Flying Finnistä lähti suuria summia maksukiellosta huolimatta

Flying Finn
Teksti
Karri Kokko

Halpa-lentoyhtiöstä siirrettiin hetkeä ennen konkurssia satojatuhansia euroja lähipiirin henkilöille.

Teksti Pekka Anttila
SK 45/2006

Lentoyhtiö Flying Finnistä tehdyn erikoistarkastuskertomuksen mukaan yhtiöstä maksettiin ulos huomattavia rahasummia vielä sen jälkeen kun se oli hakeutunut yrityssaneeraukseen 16. tammikuuta 2004. Flying Finn oli maksukiellossa.

Suurin yksittäinen summa 285 533 euroa maksettiin järvenpääläiselle Pentagon of arctic Finland -nimiselle yritykselle. Se välitti maksut eteenpäin pääasiassa Flying Finnin läheistahoille.

Pentagonin tililtä varat siirrettiin eteenpäin Flying Finnin toimitusjohtajan Peter Seveliuksen antamien ohjeiden mukaan. ”Viitaten käymäämme keskusteluun asiakasvaraintilille tänään maksamastamme summasta määrältään 285 516,68 pyydämme teitä kohteliaimmin suorittamaan tililtä seuraavat maksut”, Sevelius kirjoitti.

Peter Sevelius allekirjoitti Pentagonille osoitetut ohjeet Flying Finnin kirjepaperille 27.1.2004. Hän oli tullut toimitusjohtajaksi 16 päivää aikaisemmin.

Kaksi viikkoa myöhemmin Flying Finn asetettiin konkurssiin yhtiön omasta hakemuksesta. Yrityssaneerausmenettelyä ei ehditty koskaan aloittaa.

Sevelius joutui siirtymään sivuun Flying Finnin toimitusjohtajan tehtävistä helmikuussa 2004. Hän ei nauttinut ilmailuviranomaisten luottamusta sen jälkeen kun viranomaisille selvisi, että hänet oli todettu ulosotossa varattomaksi.

Pentagon of arctic Finland asetettiin konkurssiin maaliskuussa 2004.

Peter Seveliuksen ohjeiden mukaan 150 000 euroa siirrettiin Flying Finnin hallituksen puheenjohtajalle, ravintoloitsija Make Railonkoskelle. Hän omisti vuoden 2003 lopussa Flying Finnin osakkeista 8,7 prosenttia. Suorituksen kerrottiin olevan osakepääoman palautusta sopimukseen perustuen.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Railonkoski on palauttanut summan Flying Finnin konkurssipesälle.

Monopooli Oy -nimiselle yhtiölle siirrettiin 27. tammikuuta kaksi summaa; 32 000 sekä konsulttilaskuksi merkitty 12 200 euroa. Monopoolin edustaja ja työntekijä oli talousrikoksista vankeustuomioita kärsinyt turkulainen liikemies Jakke Viheriä. Hän teki Seveliuksen kanssa solmitun suullisen sopimuksen nojalla konsultointityötä Flying Finnissä vuoden 2004 alusta.

Seveliuksen kertoman mukaan Viheriä oli yhtiössä luottopäällikköä vastaavassa asemassa ja toimitusjohtajan ”oikea käsi”.

Tapahtumien aikaan Viheriä oli liiketoimintakiellossa, joka päättyi marraskuussa 2004.
Monopoolilla on sama postiosoite Turun Fiskarsinkadulla kuin Pentagon of arctic Finlandilla. Velkojat ovat hakeneet Monopoolia konkurssiin.

Fabianinkadulta Yhdysvaltoihin

Lentoyhtiön Pentagonin tilille siirtämistä varoista suoritettiin maksuja myös ulkomaille.
Almera Holdings SA LLC:lle siirrettiin 55 500 euroa. Laskulomakkeen mukaan yhtiön osoite on Wilmingtonissa, Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa. Pentagonin edustajan mukaan lasku sisälsi rahoitusjärjestelyneuvottelujen palkkion. Rahat siirrettiin Aktiebolaget Fabiansgatan 17 -yhtiön kautta, ”koska Almeralla ei ollut tiliä Suomessa.”

Kaupparekisteritietojen mukaan Fabians-gatan 17 -yhtiön hallituksen ainoa jäsen on nykyään Jakke Viheriä. Edellisessä hallituksessa maaliskuusta 2003 huhtikuuhun 2005 istui Pentagonin edustaja vaimonsa kanssa. Heidät tuomittiin keväällä yhdessä 30-vuotiaan poikansa kanssa perheen lehtiyhtiöön liittyvistä talousrikoksista Turussa.

