttaminen lopetetaan, kierre syöksyy vielä kovemmaksi.”

Kulutuksen väheneminen näkyy ensimmäisenä kalliiden tuotteiden, kuten kestokulutustavaroiden myynnissä.

Vähittäiskauppa kasvoi tammi-huhtikuussa 8,1 prosenttia. Osa kasvusta selittyy elintarvikkeiden hintojen nousulla.

Näkymät synkkenivät kesäkuussa

Tilastokeskus kysyy kuluttajilta näkemyksiä heidän oman taloutensa tilanteesta 12 kuukauden päästä ja säästämismahdollisuuksista tulevan vuoden aikana. Kuluttajat kertovat näkemyksensä myös Suomen talouden tilasta ja työttömyydestä vuoden päästä.

Kesäkuussa kaikki muut näkemykset paitsi ennuste työttömyydestä heikkenivät toukokuusta.

Vain 12 prosenttia uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Peräti 43 prosenttia vastaajista arvioi maamme talouden heikkenevän.

Kuluttajat arvioivat, että kuluttajahinnat nousevat peräti 4,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

35 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee, 24 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi enää 31 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli toukokuussa 43 prosenttia.

37 prosenttia vastaajista piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Maalis-huhtikuussa näin arvioi 48 prosenttia kotitalouksista.

Teksti Anni Erkko (STT)

Kuva Timo Jaakonaho / LK