Peter Sevelius sanoo, että hän ei tunne Almeran taustoja. Yritykselle maksettiin kirjallisesti sovituista palveluista.

”Se, että se ei kyennyt järjestämään lupaamaansa rahoitusta ennakkomaksusta huolimatta ei edellytä, että olisin toimitusjohtajana tutkinut Almeran omistustaustat”, Sevelius sanoo.

Belgialaiselle Mercury Managament Advisors SA -yhtiölle maksettiin Peter Seveliuksen ohjeilla kaikkiaan 41 930 euroa. Sen omistaa Sevelius itse.

Flying Finnin konkurssipesä nosti takaisinsaantikanteen Monopoolia vastaan. Vantaan käräjäoikeudessa Monopooli selitti, että suoritus tuli yhtiölle erehdyksessä ja että se palautti summan Pentagonille. Oikeus ei hyväksynyt selitystä. Pentagon katsottiin ulkopuoliseksi tahoksi eivätkä palautetut varat tulleet todistetusti takaisin alkuperäiselle maksajalle Flying Finnille.

Kaiken kaikkiaan konkurssipesä vaati Monopoolia palauttamaan pesään lähes 70 000 euroa. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen kokonaisuudessaan. Käsittely jatkuu parhaillaan Helsingin hovioikeudessa.

Viimeinen Seveliuksen Flying Finnistä ohjaamista suorituksista, 13 908 euroa, lähti Pentagonille maksuliikennepalveluista. Laskun kirjoitus, eräpäivä ja maksu tapahtuivat kaikki 27. tammikuuta 2004.

Puutteita kirjanpidossa

Flying Finnin erikoistarkastuksessa todettiin, että yhtiön hallitukset eivät huolehtineet kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.

Merkittäviä puutteita havaittiin kassakirjanpidossa sekä myynnin ja siihen liittyvien saamisten ja velkojen oikeellisuudessa. Huomiota kiinnitettiin myös nopeaan velkaantumiseen.

”Maksukyvyttömyys alkoi viimeistään heinäkuussa 2003.”

Flying Finn oli lentänyt ensimmäisen lentonsa 16. maaliskuuta samana vuonna.
Aineiston pohjalta konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen teki keskusrikospoliisille tutkintapyynnön tämän vuoden helmikuussa. Poliisi alkoi tutkia tapahtumia törkeänä velallisen epärehellisyytenä.

Tutkimuksissa on tähän mennessä kuultu lähes 40 ihmistä. Vain Jakke Viheriä on ollut vangittuna.

Nyt poliisi on laajentanut tutkimukset koskemaan yhtiön koko toimintaa sen perustamisesta alkaen.

Alusta lähtien enemmistö äänivallasta Flying Finnissä kuului helsinkiläiselle Rantakarien perheelle. Joulukuun lopussa 2003 perheellä läheisyhtiöineen oli osakkeista lähes 70 prosenttia.

Todellista määräysvaltaa käytti Pekka Rantakari. Hänellä ei kuitenkaan ollut yhtiön osakkeita eikä hallituspaikkaa.

Keskusrikospoliisin kuulusteluissa käyneet henkilöt kertovat, että rahansiirtojen lisäksi poliisi on ollut erityisen kiinnostunut Pekka Rantakarin, 57, roolista yhtiössä.

Flying Finnistä oli maksettu esimerkiksi 2. lokakuuta 2003 Viva On Oy:lle konsulttipalkkiota 61 000 euroa. Vivan johdossa oli Pekka Rantakarin poika. Konsulttisopimuksessa todetaan, että ”Viva huolehtii ja vastaa lentotoimiluvan hankkimisesta ja saamisesta”.

Tarkastuskertomuksen mukaan juuri Pekka Rantakarilla oli useita valtuutuksia edustaa yhtiötä. Hän allekirjoitti esimerkiksi lentokoneiden leasing-sopimukset. Yhtiökokous valtuutti hänet käymään neuvotteluja välirahoituksen saamiseksi sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyjä koskevat asiakirjat. Hänellä oli myös työhuone Flying Finnin tiloissa.

Flying Finnin konkurssissa jäi noin 26 000 velkojaa, joista vain muutama tuhat teki konkurssivalvonnan, eli ilmoitti haluavansa rahaa konkurssipesästä. Yhtiöllä on velkaa noin 15 miljoonaa euroa. Suurin velkoja on Flying Finnille koneet vuokrannut leasing-yhtiö.
Turun krp uskoo saavansa esitutkinnan valmiiksi ennen joulua.